Posts tagged ‘Vikar-/overtidsbrudd’

26. september 2012

Anstendig arbeidsliv – ny kampanje fra Rødt

Rødt lanserer nå den landsomfattende kampanjen Anstendig arbeidsliv. Dette er en folkevalgtkampanje mot sosial dumping i offentlig regi. Over hele landet, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, vil Rødts folkevalgte reise forslag for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i bedrifter som leverer varer og tjenester til det offentlige.

Kampanjen tar utgangspunkt i ILO 94-konvensjonen som slår fast at at de som leverer varer og tjenester eller tar på seg bygge- eller anleggsarbeid for det offentlige, må garantere de ansatte lønn og arbeidsvilkår på nivå med gjeldende tariffavtale i bransjen. Dette gjelder også arbeid som utføres av underleverandører.

Reklamer
15. juli 2011

– Kommunal vikarordning nødvendig

I et innlegg i Moss Avis i dag tar Eirik Tveiten, ordførerkandidat for Rødt Moss, for seg oppslaget 12. juli i samme avis om at Arbeidstilsynet vurderer å politianmelde Moss kommune på grunnlag av vårens og sommerens avdekkinger av grove brudd på så vel Arbeidsmiljøloven som gjeldende lønns- og arbeidsavtaler. Tveiten mener regelbruddene er alvorlige og foreslår bedra kontroller, samt oppretting av en egen kommunal vikarordning, om mulig i samarbeid med de andre kommunene i Vansjøregionen.

29. mars 2011

Eirik Tveiten (Rødt) ber om rutiner for varsling av brudd

Moss Avis i dag refererer Eirik Tveiten som i en interpellasjon til bystyret 11. april vil be om at det utarbeides rutiner for varsling av brudd. Bakgrunnen er avsløringene av at pleiere har overnatta i kjelleren og jobba uten overtidsbetaling på Melløsparken sykehjem. Eirik har «tidligere vært hovedtillitsvalgt i offentlig virksomhet og har derigjennom deltatt i arbeidet med å utvikle varslingsrutiner på egen arbeidsplass». Han sier at «– Intensjonen er å gripe fatt i brudd på arbeidsmiljøloven og gjeldende regelverk så tidlig som mulig, og på lavest mulig nivå, før de kritikkverdige forholdene får festet seg, sier han».

I et annet oppslag i MA dag går det fram at administrasjonen nå skal få et eksternt firma til å utrede hva som har foregått. Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Moss (NSF), Tone Lindmo Johannessen, hilser tiltaket velkommen. Men hun mener det «ikke … har vært noen systematikk i dette her».