Posts tagged ‘Videregående skole’

28. august 2015

Rød Ungdom og RØDT – førstevalget for elever og alle som mener SKOLE er viktig!

ru skoleFor Rød Ungdom er SKOLE helt sentralt, og ungdomspartiet til Rødt har utmerka seg de siste åra blant annet med kravet om leksefri skole, noe som også enkelte andre partier har begynt å nærme seg. Se også kampanjesida.

Kort fortalt: Rød Ungdom ønsker en skole for alle, med reell tilpasset opplæring. Vi vil fjerne leksene, øke antall lærere og sørge for lærlingplass til alle som ønsker det. Gjennom tillit til læreren og eleven vil vi skape en skole som ikke er bygget på overdreven teori og testing.

RU og Rødt har også en skikkelig analyse: «Skolesystemet i dag handler om å utdanne billigst mulig arbeidskraft, til minst mulig tid. Dette har store konsekvenser for vår skolehverdag. De med høyt utdanna foreldre klarer seg alltids bra, men skolen ser ikke det store flertallet. Helt fra vi begynner på skolen blir vi satt til å konkurrere med hverandre. Istedenfor fokus på egen læring, utvikling og kunnskap blir fokuset retta på hvem som er best i lesing, hvem som har flest poeng og hvem som får høyest karakter».

Les mer på RUs hjemmeside.

Reklamer
27. august 2015

Skolevalgdebatten på Malakoff: – Bedre RØDT-stemning enn noen gang.

Rød Ungdom-leder Linn-Elise Øhn Mehlen og Rødts førstekandidat i Moss, Eirik Tveiten.

Rød Ungdom-leder Linn-Elise Øhn Mehlen og Rødts førstekandidat i Moss, Eirik Tveiten.

– Jeg opplever responsen på RU og Rødt under årets skolevalg som den klart beste jeg har vært med på. Både ungdom og voksne spør og graver og gir oss applaus og støtte og sier de vil stemme Rødt. Det sier Linn-Elise Øhn Mehlen til hjemmesidas utsendte. Og Linn-Elise har noe å sammenlikne med; hun har vært paneldeltaker i skolevalg to ganger tidligere. Hun er nå leder av Rød Ungdom sentralt og deltok i debattene både på Kirkeparken og Malakoff i dag.

Bli med i RU nå!

Debatten på Malakoff var frisk, men ikke bøllete. Frp og delvis Høyre ble fort isolert fra røkla på både flyktninger og skattelette kontra velferd. Flere av spørsmåla fra salen gikk, rimelig nok, på lokale saker, og de som var fra Moss eller Rygge skåra nok på det. Er du fra Oslo eller Fredrikstad skal det noe til å lese seg opp på metrobussdedatten i Moss.

Men i enkelte spørsmål var det enighet og faktisk kniving om å være best. Hvis disse ungdomspolitikerne har sjekka det med moderpartia sine, og hvis de på sin side holder ord, så har vi veldig snart et mye bedre tilbud av skolepsykologer og en flom av nye lærlingeplasser (lover å sjekke det om et par år… ). PS: RU/Rødt krever lovfesta lærlingeplasser.

Se og hør Linn-Elises sluttinnlegg.

7. desember 2014

– En unødvendig innsparing å melde Moss ut av Opplæringskontoret

unødvendig innsparing MAI formannskapet 1. desember møtte Rødts Eirik Tveiten som vara for May Hansen (SV) under behandlinga av saken om avvikling av Moss kommunes medlemskap i Opplæringskontoret, der May er styremedlem og derfor inhabil. Eirik frarådet sterkt avvikling og ba om at saken måtte utsettes til kommunen har foretatt en egen evaluering og hatt en dialog med Opplæringskontoret i Østfold. Dette forslaget fikk fire stemmer (AP pluss Rødt) mot fem, og ble forkastet.

Tveiten skreiv så et leserinnlegg, trykt i Moss Avis torsdag 4. desember (men ikke på nett), der han utdyper argumentasjonen og oppfordrer foreldre med barn som velger yrkesfaglig utdanning, Ungdommens bystyre (som i fjor krevde økt fokus på lærlinger), de videregående skolene i Moss og de ulike ungdomspartiene til å presse posisjonen til å GJØRE OM VEDTAKET!

Se også: Viktige ressurser om verdien av Opplæringskontor

Les hele leserinnlegget:

read more »