Posts tagged ‘Verket’

10. november 2014

Rødts idé sprer seg: Kulturen inntar Verket

Eirik Tveiten kommenterte nettutgaven og ble sitert i papiravisa

Eirik Tveiten kommenterte denne nyheten i nettutgaven, og ble sitert i papiravisa

Fredag kunne Moss Avis intervjue kunstnerparet Marian Heyerdahl og Ole Lislerud, som nå etablerer seg med atelier i de tidligere fabrikklokalene der «Cellullosen» var virksom fram til 2012. Og de nye eierne av området, Høegh eiendom, sier at de «ønsker seg enda flere kunstnere».

– Dette er forhåpentlig bare begynnelsen på utviklinga av det gamle industriområdet som et kultursentrum, mener Rødts Eirik Tveiten. Han og flere i Rødts bystyregruppe har det siste året engasjert seg sterkt for nettopp denne utviklinga, jamfør flere artikler på dette nettstedet. Bildekunster og tatovør Remi Sølvberg, som er vara til bystyret for Rødt, fikk stor oppmerksomhet for to år siden, med sin skisse for gjestehavn og kulturbydel.

– Ja, det var faktisk kulturpartiet Rødt som lanserte Verket-områrdet for kunst og kultur, sier Tveiten. – Med Heierdahls etablering begynner vi å få gjennomslag til dette, og Høegh følger opp. Dette viser også hvor mye lurere det er med jernbanestasjon på Basartaket, avslutter han.

Reklamer
5. mai 2013

Samtidsruiner: Møllebyen Litteraturfestival har programlansering 7. mai

House of Foundation melder at programmet til litteraturfestivalen i august lanseres under et arrangement tirsdag 7. mai kl 19. De skriver på nettsida si at «nedleggelsen av Peterson Paper (som er en av våre nærmeste naboer i Møllebyen i Moss) har utløst en vilje i oss til å lage festival også i 2013» (den er egentlig en biennale, og skulle derfor funnet sted i 2014).

Det heter også: «En festival og en antologi om FABRIKKEN, som inkluderer perspektiver fra alle de nordiske landene, og med Peterson* i Moss som omdreiningspunkt, vil muliggjøre sammenføring, kontrastering og kritikk».

For øvrig har Rødt i Moss engasjert seg både for bevaring av arbeidsplassene og i etterbruken av tomta; etter alt å dømme en aktuell debatt i flere år framover.

11. september 2012

Rødt interpellerer om Petersontomta og gjestehavn

Båtturistene fortjener noe bedre enn skyggelandet på Alphabrygga

Etter god respons på Rødts idé i august, både fra politikere og grunneiere, har lite skjedd fra kommunens side når det gjelder Petersontomta og gjestehavn. Derfor har bystyrerepresentant Eirik Tveiten nå levert en interpellasjon som kommer opp og som skal besvares av ordføreren på førstkommende møte, mandag 17. september.

Tveiten stiller her ordføreren to spørsmål:

1. Vil ordføreren be administrasjon innta en mer pådriverrolle ved å ta initiativet til et møte med de ulike eierne og andre interessenter? Tema på møtet bør være å se på muligheten for et
felles initiativ for å opparbeide en gjestehavn ved elvas utløp, samt opprusting av selve nedre elveløpet.

2. Antatt positiv tilbakemelding. Vil ordføreren be administrasjonen utarbeide forslag til prosjektform og framdriftsplan, slik at en slik opprusting kan gjennomføres så snart som
mulig?

Interpellasjonen kan lastes ned her. Den inneholder også to tegnede skisser av hvordan tomta og bygningsmassene kan disponeres.

10. august 2012

Flere støtter Rødts utspill om gjestehavn ved Peterson

Gårsdagens Rødt-utspill i Moss Avis har fått positiv støtte fra flere i avisas kommentarfelt. Rødts tre politikere, Grete Rosengren (representant i Teknisk), Remi Sølvberg (vara til bystyret) og Eirik Tveiten (bystyrerepr.), begrunner hvorfor havna og lagunen ved den nedlagte cellullosefabrikken er en bedre plassering av gjestehvna enn den nylig vedtatte, nemlig på Jeløysida av kanalen. Samtidig kopler Rødt dette med sine tidligere lanserte ideer om å bruke den nedlagte fabrikktomta til kultur og næringsutvikling, ikke til dyre leiligheter.

Under tittelen «Sett i gang drømmene» støtter også Moss Avis på lederplass i dag Rødts konstruktive utspill: «Konklusjonen må være at det tenkes mye positivt og spennende i Moss om dagen. I likhet med både Rødt og Arkitekturverket håper vi forslagene er med på å skape en positiv debatt om fremtidens Moss».

I en kommentar til nettavisas oppslag om Rødts forslag stiller Eirik Tveiten seg skeptisk til ideen som samtidig er kommet fram om en akvedukt for transport av småbåter fra Sundet og til oversida av Fossen. Han mener det er «i hvert fall på kort sikt et luftslott».

Skissen av Rødts plan for gjestehavn er utført av Remi Sølvberg:

Image

11. juni 2012

Byutvikling – ikke eiendomsutvikling på Peterson!

Utviklinga av byen vår må skje med hue og ikke … . Fra en kunstutstilling i Århus i 2010.

Etter at Erik Tveiten fra Rødt på siste formannskapsmøte foreslo eksisterende bygningsmasse på Peterson som alternative lokaler for Barnas Fredsverden, har oppslutninga om dette blitt nærmest unison. Der og da fikk han støtte av Kjellaug Nakkim fra Høyre, så kom APs Colin-Archer før helga, og i dag eieren av begge lokalitetene, Høegh Eiendom. Og i en kommentar til dagens artikkel på nettet erklærer Venstres Sindre Westerlund Mork seg også enig.

I dag inneholder Moss Avis også en «aktuell kommentar» av Åge Fjeld, tidligere bystyremedlem for Norges Kommunistiske parti (NKP), og også tidligere listekandidat og vara til Teknisk utvalg i Moss for RV (Rødts forgjenger). Fjeld setter her boligbygginga i Norge i perspektiv. Med dårlig skjult mistanke til Høegh Eiendom på Petersontomta påpeker han at det i dag «bygges … mest luksusleiligheter, som gir eiere og meklere størst profitt, mens byggingen av rimelige «inngangsleiligheter» som det er størst behov for uteblir, – og som er hovedårsaken til boligmangelen og grådig spekulasjon». Som Jeløy-beboer sparker han også til politikerne og til utbyggerne på Fiske: «I stedet for en vill spekulasjon som i Fiske, der man rev verdifulle næringsbygg for så å fleske disse millionbeløpene på prisene i et luksusmarked foreløpig uten ende, og med økende trafikkproblemer for Jeløy-folk flest på kjøpet. Men sådan er kapitalismen».

8. juni 2012

JA-partiet Rødt!

Rødt er både et Ja- og Nei-parti

Mange vil ha det til at Rødt bare er et protestparti som sier Nei til det meste. Men Rødt bidrar også konstruktivt. I Moss Avis i dag (men ikke på nett) blir det vist til to av Rødts initiativ:

For det første i et intervju på side 10 med Tomas Colin-Archer (AP), der han lufter ideen om å bruke eksisterende bygninger på Cellulosen som alternativ til det dyre nybygget som Barnas Fredsverden ønsker seg. Det står at dette kom opp på siste formannskapsmøte, men den som foreslo dette var Rødts Eirik Tveiten. Noe som fikk umiddelbar tilslutning fra Høyres gruppeleder Kjellaug Nakkim. Og nå altså Colin-Archer. Å bruke disse bygningene var også viktig, mente Tveiten, for å sikre en mer ressursvennlig gjenbruk og for å få inn kultur og mindre næringsvirksomhet på tomta, i motsetning til at den blir et privatisert boligområde.

For det andre trykker MA et leserinnlegg på side 21, der det skrytes – igjen – av initiativet som brakte det venezuelanske symfoniorkesteret El Sistema til byen. Orkesteret er del av en hel bevegelse, som konsekvent rekrutterer musikere blant ungdom fra fattige bydeler. Denne konserten var fullt og helt på initiativ fra Tveiten og Rødt. Det begynte med at Rødt sentralt, via Tveiten, tok initiativ til et møte mellom Venezuelas ambassadør og ordføreren, andre mossepolitikere og LO. Under dette møtet kom innbydelsen fra ambassaden om en konsert fra orkesteret, som var i Norge for å spille blant annet på Festspillene i Bergen. Så ble det en ekstra konsert – i Moss. Dette kan i neste omgang bidra til en tilsvarende etablering av et orkester i Moss, slik man planlegger i Buskerud.

Se Tveitens interpellasjon om dette i bystyret og ordførerens svar (fra protokollen fra bystyremøtet 16. april):

read more »