Posts tagged ‘Velferden’

16. april 2016

Rødt krever differensiering og søskenmoderasjon i SFO

grete rosengrenTil møtet i SOK (Skole-, oppvekst- og kulturutvalget) mandag 18. april vil Rødts medlem, Grete Rosengren, fremme alternative forslag i to viktige saker som kan bedre vilkåra for barnefamilier som står svakt, økonomisk og sosialt. Begge sakene står på kartet etter at Grete sjøl stilte spørsmålene under eventuelt i forrige møte (side 8 i protokollen).

I sak 21/16 – Differensiert oppholdsbetaling etter personinntekt i SFO (etter modell fra barnehagene) – går kommuneledelsen imot differensiering. Rådmannen oppsummerer og innstiller for utvalget at «det vil være positive konsekvenser ved innføring av en slik moderasjonsordning, men kostnadsbildet gjør at dette ikke kan anbefales før en eventuelt nasjonal ordning blir innført.»

Gretes forslag lyder:

read more »

Reklamer
Stikkord: ,
26. mars 2014

Privatisering av Orkerød – en forsmak på den blå-blå omsorgspolitikken

I USA demonstrerer motstandere mot privatisering med ironi

I USA demonstrerer motstandere mot privatisering med ironi (klikk på bildet for detaljer)

På medlemsmøte i går vedtok Rødt Moss og omegn en uttalelse til støtte for de ansatte og deres organisasjoner i kampen mot konkurranseutsetting av Orkerød sykehjem. I uttalelsen mener Rødt at bakgrunnen for konkurranseutsettinga er at «en privat virksomhet kan klare seg med mindre bemanning, og fordi private kan tilby dårligere lønns- og pensjonsvilkår til dem som jobber der». Og videre at de borgerlige har som mål «at omsorgtjenesten skal bli en del av markedet, slik at det kan utvikles alternative tjenestetilbud, og at de beste tjenestene skal tilbys dem med den tjukkeste lommeboka».

Les hele uttalelsen:

read more »

26. september 2012

Anstendig arbeidsliv – ny kampanje fra Rødt

Rødt lanserer nå den landsomfattende kampanjen Anstendig arbeidsliv. Dette er en folkevalgtkampanje mot sosial dumping i offentlig regi. Over hele landet, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, vil Rødts folkevalgte reise forslag for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i bedrifter som leverer varer og tjenester til det offentlige.

Kampanjen tar utgangspunkt i ILO 94-konvensjonen som slår fast at at de som leverer varer og tjenester eller tar på seg bygge- eller anleggsarbeid for det offentlige, må garantere de ansatte lønn og arbeidsvilkår på nivå med gjeldende tariffavtale i bransjen. Dette gjelder også arbeid som utføres av underleverandører.

26. juni 2012

Morsomt å være høyrevelger?

blåmerke privatisering

I Moss vil Frp og Høyre konkurranseutsette i stor stil. De har allerede gått løs på Mossemarka.

Dagens «Aktuell kommentar» i Moss Avis er skrevet av Rødts bystyrerepresentant Eirik Tveiten. Han gjør en evaluering av det nye Frp-/Høyrestyret etter vinterhalvåret og oppsummerer slik:

– Det spesielle med situasjonen i Moss er at dette (privatiseringspolitikken, vår anm.) ikke er drevet fram av faglige argumenter eller erfaring om at tjenestene for den enkelte blir bedre og billigere, men av ren ideologi! En sterk TRO på markedets velsignelse. Gadd vite om alle mossinger som lot seg rive med av Tage Pettersens entusiastiske valgkamp om Moss som mulighetens by var innforstått med hva som gjemte seg i hatten, etter hvert som det ikke bare dukker opp små koselige kaniner.

Les hele innlegget:

read more »

28. mai 2012

– Vi er for skatt!

I Moss bystyre i forrige uke var blant annet årsregnskapet for 2011 på sakslista. Venstres og posisjonens ustoppelige «tallknuser», Sindre Westerlund Mork, problematiserte det forrige «regimets» overskudd, som etter hans mening ikke var et overskudd så lenge man hadde økt innkrevinga av eiendomsskatt. Rødts Eirik Tveiten, for anledninga i Che Guevara-trøye, nekta å bli med på en slik diskusjon. For det er ikke noe mål i seg sjøl å gå med overskudd for en kommune: «Vi er FOR skatt, vi er FOR eiendomsskatt, for med eiendomsskatten kan vi tilby vesentlig lavere satser på SFO, vesentlig billigere kulturskolesatser, bedre og billigere trygghetsalarmer, bygge sykkelstier… istedenfor dere som går inn for, nemlig selvfinansierte tjenester … De som har mye penger betaler mer, og er dermed med på å finansiere fellesgodene».

Se denne og flere deler av debatten på Moss kommunes bystyre-tv. Gå til «Bystyret 21.5.2012» og så til «Moss kommune – årsregnskap og årsberetning». Tveitens innlegg begynner etter 36 minutter og 25 sekunder  (bruk skyvebryter under bildet).

7. januar 2012

2012 – optimisme eller?

Med optimistiske (kvinnelige) gründere og Trond Giske går det nok veldig bra i 2012, mener magasinet Henne i det siste nummeret, som i dag glinser mot oss i Narvesen. Her får vi også vite alt om 2012 når det gjelder mote, interiør, trening og reiser. – Gled deg! er konklusjonen.

Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad er også tilhenger av økonomisk aktivitet framfor EU & co’s medisin: Kutt i velferden og i jobbene, men har en litt annen innfallsvinkel: «Hvis Krugman & Keynes har rett, vil den resesjonen vi er på vei inn i, bli til en depresjon som vil rive bort bærebjelkene for velferdsstatene de skapte. Depresjoner har en tendens til å skape sosial uro, som truer de som ennå har penger. Etter svak politikk kommer ofte kravet om en sterk mann. Keynes forutså Hitler. Gud bevare oss alle om han får rett én gang til«.

Stikkord: ,
26. september 2011

Ammunisjon mot det nye bystyreflertallet

Ute av balanse. Foto: fisserman /Flickr CC 2.0

Som blant annet Rød Ungdoms Stian Orm har påpekt nylig, blir fortsatt offentlig velferd en stor utfordring i perioden som kommer. Til denne kampen trengs det kunnskap, og en jevnlig leverandør av dette er Manifest, senter for samfunnsanalyse. I den ferske rapporten «Ute av balanse» skriver de blant annet:

«Underfinansieringen [av kommunene] skyldes ikke ressursmangel i samfunnet, men at privat forbruksvekst er prioritert framfor fellesskapelig velferd. Veksten i privat forbruk over de siste 20 år har vært 50 prosent høyere enn veksten i offentlig forbruk. Fylkeskommunenes frie inntekter er nesten 5 prosent lavere i 2011 enn i 2002. Det er rundt 15 prosent flere elever per lærer i videregående opplæring.

Offentlig sektor la i 2010 beslag på 26 prosent av den samlede sysselsettingen, målt i timeverk. Kommunesektoren bruker kun 15 prosent av landets timeverk totalt. Med 74 prosent av timeverkene i privat sektor, kan ikke Norge sies å være den allmektige velferdsstaten enkelte advarer mot. Fortsatt sterke fellesskapelige velferdstjenester krever en ny politisk vilje til å styrke finansieringen av kommunesektoren. Alternativt vil en større del av velferdsproduksjonen bli finansiert privat av de som har råd. En slik utvikling vil ha store konsekvenser for fordelingsrettferdighet og oppslutningen om det fellesskapelige velferdssystemet.