Posts tagged ‘Vansjø’

2. mars 2012

Fritt fram for å forurense Vansjø?

I et leserinnlegg i Moss Avis i dag (2. mars 2012) setter Rødts Eirik Tveiten det borgerlige flertallets standpunkt opp mot det langvarige arbeidet for å bedre vann- og miljøkvaliteten i den sårbare Vansjø. Han innrømmer at posisjonen kanskje kan ha sitt på det tørre juridisk, når det gjelder at saken ikke kan ankes, «men særlig godt politisk håndverk er det ikke.» Han minner om at «et unntak i denne saken kan gi presedens og bidra til å lette det presset kommunen til nå har lagt på så vel andre av kommunens innbyggere, som de andre Morsakommunne».

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
Stikkord:
1. mars 2012

Kameraderiet i Høyre? Tveiten om anke og lovlighetsklage

Blir kampanjer av denne typen nødvendige her også?

I går skreiv Moss Avis om høyrepolitiker Eivind H. Sundrehagen som i et brev har bedt Moss kommune låne ham 700.000 kroner rentefritt i 20 år for å løse avløpsproblemet på gården ved Vansjø. I dag intervjuer avis blant annet Rødts Eirik Tveiten, som sier at: – Nå må vi sjekke de ankemulighetene som finnes i denne saken. Her er det noe som skurrer. Derfor mener jeg at hele denne affæren burde bringes inn for fylkesmannen som en lovlighetsklage. – I tillegg synes jeg det er både frekt og dumt av en politiker å be kommunen om et rentefritt lån i en slik sak. Det er jo å be om en særbehandling. Men som folkevalgt sitter man i glass hus i denne typen saker og må være svært forsiktig sier Tveiten.

Stikkord: