Posts tagged ‘Valg 2011’

23. september 2011

Stian Orm (RU): Konkurranseutsetting = byråkrati + profitt = dårligere tilbud!

Stian Orm er RU-er fra Moss

I et leserinnlegg i Moss Avis 22. september tar Rød Ungdoms Stian Orm for seg situasjonen etter valget, med borgerlig flertall i bystyret. «Jeg forstår ikke hvordan de skal klare å drive billigere uten å kutte i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, eller i brukernes tilbud», skriver han. Han viser til en nylig offentliggjort EU-rapport som han sier «viser at norsk konkurranseutsetting skaper en ekstrautgift på fire prosent av oppdragsverdien, og at det går med hele 112 arbeidsdager til å administrere en norsk anbudsrunde. På bakgrunn av dette, forstår jeg ikke hvordan de borgerlige partiene i Moss skal få til et bedre og billigere tilbud til brukerne».

Reklamer
16. september 2011

Eirik Tveiten: – Var det riktig å alliere seg med AP og SV i Moss?

Rødt førstekandidat og nylig gjenvalgte bystyremedlem i Moss, Eirik Tveiten, hadde følgendeinnlegg i Klassekampen 15. september:

«Jeg er nok ikke enig med leder i Rødt Turid Thomassen som i Klassekampen 14. 9, uttrykker at hun ikke ser noe behov for endring i partiet Rødt. Selv om bildet ikke er svart, er det åpenbart at Rødt har gjort feil, som vi må være villige til å ta konsekvensene av. I en situasjon med SV i dramatisk tilbakegang, og hvor fokus i valgkampen har vært solidaritet og inkludering, går altså Rødt tilbake!

Partiet Rødt må være villig til å starte en prosess som med kritisk blikk går gjennom de riktige og feilaktige saker og disposisjoner som er gjort underveis. For eksempel er jeg åpen for å vurdere om det er riktig å gå i allianse i bystyret med AP og SV i en flertallskonstellasjon, slik vi har gjort 8 år i Moss. Her gikk både AP (- 5%), SV (-2,3%) og Rødt (-0,3%) tilbake, og selv om Rødt fikk 4 stemmer mer enn valget for 4 år siden, hadde Rødt forventninger om en framgang på ca 40 stemmer, og erobring av en ekstra bystyreplass! På samme måte som i SV må vi i Rødt på en åpen, selvkritisk måte se på egen rolle og standpunkter, og legge grunnlag for at det på Rødts landsmøte våren 2012 kan foretas gode valg av strategier og personer. Det er et absolutt behov for et sosialistisk alternativ til venstre for dagens rødgrønne regjeringen, dette rommet må synliggjøres og utvikles, og bringe Rødt framover».

Stikkord:
16. september 2011

Rødt nær ved to i bystyret

Hei alle mossinger, og takk til alle dere 496 personer som stemte på Rødt. Takk også til dere 74 personer som ga meg en slengstemme. ”Slengere” er altså folk som har stemt på andre partier, men ført meg opp på denne lista, slik at det til sammen ga Rødt ca. 2 listestemmer mer. Dersom ca. halvparten av disse isteden hadde stemt på Rødt, hadde Rødt fått inn to bystyrerepresentanter.

Slik begynner Eirik Tveitens foreløpige oppsummering av kommunevalget i Moss Avis 15. september. Les det hele her.

 

Stikkord:
9. september 2011

EU: STORE tap ved konkurranseutsetting – SKRIV UT OG SPRE!

Ny INNSPURTLØPIS fra RØDT (inspirert av Klassekampens oppslag i dag):

Konkurranseutsetting skaper byråkrati for 16 milliarder i året! Dermed er Norge på kostnadstoppen i Europa! Bare Tyskland er verre! Dette er det EU som sier! Norge har mer liberale anbudsregler enn EU – oppdrag over 500 000.- skal ut på anbud. I EU er grensa 1 million. Beregningene viser at konkurransetsetting i Norge medfører ekstrautgifter på 4% av oppdragsverdien. Bare ved å heve grensa for anbud til EU-nivå kan Norge spare 1.4 milliarder kr. Det er mye bedre å la stat og kommune styre selv – framfor å bruke milliarder på byråkrati, papir, arbeidstimer, konsulenter og advokater for å styre anbudsvirksomheten. Hvem snakker om disse utgiftene i iveren etter privat drift og konkurranse? Høyrekreftene gjør det ikke! Rødt gjør det – og vil at offentlige tjenester skal være under stat og kommune!

9. september 2011

Brist i helselogikken

Typisk forsøk på privatisering, av ei strand på Larkollen. Men en turgåer med tusjpenn har aksjonert!

I et leserinnlegg i Moss Avis 7. september tar Rødt Moss’ leder Birger Thurn-Paulsen for seg anbuds- og konkurranseutsettinga på helseområdet. Han skriver blant annet:

«Høyre hevder de vil at du og jeg skal ha det beste tilbudet som finnes, og at dette tilbudet skal komme alle til gode, uavhengig av lommebok. Det er en smule brist i logikken her. Altså, det er i dag et klasseskille når det gjelder tilgangen til helsetjenester. Private tilbud florerer og vokser. Høyre, og i enda større grad Frp, vil løse problemet med klasseskille i et voksende privat marked med ytterligere privatisering! Har Høyre snudd og vil gjøre det eneste logiske, styrke det offentlige tilbudet for at det skal bli likt for alle – uavhengig av lommebok? Eller skal det løses med forskjellige former for privatisering og konkurranseutsetting med kommunalt  ansvar og subsidiering? Adecco er helt sikkert klar med anbud. Bare vær klar over at de er blitt betydelig dyrere i det siste – på grunn av tarifflønn!  Les innlegget

8. september 2011

Kommunevalg mandag, men GÅ EN TUR FØRST!

– Selv om kommunen i dag styres av en AP-ordfører og at deres 16 bystyremedlemmer preger flertallets politikk, gjør det en forskjell at Rødt har vært med på å bestemme kommunens politikk. Dette sier Eirik Tveiten, Rødts førstekandidat i Moss i en blodfersk innspurt-løpeseddel. Han fortsetter: – Skal dette flertallet fortsette, viser dagens meningsmåling i Moss Avis at Rødt sitter med jokeren. Ønsker du en fortsatt solidarisk og inkluderende kommune, må Rødt sikre sitt andre bystyremandat, sist manglet vi altså 16 stemmer!

Last ned løpeseddelen (pdf-fil), skriv den ut i fem, ti eller førti eksemplarer, ta en rusletur i løpet av helga og legg dem i postkasser der du bor!

Stikkord:
5. september 2011

En stemme til Rødt…

– En stemme til Rødt er en godt brukt stemme, skriver Aina Skarshaug, Rødts førstekandidat i Fredrikstad i et leserinnlegg i lokalavisene i «Plankebyen». Hun påpeker at «Det krever ca. 1000 stemmer å få inn «en til» fra Arbeiderpartiet, mens det krever ca. 500 stemmer å få inn en fra Rødt. Vi mangler ikke mange. Rødt vil stemme for en ordfører fra AP i kommunestyret. Rødt vil gå inn i en rødgrønn allianse i Fredrikstad. Det nytter å stemme Rødt. Det er faktisk taktisk lurt å stemme Rødt om man ønsker et rødgrønt styre i Fredrikstad».

For Fredrikstad dreier det seg om å komme inn i bystyret for første gang på mange år. I Moss står det om å komme inn med 2 i bystyret. Førstekandidat Eirik Tveiten sier:

– Som også Tomas Colin Archer (APs ordførerkandidat) sa i sin første kommentar på nettdebatten i Moss Avis: «Rødt manglet for 4 år siden 16 (seksten) stemmer på å erobre siste mandatet fra FrP!» – Derfor, fortsetter Tveiten, trengs nettopp DIN stemme, og dine tanters og onklers, venners og kjentes, sofasliteres og andres. Ring, send SMS, bruk Facebook, eller besøk noen du absolutt mener vil være tjent med at Rødt styrker seg i Moss bystyre. Rødt trengs uansett om vi deltar i en flertallsgruppering sammen med AP og SV, eller er i opposisjon.

Stikkord:
4. september 2011

– Vi har prøvd det før – DET GIKK GALT!

Fagforbundet, avdeling 023, Moss og Våler, har gjort en valgbrosjyre (pdf-fil) der de anbefaler både sine medlemmer og andre ansatte i Moss kommune,  samt alle andre, å stemme på AP, SV eller Rødt. Her et utdrag av teksten:

Slik gikk det sist:
Da de borgerlige sist styrte byen endte det med et underskudd på 75 millioner kroner og et dårlig tilbud til kommunens innbyggere. De stengte blant annet 40 plasser ved Mosseporten sykehjem, kuttet lærerstillinger i skolen og økte betalingen blant annet på trygghetsalarmer og SFO. Vi har prøvd de borgerliges løsninger før – DET GIKK GALT!

Stikkord:
4. september 2011

Mange spurte Rødt

Rødt Moss’ førstekandidat Eirik Tveitens «nettprat» i Moss Avis 30. august varte bare en time, så etter antall spørsmål og svar å dømme, var det stor aktivitet hele timen. Eirik forklarte seg om alt fra bussforbindelser, via eiendomsskatt og norsk militær intervensjon, til «hva er det beste med Moss kommune?». Les hele nettmøtet.

Stikkord:
2. september 2011

«Mossemodellen» i rikspressa

Dagens utgave av Klassekampen bruker ei dobbeltside (ikke i nettutgaven, dessverre) på det «rødgrønne» samarbeidet i Moss de siste åtte åra. De har intervjua APs ordførerkandidat Tomas Colin Archer, SVs nåværende varaordfører Knut Lindelien (ordførerkandidat May Hansen var på jobb), Rødts nåværende bystyremedlem og ordførerkandidat Eirik Tveiten og Georg Fiane, uavhengig støttespiller til de tre partiene i det nåværende bystyret.

Både hyggelige og mindre hyggelige sider ved samarbeidet blir behandla. Et eksempel på det siste er at også Rødt har valgt å «få orden på økonomien» i siste periode, noe som blant annet har krevd konsesjoner fra de ansatte, men tross alt er ingen blitt oppsagt i perioden. Men Tveiten fra mener Rødt har bidratt til å dra politikken til venstre:

Avisa spør: – Har det blitt mykje hestehandel og kamelsluking av eit sånt samarbeid? – Nei. Vi gjekk gjennom dei sakene vi hadde lovt LO å prioritera, og laga eit felles sakskart med 40 punkt som vi lovde å stå saman om. No er alle 40 punkta gjennomført, seier Tveiten.

Stikkord: