Posts tagged ‘Studiesirkel’

1. september 2014

Enda ei ny RØD bok der mossinger har bidratt!

fgorstå forandre liteHer om dagen skreiv vi om Bjørn A. Grønnas bok om livet på Cellullosen. Nå er også studiesirkelen til partiet Rødt ferdig, en trykksak som studieutvalget til Rødt Moss og omegn har vært fødselshjelper til og der vi har bidratt til både innholdet og ferdigstillinga.

I Moss og etter hvert flere steder i Østfold gjennomførte vi i fjor en egenprodusert studisirkel: «Å forandre verden» – studier i marxisme og kapitalisme«. Ryktet gikk rundt i landet, og Rødt sentralt tok kontakt med tanke på å gjøre dette til en sirkel særlig for nye medlemmer av partiet og for folk som står nær eller vurderer å nærme seg partiet. Eller «bare» vil diskutere politikk.

Dette har i løpet av sommeren resultert i «Forstå og forandre», ei bok på 90 sider med aktuelle tekster og studiespørsmål på fire felt som er viktige for å begripe mer av den urolige verdenen vi lever i:

  • Filosofi: dialektisk materialisme
  • Klasser og krefter for forandring
  • Utbytting og kvinnelønn
  • Hvorfor sosialisme

Noen av tekstene vi hadde i den lokale «mossesirkelen» er bytta ut med nyere tekster. Den er nå satt sammen av artikler av Jorun Gulbrandsen, Michael A. Lebowitz, Siri Jensen, Kjersti Ericsson. I tillegg til utdrag fra Rødts program.

Det arbeides med planer om å tilby en sirkel på fire møter i løpet av høsten. Følg med her eller også på Rødt Moss og omegns Facebookside.

Reklamer
5. juni 2014

Å lære politikk er gøy – også!

Rødt er en av de klart mest "INNE" leietakerne i Folkets Hus i Moss

Rødt er en av de klart mest «INNE» leietakerne i Folkets Hus i Moss

I går gjennomførte Rødt Moss og omegn det første av to studie-/debattmøter på grunnlag av Michael Lebowitz’ artikkel «Sosialisme for det 21. århundre». Vi er ti deltakere på denne «mini-sirkelen», medregna studieutvalget på tre. Disse studiene av viktige artikler som dukker opp i tidsskrift og aviser har partilaget tenkt å videreføre som et fast tilbud, med ett eller to møter per artikkel.

Alle møtedeltakerne var aktive med kunnskap, synspunkter og ikke minst spørsmål. Studiemetoden (også kalt «Johansenmetoden») går ut på at alle leser artikkelen på forhånd, men så leser én høyt avsnitt for avsnitt, mens vi løpende drøfter innholdet.

Lebowitz er en ledende US-amerikansk marxistisk økonom. Han er blant annet fast skribent i tidsskriftet Monthly Review.

Stikkord:
13. mai 2014

Rødt med nytt studietilbud: M. Lebowitz: Sosialisme for det 21. århundre

privat skiltVi innbyr til studier over ett, eventuelt to møter, basert på en artikkel av Michael Lebowitz: Sosialisme for det 21. århundre.

SISTE NYTT: FORSLAG TIL DATOER ER Tirsdag 3. eller onsdag 4. juni. Skriv NÅ til birger.paulsen krøllalfa gmail.com og si når det passer for deg.

Kapitalismen har styrtet menneskene og naturen ut i den kanskje mest omfattende krisa i dens historie. Vi skal diskutere sosialistiske strategier som alternativ til kapitalismens ødeleggelser – en vei til et samfunn med virkelig demokrati, kollektive løsninger, rettferdighet for menneskene og respekt for naturen.

Artikkelen vil finnes på papir og elektronisk. Tidsskriftet Rødt! nr. 3, 2013 eller marxisme.no: http://marxisme.no/index.php/2013/nr-3-2013/997-a-bygge-sosialisme-for-det-tjueforste-hundrearet

Stikkord:
26. september 2013

Stor oppslutning om Rødts studiesirkel om marxismen

wall street viser muskler igjen

Wall Street viser muskler igjen. Et trimsenter har overtatt et av finanskapitalens gamle praktbygg. Men det spørs hvor lenge.

Som annonsert før valget, hadde Rødt Moss og omegn i går introduksjonmøte til sin egenproduserte studiesirkel under navnet «Å forandre verden – studier i marxisme og kapitalisme». Venstresidas valgnederlag tyder slett ikke på at kampviljen og interessen for politikk er redusert, for i går kom det 11 interesserte deltakere, i tillegg at to vil være med som ikke kunne komme på dette møtet.

Sirkelen består av tre møter. Med så mange deltakere kommer vi til på møtene, etter en innledning, å dele gruppa i to eller tre for at alle skal kunne komme til orde. Deltakerne har fått et hefte med «pensum» på i alt nærmere 30 sider. Alle tekstene er av norske forfattere, i utdrag fra ferske og litt eldre hefter og tidsskriftartikler:

MØTE 1. MARXISTISK FILOSOFI:

Jon Egil Brekke: Marxistisk Filosofi

MØTE 2 KAPITALISMEN I KRISE:

Peder Martin Lysestøl: Kapitalismen i krise

Torstein Dahle: Kapitalens logikk

MØTE 3: SOSIALISME OG VEIEN DIT

Siri Jensen: Hvorfor er kvinners arbeidskraft mindre verdt?

Kjersti Ericsson: Kollektiv og individ

Olav Randen: Marx hadde ikkje rett i alt

Stikkord:
26. august 2013

Moss 25. september: «Å forandre verden» – studier i marxisme og kapitalisme

British library Old reading room

Fra lesesalen i British Library (nå British Museum) i London, der blant annet Karl Marx studerte og skreiv «Kapitalen».

Bli med i en studiegruppe som gir en grunnmur av forståelse av kapitalismen og hvorfor menneskene trenger et nytt samfunn, et sosialistisk samfunn. Marxismen er redskapet vi trenger.

Rødt Moss og omegn har utvikla denne studiesirkelen, som er konsentrert i tre trinn/kvelder med korte tekster til hvert møte. Tekstene er norske. Dette gir mat for tanken, friske diskusjoner og lyst til å gjøre noe, til å handle, til å forandre verden!

Du vil også få innblikk i Rødts program, som bygger på analyser av kapitalismen og visjonen om et nytt, solidarisk, demokratisk og frigjørende sosialistisk samfunn.

Meld deg på hos Rødt Moss og omegn på https://roedtmoss.wordpress.com/.  Åpne «Studievirksomhet», der finner du en e-postadresse for påmelding.

Kom på introduksjonsmøtet onsdag 25. september kl. 19.00 i Folkets Hus.

Hilsen studieutvalget i Rødt Moss og omegn.

25. november 2012

En ny diskusjonsbevegelse i Moss!

Etter en svært vellykka studiesirkel som Rødt arrangerte i vinter og vår, basert på boka «Økonomi på en annen måte» av Rune Skarstein, har deltakerne ønska å fortsette å studere og diskutere liknende tema. Det har ført til at man nå møtes en gang i måneden, fortrinnsvis den nest siste tirsdagen i måneden, og diskuterer en artikkel man på forhånd er blitt enig om og som man leser og forbereder seg på.

I november ble møtet av forskjellige grunner flytta til den siste tirsdagen, med andre ord den 27. november, altså førstkommende. Artikkelen vi skal diskutere ligger på nettet: Samanbrotet i det europeiske systemet av Samir Amin.

Studie- og diskusjonsgruppa er åpen for alle. Det kreves ingen forkunnskaper, bare interesse for økonomi og samfunnsspørsmål. Møtene finner sted i (det tidligere) Folkets hus, i møterommet inn til høyre i 1. etasje, så langt du kommer. Møtene starter kl. 19 og varer maks to timer. Velkommen!

Stikkord:
24. februar 2012

Husk: Mandag er studesirkeldag

Fra det innledende møtet i Rødts studiesirkel

Nærmere bestemt: Annen hver mandag, fra og med førstkommende, den 27. februar, er det møte i Rødt Moss og omegns studiesirkel «Økonomi på en annen måte». Vi nærmer oss nå absolutt fulltegning, men send oss en mail (til frilanders @ gmail.com) eller møt opp mandag kl 19 på Folkets hus, så ser vi om vi kan presse de allerede tolv påmeldte enda lenger inn i vogna. Inntil da, og eventuelt seinere, kan vi fråtse i videoforedrag med forfatteren av «pensumboka», Rune Skarstein.

14. februar 2012

To timer hver fjortende dag til Noe Viktig?

Mandag 13. februar holdt Rødt Moss og omegn det innledende møtet i studiesirkelen «Økonomi på en annen måte», basert på boka av Rune Skarstein. Frammøtet var slett ikke verst, med åtte til stede og tre forfall. Og stemninga var god: Ingen «satt med fasiten» her; alle hadde ting å bidra med i samtalen og debatten, enten egne erfaringer eller også ting vi hadde lest. En av konklusjonene etter første møte var stor tro på at dette er en god form for å utvikle kunnskap og forståelse i fellesskap.

Men vi oppsummerte også at vi gjerne kan være noen flere, kanskje to-tre til. Derfor, ta kontakt på frilanders @ gmail.com snarest mulig hvis du vil være med eller vil vite mer. Vi tar opp nye deltakere fram til og med 2. møte, som vil være mandag 27. februar. De i alt seks møtene blir annen hver mandag framover. Deltakerne blir også med på en egen googlegruppe, der vi mellom møtene utveksler lenker, lesetips, spørsmål og svar (hvis vi har). Studieboka får du kjøpt av oss for 300 kroner. Ellers er alt gratis, inklusive kaffe, brus og kjeks.

denne sida finner du studieplanen, pluss ei lenkeliste som vi bygger ut etter hvert.

For å si det med Ralph Nader, tidligere presidentkandidat i US: If you’re not turned on by politics, politics will turn on you.

Les også Eirik Tveitens innledning på møte 1:

read more »

8. februar 2012

Grip dagen! Begrip tida vi lever i! Rødt starter studiesirkel basert på bok av en SV-er!

Krise i verden! Og opprør! For å forandre må vi forstå – for å forstå må vi studere. Rødt Moss og omegn starter nå en studiesirkel basert på boka: «Økonomi på en annen måte» av Rune Skarstein.  Les – diskuter – ta standpunkt!

Første møte i studiesirkelen: Mandag 13. februar kl. 19.00. Sted: Folkets Hus 3. et. Studiesirkelen er gratis og åpen for alle. Vi skaffer boka, for dem som ikke har den.

16. januar 2012

Økonomisk Krise – Forstå og ta standpunkt! Eller: Økonomi på en annen måte

Rødt Moss og omegn inviterer til studiesirkel om økonomi, basert på ei bok av en SV-er!
Startskuddet går med åpent møte torsdag 19. januar kl. 19.00 på House of Foundation, H. Gerners gt.
Torstein Dahle innleder.
Torstein Dahle er tidligere leder av Rødt og mangeårig representant for partiet i Bergen. Og han er en økonom som evner å framstille økonomi på en forståelig måte.
Dette åpne møtet er innledningen til en studiesirkel på grunnlag av boka «Økonomi på en annen måte» av Rune Skarstein.
Med forfatterens egne ord: «Denne boka henvender seg til alle samfunnsengasjerte som gjerne vil forstå litt mer av kapitalismen i dens mange skikkelser».
Boka kommer betimelig i en krisetid og det er en bok om økonomi som er skrevet slik at alle samfunnsengasjerte kan forstå og lære. Med undertittelen «Makt og penger fra europeisk føydalisme til globalisert kapitalisme» gir den historisk overblikk, og det er kapitalismekritikk og politisk økonomi som bygger på en marxistisk forståelse av økonomi og samfunn.
Lese – diskutere – forstå – ta standpunkt!
Bli med på studiesirkel!