Posts tagged ‘Strutsepolitikk’

17. juli 2014

Sommerens agurk: Parlamentarisme i Moss – igjen?!!

agurkfjesDet er normalt avisene som må ty til «agurker» i sommervarmen, men i Moss prøver også partiet Venstre seg på dette ved å gjenta det nærmest dødfødte forslaget fra to år siden om parlamentarisk styreform i Moss. Sindre Westerlund Mork (V) later som om situasjonen i dag er vesensforskjellig fra i 2012, da posisjonens største parti, Høyre, trakk seg fra samarbeidet på dette punktet.

I oppslaget om dette i Moss Avis 16.7. sier Rødts Eirik Tveiten følgende: «Denne gangen er det formelle på plass når det gjelder å fremme forslag om parlamentarisme, men det også det eneste positive ved forslaget. Det er økonomisk uholdbart å innføre en slik modell i Moss, og det gir grobunn for et demokratisk underskudd».

Rødts Eirik Tveiten var den kanskje viktigste premissleverandøren for motstanden den gangen. Og kampen ble langt på vunnet gjennom åpen debatt, folkemøter og massemobilisering.

Her på Rødt Moss og omegns hjemmeside bidrar vi til sommeridyllen ved å minnes våre egne oppslag om dette forslagets vei mot nederlag i 2012.

Moss Avis viser i en bisak (ikke på nett) til en rapport om byparlamentarisme fra Universitetet i Nordland, der konklusjonen er at denne modellen eventuelt bare passer i store byer. Rapporten er gjort på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kan leses på departementets hjemmeside.

Reklamer
27. mars 2012

Rødt svarer på høringa, men mener folkeavstemming er det eneste riktige nå

– Flertallet kan umulig forvente at en høring på dette grunnlaget, med et dokument som bare beskriver én side av saken, gir mange svar eller noen god pekepinn på hva folk i Moss mener, skriver Birger Thurn-Paulsen, leder av Rødt Moss og omegn, i partiets høringssvar om byparlamentarisme. Og han fortsetter: – Hvis flertallets politikere mener alvor når de sier at de ikke har bestemt seg på forhånd, bør de også ta folk på alvor og vedta folkeavstemning.

Rødt mener bystyreflertallet har gjennomført «et hastverksarbeid som åpenbart avfeier alle erfaringer, kritikk og advarsler fra politikere med erfaring fra parlamentarismemodellen, og fra eksperter på kommunerett. Vårt syn samsvarer godt med alle advarslene: Det er en dyr og dårlig modell, i særdeleshet for mindre kommuner, som snarere er en fare for demokratiet, framfor en styrking av det. Det styrker et knippe politikere – ikke innsyn, interesse og engasjement blant innbyggerne».

Les høringsuttalelsen:

read more »

23. mars 2012

Høyres påskenøtter

Høyres "nøtt" trenger ikke være så vanskelig å knekke som den ser ut. Klikk bildet for å oppleve avansert nøtteknekking

Særlig etter Moss Avis’ folkemøte onsdag ble det tydelig at Høyre har ei «nøtt å knekke». Kjellaug Nakkim, partiets egen representant i reglementskomiteen, brukte sjøl dette uttrykket på møtet, jamfør bl.a. Erik Sæthres kommentar i MA dagen derpå.

Kan Høyre leve med å ikke ha ordføreren etter at Tage Pettersen «rykker opp» til byrådsleder? Hovedregelen er at varaordføreren (Frps Wiborg) da skal rykke opp til ordfører. Men med utgangspunkt i debatten på folkemøtet har utreder Tor Dølvik fra Agenda Kaupang på eget initativ skrevet et notat til gruppelederne i bystyret, der han drøfter om den perioden Pettersen er byrådsleder kan oppfattes som tidsavgrensa og at man dermed kan ta til takke med en «setteordfører». Dølvik anbefaler at kommunen ber Kommunal- og regionaldepartementet om en uttalelse om dette.

I et leserinnlegg i MA i dag (ikke på nett, men se nedenfor) spør så Rødts Eirik Tveiten seg om dette dilemmaet til Høyre kan ende med at hele det borgerlige samarbeidet kan ryke. På folkemøtet avkrevde Tveiten iherdig H, V og FrP et svar på om Høyre var stilt et ultimatum fra de to andre? Alle benekta dette. Tveiten siterer  så Nakkim og gjør det til sin egen konklusjon: «Høyre står fritt i å endre standpunkt dersom medlemsmøte/bystyregruppa til Høyre ønsket det». Altså er det mulig for Høyres bystyregruppe og medlemmer å sette strek for parlamentarismedebatten nå. Uten at det borgerlige samarbeidet ryker.

Les Eirik Tveitens innlegg:

read more »

22. mars 2012

Høyre i tøff skvis etter folkemøtet

Ordfører Tage Pettersen (H) satt i salen, men hadde tendenser til å komme ut av fokus med ujevne mellomrom. Klikk gjerne bildet og studér fenomenet nærmere

Noe knefall skjedde ikke på folkemøtet om styringsreformen i går kveld, men utfra det som ble sagt mellom linjene, og utfra en del kroppsspråk, sitter man med et klart inntrykk av at noe kan komme til å skje fram mot møtene i formannskapet 21. mai og i bystyret 18. juni. Men det vil avhenge av et fortsatt og økende medlems- og velgerpress mot Høyres bystyregruppe. Det ble tydelig at Kjellaug Nakkim, som satt i panelet for Høyre, ikke er jublende glad over reformplanene, og følgende utsagn er i alle fall det mest forbeholdne fra Høyre hittil: «Vi har sagt at dersom innbyggerne mener den ikke er god for Moss – ja, så går vi ikke for det». Men de som spurte om hva som skal til i høringsprosessen for å få Høyre til å snu, ble ikke mye klokere.

De fleste av de sikkert 200 tilhørerne kom ikke for å bli klokere på hva byparlamentarisme er. Etter innlegga fra salen å dømme var de allerede godt orientert; de stilte ikke bare spørsmål, slik ordstyreren, MA-redaktør Pål Enghaug, ba dem om, men hadde rede forklaringer og skarpe karakteristikker. Og i alle tilfellene unntatt ett var det skeptikere eller åpne kritikere av den varsla reformen som tok ordet.

Les mer:

read more »

21. mars 2012

Mye byrådsfrustrasjon – men kom på folkemøtet i kveld!

Å sammenlikne posisjonen i Moss med struts med hodene i sanda, er en fornærmelse mot arten, ifølge Verdens strutseforbund. Myten ble skapt av romeren Plinius den eldre (23-79 før Kr.). Derfor bildet av en samfunnsaktiv struts. Ikke fant vi noe foto av struts med hodet i sanda heller. Vi kommer likevel til å bruke ordet strutsepolitikk, også som en "tag" på dette nettstedet.

Moss Avis gjør virkelig jobben sin som «fjerde statsmakt» i «parlamentarismesaken». I tillegg til å arrangere folkemøte om parlamentarisme på Tivoli Amfi klokken 18.00 i dag, skal de ha trykt over 100 artikler, inklusive viktige lederartikler, samt kronikker og leserinnlegg for og imot byparlamentarisme.

I dag bringer MA blant annet highlights fra de innkomne høringssvara (som i sin helhet legges ut på kommunens hjemmeside, men med inntil tre dagers forsinkelse, ser det ut til. Men følg Rødts hjemmeside, for vi formidler også ting derfra).

Av de siste sakene i MA trekker vi fram, foruten innlegg av Rødts egne, en kronikk av Hans Solerød, tidligere førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved UiO. Han skriver blant annet: «Riktignok skal det være mulig å fremme mistillitsforslag mot en eller flere av byrådene, men i et så lite og gjennomsiktig politisk miljø som i Moss kan en lett se for seg hvor mye støy og handlingslammelse det vil skape». I tillegg er det dette med kompetanse: «Det må for eksempel være tillatt å spørre hvem som har kommet på den ideen å gjøre Erlend Wiborg til byråd for teknisk avdeling og plansaker, slik noen rykter påstår. Byrådene skal som kjent ha både faglig og politisk ansvar«.