Posts tagged ‘sosialisme’

27. januar 2016

Rødts månedlige møteserie er godt i gang

Wikstrøm Hansen 27jan16

Møteleder Tina Wikstrøm og innleder Øyvind E. Hansen

Trass i vinterens verste regnskyll og tidenes norske herreprestasjon (!) på tv, kom det tolv personer på Rødts åpne møte på House of Foundation. Temaet var «Moss i verden, verden i Moss – et sosialistisk utsyn ved inngangen til det nye året». Styremedlem i Rødt Moss og omegn, Øyvind E. Hansen, innleda, med etterfølgende diskusjon.

Øyvind var blant annet opptatt av hvordan forskjellene mellom rike og fattige øker. Og av at stadig flere politikere (f.eks. i Hellas, Spania, Storbritannia og USA (demokraten Sanders)), forfattere og forskere peker på kapitalismens ødeleggende virkninger. Men foreløpig uten synlige resultater. De globale konsernene har et klart hegemoni og presser politikerne. Et eksempel er klimatoppmøtet i Paris nylig, der politikerne nå erkjenner klimakrisa, men likevel unnlater å binde seg til tiltak som ville kunne forhindre den helt store katastrofen. Øyvind inviterte også til debatt om hvordan dette må møtes, lokalt og nasjonalt. Han snakka her om behovet for utvida demokrati, kamp for økonomisk likhet, økologisk bærekraft og «enhet i mangfold», et av Karl Marx’ slagord helt tilbake på 1800-tallet.

Debatten fløyt også godt, og serien med åpne møter vil fortsette, siste onsdag i hver måned. Hver gang på H/o/F, der kaffe med tilbehør alltid står klart. Rødt vil også hente inn kjente innledere utenbys fra, både fra partiets rekker og utenfor.

Reklamer
1. september 2014

Enda ei ny RØD bok der mossinger har bidratt!

fgorstå forandre liteHer om dagen skreiv vi om Bjørn A. Grønnas bok om livet på Cellullosen. Nå er også studiesirkelen til partiet Rødt ferdig, en trykksak som studieutvalget til Rødt Moss og omegn har vært fødselshjelper til og der vi har bidratt til både innholdet og ferdigstillinga.

I Moss og etter hvert flere steder i Østfold gjennomførte vi i fjor en egenprodusert studisirkel: «Å forandre verden» – studier i marxisme og kapitalisme«. Ryktet gikk rundt i landet, og Rødt sentralt tok kontakt med tanke på å gjøre dette til en sirkel særlig for nye medlemmer av partiet og for folk som står nær eller vurderer å nærme seg partiet. Eller «bare» vil diskutere politikk.

Dette har i løpet av sommeren resultert i «Forstå og forandre», ei bok på 90 sider med aktuelle tekster og studiespørsmål på fire felt som er viktige for å begripe mer av den urolige verdenen vi lever i:

  • Filosofi: dialektisk materialisme
  • Klasser og krefter for forandring
  • Utbytting og kvinnelønn
  • Hvorfor sosialisme

Noen av tekstene vi hadde i den lokale «mossesirkelen» er bytta ut med nyere tekster. Den er nå satt sammen av artikler av Jorun Gulbrandsen, Michael A. Lebowitz, Siri Jensen, Kjersti Ericsson. I tillegg til utdrag fra Rødts program.

Det arbeides med planer om å tilby en sirkel på fire møter i løpet av høsten. Følg med her eller også på Rødt Moss og omegns Facebookside.