Posts tagged ‘Søndagsåpent’

30. april 2015

1. mai i Østfold: BREI FRONT mot SØNDAGSÅPNING

tveiten helgefredAv et oppslag i Moss Avis 30. april går det fram at fronten er blitt virkelig brei mot regjeringas forslag om generell søndagsåpning av butikker. Én ting er at Fagforbundet og Rødts Eirik Tveiten er imot (sistnevnte tar protesten til Moss bystyre førstkommende mandag), men nå får radikalerne også støtte fra biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, som skal holde 1. mai-appell for LO i Askim. Ifølge Klassekampen 28. april vil biskopen der ta opp temaet søndagsåpne butikker og hvordan dette, etter biskopens syn, særlig vil ramme lavtlønna.

Reklamer
Stikkord: ,
28. april 2015

Nei til søndagsåpne butikker i Moss!

Foto: Oslonatt/Flickr CC 2.0

Foto: Oslonatt/Flickr CC 2.0

«Moss kommune ønsker ikke at det skal åpnes for økt søndagshandel i Moss. Moss kommune vil si nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette». Dette kommer Rødts Eirik Tveiten til å foreslå i form av en interpellasjon på bystyremøtet 4. mai.

Bakgrunnen er regjeringas forslag om endring av helligdagsloven. Mange høringssvar er alt kommet inn og legges løpende ut på departementets hjemmeside. Pr i dag (28. april) er det bare én kommune som har svart – og avvist lovendringa. Mange butikkansatte og -sjefer har protestert.

Tveitens interpellasjon og ordførerens svar vil kunne sees og høres på bystyre-tv mandag 4. mai fra kl 14 (OBS: Interpellasjoner pleier å være siste sak). Kommunen ble invitert til å gi høringssvar i brev av 1. april, og svarfristen er 30. juni. (Les også om Rødts andre interpellasjon til dette møtet).

Les hele interpellasjonen: 

read more »

Stikkord: