Posts tagged ‘Skole’

14. juni 2016

Rødt med innspill til kveldens Hoppern-debatt

skolegård slettTo blad Tveiten fra Rødt bidrar til overskrifter i Moss Avis i dag, og begge er opptatt av nye Hoppern skole og det begrensa arealet til skolegård.

Lars Tveiten har sluppet til med dagens «Aktuell kommentar«. Som blant annet varamedlem til styret i MKeiendom, har Lars Tveiten finlest reglene og kan avvise påstanden fra enkelte om at kravet for Hoppern skole er 50 kvadratmeter per elev. For Hoppern planlegges for minst 450 elever, og da blir regnestykket et annet og arealkravet mindre. I tillegg kan problemet reduseres ved å ta i bruk taket på idrettshallen, flytte på bygninger og P-plasser med mer.

På redaksjonell plass i samme avis er Rødts gruppeleder, Eirik Tveiten, sitert på det samme.

MAs nettsider i formiddag argumenterer likevel Siv Marit Stavem i Norconsult og Nasjonalt råd for skolebygg, imot at reglene er så absolutte, samtidig som Roger Andresen i kommunalavdelingen for kultur og oppvekst sier at «Det vil ikke på noen måte være forsvarlig eller teknisk mulig med de nåværende planene å lage skolegård på taket».

Dermed skulle det være klart for debatt under folkemøtet om Hoppern skole i Samfunnssalen kl. 18 i kveld.

Reklamer
Stikkord: ,
25. april 2016

Hoppern-bussing: Rødt-innspill nok en gang til Fylkesmannen

skolebussI Moss formannskap i dag fikk Rødts faste medlem, Eirik Tveiten, orientere om partiets syn på midlertidig flytting av Hoppern-elevene til Solli skole på Øreåsen i Rygge mens Hoppern er under ombygging. Rødt har undersøkt det juridiske, og konkludert med at slik flytting vil være klart ulovlig. Også Moss Avis skreiv i dag om dette (se Tveitens fulle redegjørelse nedenfor).

– Loven sier at elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, sier han til Moss Avis. – Bostedskommunen kan ikke pålegge en elev å gå på skole i en annen kommune enn hjemkommunen. Moss og Rygge vil tidligst bli en ny kommune i januar 2020.» … Og: «Loven åpner ikke for midlertidige løsninger, for eksempel på grunn av ombygginger. Jeg er ganske sikker på at kommunen vil få avslag fra fylkesmannen, sier Tveiten til MA.

Kommunen har derimot fått motsatt juridisk konklusjon fra KS-advokatene. Men til Fylkesmannen bærer det. Så får vi se. Rødt har fått medhold derfra før, sist i «takboks-saken» på Refsnes.

Les Rødts redegjørelse ved Eirik Tveiten i formannskapet i dag:

read more »

20. juni 2013

Derfor valgte Rødt Hoppern

Alle foreldre på Jeløya, hele det politiske miljøet, for ikke å si Moss Avis, var oppmerksom på Rødts vippeposisjon i saken om framtidig lokalisering av ungdomsskole på Øya. Rødt gjennomførte en grundig behandling av saken, inklusive møte med representanter for FAU på Jeløya, og endte opp med klar støtte til Hoppern som skoletomt. Eirik Tveiten sa før bystyremøtet til Moss Avis: “Det at brukerne er samstemte samtidig som det er tilrettelagt for bruk av kollektivtrafikk og sykkel gjorde at Rødt enstemmig landet på valget av Hoppern”.

Det var til slutt H, V, KrF, SV og Rødt som sikra flertall for Hoppern, mot stemmene til Frp og Ap.

Så gjenstår “bare” finansieringa, og her var Rødt kjapt ute og varsla budsjettforslag til høsten om ekstra eiendomsskatt for å få skolen på plass snarest mulig.

Stikkord: