Posts tagged ‘Ryanair’

5. juni 2016

MLR og Ryanair: Ingen nedjekking fra Tveitens side

ryanair danmark

Ryanair møter motstand fra fagorganiserte over alt; her fra Danmark i fjor, der kravet om rimelige lønninger fikk støtte i hele fagbevegelsen og førte til boikott i København kommune.

I lørdagens MA følger Rødts Eirik Tveiten opp en kritikk mot ham etter innlegget hans 30. mai. Kritikken rettet seg mest mot Tveitens syn på Ryanairs rolle, noe da Tveiten utdyper i lørdagens avis.  Han trekker fram hvordan det irske selskapet har «stått i spissen for sosial dumping, utfordret de ansattes arbeidstakerrettigheter og nektet å inngå kollektive lønns- og arbeidstidsavtaler i de fleste land selskapet er etablert, så også på MLR. Nå krever selskapet også en avgjørende innflytelse på landets miljøpolitiske tiltak: Den norske regjering må endre sin miljøavgift, så kommer Ryanair kanskje tilbake!»

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
Stikkord: ,
1. september 2011

– Ryanair på Rygge: Fylkesordfører Ole Haabeth tar feil

– Fylkesordfører Ole Haabeth har ved sitt aktive forsvar av Ryanairs virksomhet levert et avgjørende argument for hvorfor alle som er opptatt av et seriøst arbeidsliv og av å bekjempe sosial dumping i Østfold, bør stemme på partiet Rødt. Dette skriver førstekandidaten for Rødt i Moss og Østfold, Eirik Tveiten i et leserinnlegg trykt i to av fylkets aviser, foreløpig.

Stikkord: , ,