Posts tagged ‘Rød Ungdom’

3. mai 2016

RU-erne fronta miljøet 1. mai

alberte og larsI hver sine appeller ved to ulike arrangementer tok to Rød Ungdommere opp miljøspørmåla 1. mai i Moss 2016. De gjorde det veldig bra og ikke minst kort – sånn appeller skal være (mange gamlisser har noe å lære der).

Først var det Lars Mikkel Langkaas som holdt appell på frokosten på Tivoli. Han gikk rett på sak og slo fast at «Vi lever innenfor et økonomisk system, kapitalisme, som er basert på og krever vekst. En kapitalist gjør ALT for profitt. Profitten må jo da alltid øke, og den fortjenesten blir satt inn i ny produksjon for mer profitt».

read more »

Reklamer
21. april 2016

Engasjert ungdom i Moss: Nærmere 50 på månedens onsdagsmøte

hof rødt moss 20april16Det ble et virkelig godt besøkt møte på House of Foundation i regi av Rød Ungdom Moss. Tittelen var Ung i dag – hvilken framtid? og leder av RU nasjonalt, Linn-Elise Øhn Mehlen, holdt et flammende innledning om skole, miljø og unges framtid, med kraftig kritikk av den blåblå regjeringas asosiale politikk. Engasjerte innlegg ved lokallagslederne av NU, Press, AUF og RU Moss fanget også interessen til de nesten femti møtedeltakerne, de aller fleste unge.

Neste Onsdagsmøte for kunnskap og solidaritet finner sted på House of Foundation 11. mai 2016 kl. 19.00. Tema: Ny vår for europeisk venstre – bevegelser for solidariske alternativ til EUHovedinnleder: Idar Helle, utreder ved De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte. Ta med en venn – og bli litt klokere!

19. april 2016

Husk i Møllebyen onsdag: Rød Ungdom-lederen med flere

linn malakoffUng i dag – hvilken framtid? Unge deler unge tanker om vår felles framtid!

Dette er et initiativ av Rødt Moss og Omegn hvor de har invitert RU, NU, PRESS og AUF!

Innlegg ved:
– leder av Rød Ungdom, Linn-Elise Øhn Mehlen (kjent paneldeltaker fra skolevalga i Moss i høst)
– Elevrådsleder ved Kirkeparken videregående skole, Maria Øyvindsdatter Robertsen
– Natur og ungdom ved ? – AUF ved? Press ved?

Møtet inngår i serien Rødts onsdagsmøter 2016.

10. september 2015

RU-Oscar vil ha FORANDRING i Moss!

oscar RUI motsetning til Moss Avis i dagens ubegripelig desinformerende lederartikkel har Moss Dagblad fått med seg at Rødt ble nest best i byens skolevalg (til og med før brakseieren på Steinerskolen var kjent). Dermed intervjuer MD i dag den lokale lederen av Rød Ungdom, Oscar Strøm-Jensen (15).

Denne typen ørten-spørsmål-intervjuer er ikke alltid like opplysende, men Oskar er klar på at han vil ha forandring i Moss, og at det blant annet handler om skolepolitikk og om privatisering og konkurranseutsetting, som han vil ha reversert. Fortsatt offentlig drift gjelder også jernbanen. Han «håper valget blir et vendepunkt og at vi får en kommune med trygge arbeidsplasser og offentlige tjenester hvor alle trives».

Vi slutter oss til det, og ønsker Rød Ungdom framgang under og etter valget. Du finner mer om RU her, blant annet kontaktadressene til Oscar og Moss RU. Så meld deg inn!

Stikkord: ,
7. april 2014

Ragni Bakkland valgt til sentralstyret i Rød Ungdom

ragni bakkland 2009Ragni Bakkland, tidligere leder av RU i Moss, nå bosatt og organisert i Bergen, ble nylig valgt inn i sentralstyret i Rødts ungdomsparti RU. Vi gratulerer! Ikke minst RU!

Ragni holdt 1. mai 2009 en ungdomsappell som det fortsatt snakkes om i byen! Her et bilde etter at hun hadde fått fortjente blomster for den.

 

Stikkord:
19. januar 2012

RU har hatt oppstartmøte!

RU hadde egne plakater i demoen mot vikarbyrådirektivet 18. januar

Rød Ungdom er i gang i Moss! Et styre er valgt og ifølge Facebooksida deres  har de nå en halvårsplan der de vil:

  • få et samarbeid med SU Moss ang. 1 mai,
  • møter annenhver uke og
  • bøllekurs i februar!
Stikkord:
16. januar 2012

Rød Ungdom starter lag i Moss

Etter en periode uten aktivitet starter RU opp igjen i Moss! Det skjer mandag 16. januar kl 19.00 på Folkets hus. Interesserte kan ta kontakt med Stian Orm  stianorm [at] hotmail.com

Stikkord:
23. september 2011

Stian Orm (RU): Konkurranseutsetting = byråkrati + profitt = dårligere tilbud!

Stian Orm er RU-er fra Moss

I et leserinnlegg i Moss Avis 22. september tar Rød Ungdoms Stian Orm for seg situasjonen etter valget, med borgerlig flertall i bystyret. «Jeg forstår ikke hvordan de skal klare å drive billigere uten å kutte i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, eller i brukernes tilbud», skriver han. Han viser til en nylig offentliggjort EU-rapport som han sier «viser at norsk konkurranseutsetting skaper en ekstrautgift på fire prosent av oppdragsverdien, og at det går med hele 112 arbeidsdager til å administrere en norsk anbudsrunde. På bakgrunn av dette, forstår jeg ikke hvordan de borgerlige partiene i Moss skal få til et bedre og billigere tilbud til brukerne».