Posts tagged ‘PROPP’

7. juli 2011

Staten må ta regninga for oppreisningene!

Oppslaget i Moss Avis 7. juli

Moss Avis (foreløpig bare på papir) intervjuer i dag Eirik Tveiten (Rødt) og Sindre Westerlund Mork (Venstre) om den kommunale «utgiftsbomben» i form av erstatninger i forbindelse Prosjekt Oppreisning (PROPP). Ordninga skal gi oppreisning til personer som før 1. januar 1993 har vært utsatt for uverdig behandling mens de som barn var under offentlig omsorg. I gårsdagens avis kunne vi lese om bakgrunnen og «bombens» omfang.

Nå sier Rødts ordførerkandiat at «Det er trist, men tallene viser seg å være like over hele landet, så Moss er nok ingen versting». Ifølge Tveiten «blir [det] feil å la kommunene selv betale for oppreisningskravene. – Det er helt riktig at de som har vært utsatt for overgrep skal få oppreisning. Det er på tide. Problemet er at regningen sendes feil sted. Den burde egentlig vært sendt til Stortinget».

Venstres Sindre Westerlund Mork mener ifølge dagens MA at «problemet ligger i at det ble kuttet ned på pengestøtten til ordningen med to millioner kroner i budsjettet for 2011. Han er ikke overrasket over at oppreisningsordningen har ført til røde tall i budsjettet. – Jeg har bare ventet på at noen skulle oppdage dette, sier han. Han mener videre at styringsflertallet i Moss har gamblet på at færre ville søke om oppreisning»

«– Det er bare tull», svarer Tveiten. «- Det er ingen som visste hvor mange som ville søke når budsjettet ble vedtatt».

Reklamer
Stikkord: