Posts tagged ‘Politikergodtgjøringer’

4. juli 2011

Men Hanne Tollerud, da!

Daumier: Vi er alle ærlige mennesker

I et leserinnlegg i Moss Avis 4. juli stiller Rødts Eirik Tveiten et stort spørsmålstegn ved hva som er de egentlige beveggrunnene når alliansen AP, H og V går inn for å mangedoble politikergodtgjøringene. Han nekter å tro Hanne Tollerud (AP) når hun argumenterer med å gjøre det lettere for kvinner å ta ansvar i politikken; da ville partiene ha lansert dette før nominasjonsprosessen, og de ville heller ikke ha redusert antall utvalg og dermed antall politikere – og demokratiet.

Les hele innlegget.

Reklamer
27. juni 2011

Stopp bukken ved havresekken!

Kanadisk regimentsbukk, her uten havresekk

I et leserinnlegg i Moss Avis 24. juni tar Rødts Eirik Tveiten bladet fra munnen i forbindelse med at AP, Høyre og Venstre «på kammerset» er blitt enige om å øke godtgjøringene til politikerne radikalt. Etter intens debatt både i avisa og på bystyremøtet ble saken utsatt til etter valget. Men det logiske, ifølge Tveiten, vil da være «at folk i Moss sørger for at disse tre partiene IKKE får flertall i det kommende kommunestyret.»