Posts tagged ‘Overvåking’

11. februar 2014

Internasjonal kampanje mot masseovervåking

nei til masseovervåking n11. februar arrangerer en bred allianse av organisasjoner, selskaper og medieinstitusjoner en global internettkampanje mot masseovervåking.

Målet er å fremme et nytt lovforslag, The USA Freedom Act, som skal sette en stopper for mye av overvåkingen som har blitt avslørt av varsleren Edward Snowden.

Les mer om kampanjen:

Reklamer
Stikkord: ,
26. juli 2011

Ensidig definert trusselbilde

Moss Rødts Eirik Tveiten stiller seg i dag i en kronikk i Moss Avis (og samtidig leserinnlegg i Klassekampen) kritisk til det offisielle norske trusselbildet fram til i dag, nemlig radikal islam. Han sier bl.a.:  «Den overveldende delen av statens resurser til terrorbekjempelse er brukt på å kartlegge dette ”miljøet” … Media har lydig fulgt opp, og har i betydelig  grad bidratt til at dette ”allment aksepterte”, har fått festet seg. Vi har vært svært få som har forsøkt å dempe dette bildet, ikke minst ved å vise til at så godt som alle terrorangrep i Norge til nå, faktisk har kommet fra ytterste høyre.  I denne debatten har de fleste tatt feil, og ”terroreksperter” i så vel regjeringen, de andre politiske partiene og media, bør innlede denne fasen med å nullstille. I denne debatten er det knapt nok eksperter som kan gjøre krav på monopol».

Les hele kronikken her.

Stikkord: ,
23. mars 2011

Stor interesse for overvåking og datalagring

Innlederne var fra venstre Åge Fjeld, Jon Michelet og Geir Hovland

Gårsdagens åpne møte på bokkafeen House of Foundation i Moss ble en suksess. De over tretti frammøtte fikk høre tre innledninger med hvert sitt spennende utgangspunkt, og de fikk anledning til å diskutere alt fra forfølgelser av kommunister under og etter 2. verdenskrig, via tilsvarende på 1960- til -80-tallet og til det høyaktuelle Datalagringsdirektivet (DLD).

Arrangøren Rødt Moss og omegn slapp først til NKP-veteranen Åge Fjeld, som med utgangspunkt i boka si, «Du må ikke sove», snakka særlig om overvåkinga og forfølgelsene av sine partifeller på 1940-tallet og utover, men som, via Lund-rapporten, endte opp med en unnskyldning fra Stortinget. Dette ble oppnådd gjennom organisasjonen Organisasjonen mot politisk overvåking (OPO), som Åge tok initiativ til sammen med en annen mossing, Rune Pedersen, tidligere bystyremedlem for RV (nå Rødt). Åge Fjeld har derimot forgjeves, hittil, forsøkt å få en offentlig unnskyldning i NRK. Denne ballen oppfordra han der og da Jon Michelet til å følge opp.

Jon Michelet, kjent larkolling, forfatter og tidligere fylkestingsrepresentant for RV (nå Rødt), repliserte smilende til Åge Fjeld at han «blir med på alt som er gæli». Før han presenterte den siste boka si, Mappa mi. En beretning om ulovlig politisk overvåking. Begrunnelsen for overvåkinga av ham var forestillinger om at han og arbeidsgiverens hans på den tida, forlaget Oktober, kunne ha mottatt penger fra en fremmed makt, les: Kina. Det han først og fremst reagerer på er at POT i årevis fortsatte å kreve telefonavlytting av ham etter at de forlengst måtte ha konstatert at det ikke fantes fnugg av bevis om dette. «- Mens derimot AP gikk fri. De skulle vært hengt for alle pengene de fikk fra USA!», mente han.

Nok en mossing holdt innledning, nemlig Geir Hovland, advokat og leder av OPO. Hans første opplevelse med overvåking var som advokat for AKP-eren og Palestinaaktivisten Peder Martin Lysestøl som beviselig var ulovlig telefonovervåka (se underkapitlet «Telefonledningene som ikke skulle være der»). Han ser på Stortingets behandling av Lund-rapporten som den ene, men svært positive «revansjen» overfor de statlige overvåkerne i Norge. Men en som bryter også med sin egen stortingsgruppe, er Kåre Willoch, som fortsatt mener overvåking av AKP var lovlig, da han mener partiet var «en fare for rikets sikkerhet». Dette er interessant, mente Hovland, all den tid regjeringsadvokaten i sitt prosesskriv i Lysestølsaken skreiv at «Staten er selvsagt kjent med at AKP(ml) er et lovlig parti, og det vil heller ikke bli hevdet at partiet driver ulovlig politisk virksomhet.»

Hovland og OPO slåss for en permanent innsynsordning i hva som registreres i PST. Og han mener det blir en skandale om ikke noen stilles til ansvar for videoovervåkinga av Treholt. «- CIA skal ikke bestemme hva som skjer i PST».

Debatten etter innledningene ble god og variert. Flere i salen hadde historier å fortelle, for eksempel om trakassering av «NKP-barn» på 1950-tallet og om «mapper» der det sto svart på hvitt at man var registrert av POT på grunn av sosial omgang med venstreradikale. Sentralt sto den nye situasjonen med sterk øking i elektronisk registrering og overvåking og skjerpa lovgiving etter 11. september. Datalagringsdirektivet er en del av dette. Det mest dramatiske er ikke registreringa, men muligheten til kopling av elektroniske registre. Geir Hovland oppsummerte det sånn: «Vi må lære av jøderegistrene i 2. verdenskrig. I dag er det fredelig i vår del av verden, men den politiske situasjonen kan fort skifte. Palin kan faktisk komme til makta i USA, og da kan hva som helst skje.»

14. mars 2011

Åpent møte 22. mars: Politisk overvåking – et demokratisk problem

«Mappa mi» av Jon Michelet – en åpenhjertig og avslørende bok om politisk overvåking – gir bakgrunnen for dette åpne møtet tirsdag 22. mars kl. 19.00.

Sted: Bokcaféen House of Foundation, Henrik Gerners gt. 12, Moss (Møllebyen)

Kampen for innsyn, og mot politisk overvåking er slett ikke over. I dag står den, blant annet, om innføring av EUs Datalagringsdirektiv. I panelet:

  • Jon Michelet
  • Geir Hovland, leder for Organisasjonen mot politisk overvåking, OPO
  • Åge Fjeld – som har skrevet boka «Du må ikke sove»

Anledning til å kjøpe kaffe og mineralvann.