Posts tagged ‘Oslofjordkryssinga’

22. april 2015

Oslofjordkryssinga: Vil 4. mai-interpellasjonen gi noen avklaring?

Fleksible vedtak om bruer bør kanskje forbeholdes denne typen, som kan påtreffes på Londons vestkant. Foto: Cristina Bejarano/Wikipedia. Se også video.

Ultrafleksible vedtak om bruer bør kanskje forbeholdes denne typen, som kan påtreffes på Londons vestkant. Foto: Cristina Bejarano/Wikipedia. Se også video.

De to framifrå grasrotaksjonene mot bru over Oslofjorden via henholdsvis Jeløya og over Mosseskogen har et leserinnlegg i Moss Dagblad i dag, 22. april. Det er bare i papirutgaven, men er gjengitt på Facebooksida til Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy. Brumotstanderne venter nå med spenning på en enkel, liten interpellasjon (se side 18) på bystyremøtet 4. mai som bør skape mer prinsipielt rabalder enn på lenge. Rødts Eirik Tveiten vil nemlig kreve svar på hvordan Høyre- og AP-representanter med tre dagers mellomrom kunne prestere å stemme diametralt motsatt i Moss bystyre og i Østfold fylkesting om én og samme sak, nemlig Oslofjordkryssinga. I bystyret var de IMOT, i fylkestinget FOR.

Og ikke bare dét, for aksjonistene skriver at flere av disse politikerne «var attpåtil aktive forkjempere i debatten i fylkestinget og argumenterte for et ja til forslaget til fjordkrysning». Før de så viser til Tveitens innsats for å få en forklaring og eventuell avklaring.

Aksjonistene understreker videre alvoret i saken etter fylkestingsmøtet: «Fylkespartiene til Ap og Høyre med mossinger i sentrale posisjoner, sikret flertall for en løsning som kan bidra til at Statens vegvesen får grønt lys fra regjeringen til å utrede en motorvei via Jeløy og Mosseskogen».

Les hele Rødts interpellasjon, som Tveiten alt på møtet i mars ga bystyret et forvarsel om.

Reklamer
Stikkord:
22. mars 2015

Etterlysning: 1 stk. pent brukt BRUMOTSTAND gjenglemt på vei til Sarpsborg

Enkelte mossepolitikere er uklare i bruspørsmålet. Foto: Paolo Crosetto. A bridge to nowhere. Utsnitt. CC BY-SA 2.0 Kilde https://flic.kr/p/7hPG61

Byens to største partier tåkelegger brudebatten. Foto: Paolo Crosetto. A bridge to nowhere. Utsnitt. CC BY-SA 2.0 Kilde Flickr

Siste: Rødts interpellasjon (se nedenfor) ble sendt inn for seint til bystyrets møte i mars, men Eirik Tveiten gjorde bystyret oppmerksom på forholdet alt i møtet 23. mars, se bystyre-tv under saken Godkjenning av møtebok. Ordføreren ønska velkommen en interpellasjon og debatt «om hvordan man fyller sine verv i kommunen versus fylket».

Rødts Eirik Tveiten har levert en interpellasjon til Moss bystyres møte i april. Her gjengir han to høringssvar til KVU-en om Oslofjordkryssinga, henholdsvis  Moss bystyres og Østfold fylkestings. Det er så sin sak at de to konkluderer forskjellig, Moss er klart imot bru og Østfoid for, men problemet er at de fleste mosserepresentantene i fylkestinget har vært med på å stemme begge steder, altså både for og imot. Med tre dagers mellomrom. Tveiten konkluderer derfor: «Det er viktig at Moss bystyret drøfter situasjonen etter høringsuttalelsen i Østfold fylkesting, og informerer byens innbyggere om den nye situasjonen som har oppstått».

Les hele Tveitens interpellasjon:

read more »

Stikkord:
28. februar 2015

Gårdeierne vil ha ferga til Klevberget og er imot byraseringa

Rundkjøring i tunnell under Moss, ifølge Statens Vegvesen

Rundkjøring i tunnell under Moss, ifølge Statens Vegvesen

Moss Dagblad skriver 28. februar om Moss gårdeierforenings høringsuttalelse til sentrumsplanen: «Foreningen ønsker et aktivt sentrum, som ikke ødelegges av en sterk trafikktetthet, og som er oppbyggende ved en storsatsing på kultur». I en kommentar til oppslaget skriver Rødts bystyrerepresentant Eirik Tveiten:

– FrP, KrF og Rødt (!), en uvanlig allianse, men som her er helt på linje på Moss Gårdeierforening: Fergeleiet må flyttes til Klevberget! Forslaget til løsning fra Statens vegvesen er kanskje bra for Riksvei 19 og fergetrafikken, men ødeleggende for byen. Det må bli slutt på at Moss står «med lua i handa» overfor ethvert forslag som kommer fra en underliggende statlig instans.

read more »

25. februar 2015

Moss krever jernbane over fjorden, men ja til 13 års gravekaos i sentrum

Gravekaos i 13 år. Fra en kunstutstilling i Århus i 2010.

Gravekaos i 13 år. Fra en kunstutstilling i Århus i 2010.

Moss bystyre vedtok i går høringssvaret sitt til «KVU – konseptvalg-utredning for kryssing av Oslofjorden». Moss Avis på nett har et oppslag om dette, men her mener Rødts Eirik Tveiten det trengs en del oppklaring:

– Utgangspunktet var et forslag som Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Rødt og KrF samla seg om i et gruppeledermøte 17. februar. Her avviste vi både bru- og tunnelløsningene til Statens vegvesen, da disse kommer i sterk konflikt med natur- og kulturverdier, landskap, friluftsliv, folkehelse og byutvikling.
– Rødt foreslo i gruppeledermøtet og i bystyret endringer i punkt 1, dette for å få fortgang med fergeveien. Vi mener at «Konseptvalgutredningen for hovedvegsystemet i Moss og Rygge» som Høyre, Ap, Venstre, KrF og SV her går inn for er til stor skade for byen. Vi ville flytte fergeleiet lengre sør til Klevberget. Men dette fikk bare vår egen stemme:

read more »

15. februar 2015

– Flytt ferjeleiet til Klevberget!

klevberget moss

Moss havn og Klevberget

Dette er konklusjonen i budskapet til Eirik Tveiten i leserinnlegget han hadde i Moss Avis 10. februar og Moss Dagblad den 12. Det ligger også på Dagsavisen/MDs debattnettsted Nye meninger. «En framtidsrettet løsning må frigjøre mer plass på Værla», fortsetter Rødts bystyremedlem i Moss.

Tveiten viser til det ekstraordinære bystyremøtet i januar 2013, der bystyret ble bedt om å uttale seg om Statens vegvesens løsning på dagens ferjetrafikk. Her stilte ifølge Tveiten «veivesenet nærmest et ultimatum om at det ikke måtte fortas endringer i innstillingen. I så fall kunne dette føre til betydelige forsinkelser! Slik ble bystyret nærmest «presset» til å vedta en løsning som vil føre trafikken fra/til Jeløya, fra/til den nye jernbanestasjonen på Værla og fra/til ferja, i en tunnel under byen».

read more »

15. januar 2015

Rødts KUNNSKAPSBASER om aktuelle Mossesaker

ndrcnstctRødt Moss og omegn har oppretta og vedlikeholder nå to viktige kunnskapsbaser der enkeltpersoner, politikere, grasrotbevegelser, journalister og andre kan finne oppdaterte lenker til sakenes dokumenter, lenker til de lokale aksjonene, faste søk i aviser, aktuelle nettsteder og tidsskrift med mer. Hvis du savner noe, eller har du noe, kontakt oss på frilanders krøllalfa gmail.com, så legger vi det ut. Kunnskapsbasene dekker i dag OSLOFJORDKRYSSINGA og UTVIDELSEN AV MOSS HAVN.

8. desember 2014

Tog over Oslofjorden må bli rikspolitikk!

kvu trafikk

Beregna biltrafikk over Oslofjorden – før bompengene tas i betraktning. Med bompenger blir trafikken nesten halvert.

Eirik Tveiten har i dag i Klassekampen (bare på papir) et leserinnlegg på linje med det han hadde i lokalavisene for ei drøy uke siden. Budskapet er at uansett fast forbindelse, må jernbane være inkludert. Dette vil fordyre kraftig, og hele prosjektet må også derfor opp på rikspolitisk nivå. Beslutningen vil berøre trafikksambandet i hele Oslofjordregionen og ha konsekvenser som går langt ut over Moss og Horten.

Les hele innlegget:

read more »

5. desember 2014

Oslofjordkryssinga: Dokumenter og kunnskap

ndrcnstct

OBS: Denne sida utvikles ikke videre her, men her.

Å finne dokumenter i store offentlige prosesser kan være kronglete. Men her samler vi lenker til de viktigste dokumentene (foreløpig er det ikke så mange), til den politiske behandlinga (som kommer), til diverse kunnskap om de aktuelle del-emnene og til debattene og grasrotbevegelsene. Ting som ikke alt ligger på nettet, forsøker vi å få tak i og legger ut. Send oss tips om ting du synes mangler, eller også sjølve dokumentene, til: frilanders @ gmail.com (vi kan også skanne og legge ut). Og på forhånd takk for tips om feil, døde lenker o.l.

read more »

30. november 2014

Oslofjordbrua: Høyre med jubelkor, men uten sving og trøkk

bru svinger

Høyre skulle ønske det svingte mer rundt planene om bru over Oslofjorden, men kanskje ikke så sterkt som her i USA i 1940. Klikk for å se filmen.

Moss Dagblad har vært på Høyres pressekonferanse for framsnakking av Oslofjordbrua: «- Høyre er opptatt å være et ja-parti. Vi ønsker å jobbe for å få dette til, og vi vil fryktelig gjerne at både innbyggerne og politikerne i hele regionen står sammen om dette».

Men de fleste er i tenkeboksen, og to er klart imot, nemlig SV og Rødt. Eirik Tveiten uttaler på vegne av sistnevnte:

– Det konseptet de foreslår er helt og fullt ut uakseptabelt. Vi har hatt en grundig behandling av dette i partiet allerede, ettersom vi har sett dette komme lenge. Vi har hele tida sagt at i den grad vi vil akseptere en ferjefri forbindelse over fjorden, må det inkludere jernbane. Det finnes to alternativer hvor jernbane er mulig. Det som går via Slagentangen og det som går over Hurum. Begge er forkastet i KVU-en. I stedet havner man på det verste alternativet av dem alle, hvor det er teknisk umulig å legge jernbane.

Stikkord:
26. november 2014

Rødt om Oslofjordbrua: – Hva hvis MILJØET fikk bestemme?

ta toget 1I dagens Moss Dagblad (ikke på nett) og i Moss Avis 30.11. gjengir Rødts Eirik Tveiten et «grunngitt spørsmål» han retta til Statens vegvesen på orienteringsmøtet mandag, men som like godt kunne rettes til byens hysterisk fornøyde ordfører. Tveiten spør hva hvis «mandatet fra Samferdselsdepartementet inneholdt et ABSOLUTT krav om at forbindelsen over Oslofjorden først og fremst skulle løses ved å bringe mer av denne trafikken over på kollektivtrafikk og jernbane, hvilke krysningsalternativer ville Statens vegvesen da anbefale?»

Les hele innlegget:

read more »

Stikkord: