Posts tagged ‘Offentlighet’

10. mars 2015

Meroffentlighet omsider innført i Moss kommune

Det er faktisk ikke krig. Her og nå.

Det er faktisk ikke krig. Her og nå. Bilde fra US-amerikansk militærleir i 1943.

I dagens Moss Dagblad står ordfører Pettersen og Venstres Westerlund Mork smilende fram og lanserer «letting på sløret»: Femten år etter pålegget fra Kommunaldepartementet vil nå Moss kommune, i formannskapsmøtet 12. mars, endre møtereglementet slik at politikerne fra nå av skal kunne «snakke om saker som blir behandlet bak lukkede dører, så lenge vi ikke avslører taushetsbelagt innhold som sensitive personsopplysninger eller konkret informasjon om økonomiske forhandlinger». Men dette skjer først etter at Stavanger Aftenblad avslørte at Moss er en av kommunene som har unnlatt å praktisere denne regelen, og etter en purring fra departementet.

Rødts Eirik Tveiten opplevde for under et år siden at viktig informasjon ble lagt lokk på, som ifølge departementets regler ikke skulle ha blitt det. Og i en kommentar under oppslaget i MD i dag minner han også om at den nå så ivrige utvalgsleder Westerlund Mork ved den anledninga «angrep den som hadde brutt vedtak om taushetsplikten”.

Les hele innlegget til Eirik Tveiten her:

read more »

Reklamer
Stikkord:
13. november 2011

Rødt fikk fullt gjennomslag for offentlighet i reglementskomiteen

Eirik Tveiten fra Rødt fikk enstemmig tilslutning for forslaget sitt om «åpne dører» i reglementskomiteen under torsdagens møte i samme komité. Dermed er den klare innstillinga til førstkommende bystyremøte at regelen om «lukkede dører» fjernes og at saksdokumentene ikke skal kunne bli unntatt offentlighet uten spesiell begrunnelse. Dermed vil dette reglementet være i tråd med det rikspolitiske prinsippet om meroffentlighet.

Slik lød Tveitens forslag til møtet i reglementskomiteen (alternativ 1 ble vedtatt når det gjelder andre setning):

read more »

Stikkord: