Posts tagged ‘Norge i krig’

25. juni 2014

Fortsatt Norge i krig i Afghanistan, Brende?

Rødt-leder Lars Tveiten holdt tale 1. mai i år

Rødt-leder Lars Tveiten

«Krigen i Afghanistan er inne i sitt 14. år, og det er tydelig for alle som vil se, at den har vært en katastrofe for folk i Afghanistan». Dette skriver Lars Tveiten, leder av Rødt Moss og omegn, i et leserinnlegg i Moss Avis 25. juni. Han  kritiserer forsvarsminister Børge Brende (H) for å konkludere at det var «naturlig» å gå inn i Afghanistan, faktisk før hans eget evalueringsutvalg har kommet fram til mandatet for sitt arbeid.

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
Stikkord:
4. mai 2012

Arbeidernes INTERNASJONALE kampdag!

1. maitogene landet over var større enn på lenge. I Moss er antallet deltakere stipulert til mellom 4- og 500

Første mai i Moss i år kom blant annet til å bli en markering både av 22. juli og av nedlegginga av Peterson. Men det internasjonale var også i høyeste grad et tema. Thea Ossum fra Rød Ungdom fikk, som vi tidligere har nevnt, et solid oppslag i Moss Avis med sin appell «for fred og dialog, i steden for våpen og krig».

Og i samme avis 4. mai er det en innsender som, med utgangspunkt i Theas appell, mener det er «skremmende» at Rødt er «det eneste partiet som sier nei til krig».

Nedenfor gjengir vi Theas tekst i sin helhet.

Her gjengir vi også NKP-veteran Åge Fjelds tale til de falne mossingene i 2. verdenskrig. Han trakk linjene mellom datidas nazisme og Breiviks ideologiske tankegods og handlinger, men han ser også grunner til optimisme: Han minnet om både Sør-Amerikas dreining bort fra den globale turbokapitalismen og om massedemonstrasjonene i mange land under parolen ”Occupy Wall Street!”

Les begge tekstene her:

read more »

Stikkord: , ,
15. august 2011

Rødts leder sterkt ut mot Faremo

ABCNyheter intervjuer i dag Rødts leder Turid Thomassen om det som er blitt karakterisert som det groveste bruddet på avtalen om ikke å drive utadretta valgkamp og politikk i perioden etter den politiske massakren i Oslo og på Utøya:”Da dere reiste ut for å beskytte sivilbefolkningen i Libya var det med de samme verdiene og den samme grunnholdningen i bagasjen.», sa Faremo til de hjemkomne soldatene 3. august, og viste til responsen fra folket på ugjerningene terroristen begikk i Oslo og på Utøya.

– Det er uhørt å si at de som bombet i Libya, står for samme verdier som har vist seg i Norge etter 22/, sier Thomassen. – Det som rører seg i Libya nå, blir enda verre. Mens det før var folk som tok grep om en revolusjon, er det nå grupper som internt kjemper mot hverandre og om råderetten over olja. Nå er det på tide at man rett og slett samler folk til forhandlingsbord. Alle parter må til forhandlingsbordet. Og det er ikke Vesten som skal styre hvem som skal lede Libya, framholder Rødt-lederen.

4. august 2011

Det enkleste er IKKE pistol!

Skulptur ved FNs hovedkvarter i New York. Foto: sarihuella/Flickr CC lisens 2.0

I et leserinnlegg i Klassekampen i går og som kronikk i Moss Avis i dag skriver Moss Rødts Eirik Tveiten om det norske forsvarets tilbaketrekning fra Natos krig i Libya.
Han skriver blant annet at Norges tilbaketrekking «bør brukes til en fornyet diskusjon om landets deltakelse i ulike militære intervensjoner utenlands. Verden er dessverre full av grusomme statsledere som undertrykker sine folk, militære intervensjoner kan og bør ikke være den rådende eller eneste måten å reagere på. Måten regjeringen og kongehuset sto i spissen for å utvikle en «norske reaksjonen» på den interne terrorhandlingen, bør kunne føre til en fornyet debatt om et alternativt og ikke voldelig reaksjonsmønster, i Norges utenlandske engasjement. Norske soldater bør trekkes ut av Afghanistan». Før han avslutter: «Det enkleste er – og bør ikke være – pistol».

Stikkord: