Posts tagged ‘Movar-skandalen’

2. mars 2014

Rødt: Krev erstatning fra styre og daglig leder i Movar

Fra Moss Avis 7. november i fjor

Fra Moss Avis 7. november i fjor

I Moss Avis 1. mars skriver de om behandlinga av den andre interpellasjonen til Eirik Tveiten (Rødt) i siste bystyremøte. I interpellasjonen (pdf-fil) rekapitulerer Tveiten fjorårets store Movar-skandale og minner blant annet om at i Deloitte-rapporten, som kommunen hadde bestilt, slås det fast at styret og daglig leder brøt selskapsavtalen og IKS-loven da de investerte 15 millioner i MME. Tveiten mener tapet ikke ensidig må belastes innbyggerne i Moss.

I bystyret svarte ordfører Tage Pettersen at han ikke har til hensikt å be om en slik vurdering nå. Han mener rapporten «ikke har avdekket at noen av personene i ledende stillinger har hatt personlige eller økonomiske interesser i saken» og at «det synes som tapet ikke kom som en direkte følge av de formelle feilene som ble begått». Han mente dermed at «Med dette utgangspunktet tror jeg det er lite sannsynlig både å få noen dømt eller å få et forsikringsselskap til å utbetale erstatning».

I sin kommende revisjonsrapport skal Østfold kommunerevisjon blant annet legge vekt på analyse og utvikling i Movar de siste årene, samt selskapets internkontroll.

Tveitens foreløpig siste ord i saken er at «Jeg har bedt om at mitt spørsmål og ordførerens svar blir sendt til Østfold kommunerevisjon, slik at de er orientert om det».

Reklamer
Stikkord:
5. november 2013

Tveiten ugrei mot «Gutteklubben Grei»

Styremedlemmer

Styremedlemmer, uten fallskjermer, men polstra

Under tittlen Vil la styret få svi intervjuer Moss Avis i dag Rødts bystyrerepresentant Eirik Tveiten om Movar-skandalen, der styret, uten skikkelig styrebehandling, satsa 15 millioner kroner i energiselskapet Mosseporten Miljøenergi, og tapte hver krone.

– Styremedlemmer har et personlig ansvar for å sørge for at saksbehandlingen er i henhold til lover og regelverk, sier Tveiten til MA. – Når dette ikke er fulgt, må styret ta ansvar for det som er skjedd. Eller skal det være slik at man kan si beklager, gi en fet etterlønn til direktøren og så er man ferdig med det? Det enkelte styremedlem mottar godtgjøring for vervet og har et personlig ansvar, og det bør «svi på pungen» for alle i Movar-styret.

Stikkord: