Posts tagged ‘Mossebudsjettet’

16. desember 2015

Rødt tar fra politikerne og gir til de fattige

røds medlemsbrev«Ved å ta fra politikerne og gi til de fattige, ønsker Rødt i sitt alternative budsjett å unngå at barn av sosialklienter blir ekskludert fra fritidsaktiviteter», het det i Moss Dagblad 4. desember. Nå er saken også tatt med i Rødts Medlemsbrev før jul.

Nå ble det riktignok ikke mer enn Rødts to stemmer i bystyret for Rødts budsjettforslag, men partiet har markert at dette skal være linja framover!

Reklamer
Stikkord:
12. desember 2015

Rødts Mossebudsjett er klart!

grete rosengrenMandag 14. desember finner bystyrets budsjettmøte sted. Rødt har i år gjort sitt eget budsjettforslag. Grete Rosengren, Rødts nye 2. representant (etter tidenes beste valgkamp!), inntil videre vikarierende i førsteposisjon, skal presentere og fronte dokumentet, som settes opp mot de borgerliges og visstnok flere.

Her kan du laste ned pdf-fila med budsjettet til Rødt, med tabell, merknader og verbalforslag.

Grete nevner for det første at Rødt, med flere, går for 3 millioner mindre i godtgjøringer til politikerne. Vi mener de millionene kommer veldig godt med til omsorg og andre oppgaver som blir tapere med posisjonens forslag.

read more »

7. desember 2014

– En unødvendig innsparing å melde Moss ut av Opplæringskontoret

unødvendig innsparing MAI formannskapet 1. desember møtte Rødts Eirik Tveiten som vara for May Hansen (SV) under behandlinga av saken om avvikling av Moss kommunes medlemskap i Opplæringskontoret, der May er styremedlem og derfor inhabil. Eirik frarådet sterkt avvikling og ba om at saken måtte utsettes til kommunen har foretatt en egen evaluering og hatt en dialog med Opplæringskontoret i Østfold. Dette forslaget fikk fire stemmer (AP pluss Rødt) mot fem, og ble forkastet.

Tveiten skreiv så et leserinnlegg, trykt i Moss Avis torsdag 4. desember (men ikke på nett), der han utdyper argumentasjonen og oppfordrer foreldre med barn som velger yrkesfaglig utdanning, Ungdommens bystyre (som i fjor krevde økt fokus på lærlinger), de videregående skolene i Moss og de ulike ungdomspartiene til å presse posisjonen til å GJØRE OM VEDTAKET!

Se også: Viktige ressurser om verdien av Opplæringskontor

Les hele leserinnlegget:

read more »

16. oktober 2013

Høyspent på Kambo, skole på Hoppern: – Det finnes penger, men noen må betale.

hyspng lvsfrI Moss Avis 16. oktober hadde Erik Tveiten, Rødt, et innlegg i budsjettdebatten. Han oppfordrer til å øke eiendomsskatten: «Den antagelig eneste måten å realisere disse to prosjektene på, er å KREVE at kommunen øker eiendomsskatten! Samt å kreve at eiendomsskatten ikke går til å dekke kommunens løpende driftsutgifter, men øremerkes ulike utviklingsprosjekter utover driftsbudsjettet!»Les hele innlegget:

read more »

1. oktober 2013

Økonomistyringa på styr

Banänäs

Takk til Moss Høyre for iherdig bananasgang, så får vi anledning til å markedsføre den dramatiske svenske dokumentarfilmen Bananas!

Det var Rødts Eirik Tveiten som starta før-budsjettballet i bystyret og i Moss Avis’ spalter ved å være åpen om bystyreflertallets økonomistyring eller mangel på det. Straks etter siste bystyremøt påviste han i et innlegg over 13 millioner i dårlig fundert pengebruk. Etter så ha blitt gitt det glatte lag av Kjellaug Nakkim (H) («Vær glad for at Tveiten ikke styrer budsjettet»), er han nå på banen med et motinnlegg: Hvorfor Kjellaug Nakkim (H) går bananas?. Han legger ikke fingrene imellom: «På tross av valgløfter om at Høyre er ”Glad i Moss”, har dagens flertall i Moss vist at de ikke forstår seg på drift av offentlige virksomheter. Ved disse to konkrete eksemplene fra siste møte i bystyret, har de bevist hvorfor».

Og han er ikke aleine. AP og SV advarte mot det samme i bystyremøtet, og Høyres egen Kjell Kåsin advarer mot å senke eindeomsskatten av samme grunn: – Jeg frykter vi nå styrer mot et stort underskudd. Det vil være et gavepakke til opposisjonen. Det er bare to år til neste valg. Jeg håper at ikke Høyre sitter igjen med svarteper.

Stikkord:
26. september 2013

Hvorfor Moss går mot dundrende underskudd

I et leserinnlegg i Moss Avis i dag supplerer Rødts Eirik Tveiten avisa på viktige punkter når de refererer fra mandagens bystyremøte. I møtet argumenterte han for konkrete og realistiske innsparinger, men denne gangen uten konsekvenser for tjenestenivået. Det dreide seg om å gjennopprette balanse mellom de samarbeidende kommunene når det gjelder brann- og feiervesen. Det dreide seg om mindreinntekter fra staten ved å ta imot færre flyktninger, og det dreide seg om størrelse på varaordførerstillinga. I alt minst 13 millioner.

Men bystyreflertallet gikk imot.

Les hele innlegget her:

 

read more »

1. desember 2012

Rødt innbyr til åpent møte om Mossebudsjettet

budsjtkttTirsdag 4. desember klokka 18.30 i Prinsens gate 5 (det tidligere Folkets Hus) holder Rødt Moss et åpent møte der vi skal ta opp budsjettet/virksomhetsplanen for Moss i 2013.

Rødt har en intensjon om å samarbeide med SV, og vi tar utgangspunkt i SVs forslag slik det ble lagt fram i formannskapet (der Rødt ikke er representert). Her har Rødt gjort noen innspill det alt er tatt hensyn til.  Men vi kan gjøre flere tillegg/justeringer med utgangspunkt i at rådmannen la inn 1,5 millioner til Barnas fredsverden, i tillegg har SV lagt inn 1.5 millioner, så tilsammen 3 mill kan vi velge å bruke til noe annet. Rødt kan også fremme verbalforslag av ulik art.  Kom gjerne med innspill til Eirik Tveiten i forkant av møtet:  eiriktveiten @ hotmail.com.

De ulike forslagene til budsjett kan leses og lastes ned her:

Rådmannens (bystyreflertallets)

APs forslag (bruk «forstørrelsesglasset» oppe til venstre, eller last ned) VerbalforslagØkonomiplan og årsbudsjett, verbalt

SVs forslag

Stikkord:
28. mai 2012

– Vi er for skatt!

I Moss bystyre i forrige uke var blant annet årsregnskapet for 2011 på sakslista. Venstres og posisjonens ustoppelige «tallknuser», Sindre Westerlund Mork, problematiserte det forrige «regimets» overskudd, som etter hans mening ikke var et overskudd så lenge man hadde økt innkrevinga av eiendomsskatt. Rødts Eirik Tveiten, for anledninga i Che Guevara-trøye, nekta å bli med på en slik diskusjon. For det er ikke noe mål i seg sjøl å gå med overskudd for en kommune: «Vi er FOR skatt, vi er FOR eiendomsskatt, for med eiendomsskatten kan vi tilby vesentlig lavere satser på SFO, vesentlig billigere kulturskolesatser, bedre og billigere trygghetsalarmer, bygge sykkelstier… istedenfor dere som går inn for, nemlig selvfinansierte tjenester … De som har mye penger betaler mer, og er dermed med på å finansiere fellesgodene».

Se denne og flere deler av debatten på Moss kommunes bystyre-tv. Gå til «Bystyret 21.5.2012» og så til «Moss kommune – årsregnskap og årsberetning». Tveitens innlegg begynner etter 36 minutter og 25 sekunder  (bruk skyvebryter under bildet).

21. mars 2012

Trist som faen

En variant av de tre vise apene. De skal ifølge legenden "ikke ville noe ondt". Men duger det til å styre en by?

Eirik Tveiten, bystyrerepresentant for Rødt i Moss, har i dag et innlegg i Moss Avis der temaet er det dårlige samarbeidsklimaet mellom kommunen, som arbeidgiver, og de ansatte og deres representanter. Bakgrunnen er det forestående spareprosjektet på 10 millioner, der rådmannen hadde foreslått å frikjøpe til sammen 0.8 stillingsresurs til organisasjonene, men noe de borgerlige avviste i formannskapet. Nok et eksempel på manglende kompetanse hos den framtidige «byrådstroikaen», konkluderer Tveiten.

Les hele innlegget:

read more »

16. desember 2011

Bedre sosial profil på eiendomsskatten med SV/Rødt

De borgerliges første budsjett på åtte år er nå vedtatt. De har redusert eiendomsskatten, men slik at de med de største eiendommene sparer klart mest. I et leserinnlegg i Moss Avis i dag viser Rødts Eirik Tveiten at om Rødts og SVs alternative budsjettforslag hadde blitt vedtatt, ville alle måttet betale noe mer i e-skatt (bortsett fra at R/SV økte bunnfradraget, slik at alle med under 240 000 kunne søkt om fritak), men den sosiale profilen ville vært motsatt av de borgerliges.

Les hele innlegget:

read more »