Posts tagged ‘Moss havn’

2. juli 2016

Lovlighetsklage på saksbehandlerfeil i havnevedtaket

lovlig

Saksbehandlerfeil i havnevedtaket bør føre til at saken må behandles på nytt!

Fire politikere (fra ulike partier) fremmer lovlighetskontoll.

Eirik Tveiten (Rødt) sammen med Sindre Westerlung Mork (V), Arild Svendsom (FrP) og Benedikte Lund (MDG), hevder at viktig informasjon ble holdt utenfor saksbehandlingen og kan ha hatt betydning for avstemmingen.

Les hele klagen her: Lovlighetsklage Havna

Reklamer
Stikkord: ,
13. juni 2016

Rødts Stian Orm: – Skremmende vedtak om havna

stian orm 2012Moss Avis var kjapt ute på nett i dag med reportasje fra dagens møte i Teknisk utvalg. MA er ikke overraska over at AP og H fortsatt står samla om den svært omstridte Havneplanen. Men avisa skriver også om Rødts medlem Stian Orms forslag på vegne av et flertall av Rødt, FrP, MDG, SV og KrF, der de blant annet ba at rådmannen «redegjør for kvaliteten på de massene som skal brukes til utfyllingen og sikre at de ikke er forurenset. Videre at rådmannen orienterer om hvilke tiltak som kan bli iverksatt hvis enda mer plast driver i land på strendene i Moss og Rygge. Dette forslaget fikk flertall med stemmene fra Rødt, Frp, MDG, SV og KrF» (se hele teksten nedenfor).

Den endelige kampen vil stå i bystyret 20. juni, der alle partiene er representert.

Vi spurte Stian om flere detaljer fra møtet:

– Jeg sa at jeg deler Høyres og APs synspunkt på at det er gledelig å få være med å utvikle byen vår, men at jeg nok er bekymret for hvilken retning det tar, og at jeg tror den planlagte utvidelsen av havna, samt jernbaneløsningen, ikke vil representere noen god byutvikling og at det er skremmende at vi tar avgjørelser for kanskje 100 år fremover på et så tynt grunnlag som det vi hadde i havnesaken, og forhaster oss så mye.

Les forslaget Stian la fram og som ble vedtatt med flertallet til Rødt, FrP, MDG, SV og KrF:

read more »

Stikkord: ,
20. mai 2016

Rødt krever ny stasjonsutredning etter KVU-en

øyvind ma 20mai16.png

Moss kommer til å få dobbelsporet jernbane, men ifølge Rødts Øyvind E. Hansen er det et ensporet flertall i bystyret som legger opp til en løsning for Moss stasjon i havneområdet, noe som etter hans og fleres mening hindrer en moderne og kompakt byutvikling.

Dette skriver han i dagens kronikk i Moss Avis (bare på papir, men vi gjengir den nedenfor). Han lister opp de viktigste forverringene som framkommer i den nye konsekvensutredninga til Jernbaneverket, før han konkluderer: «Det vil være uansvarlig av bystyret å gå inn for en løsning med slike konsekvenser uten først å sørge for utredning av et mulig alternativ, og dermed grunnlag for kunnskapsbasert sammenligning og vurdering av reelle alternativ».

For annen gang på ei drøy uke får Rødt-politikeren beste plassering i en av byens aviser med kritikken sin mot jernbaneløsninga. 11. mai var han på forsida i Moss Dagblad, etter å ha vært på kronikkplass dagen før.

Les hele kronikken:

read more »

11. mai 2016

Rødts jernbanekamp på førstesida

øyvind MD 11mai

Etter gårsdagens kronikk av Rødts Øyvind E. Hansen i Moss Dagblad, følger avisa opp redaksjonelt i dag, med både førsteside og dobbeltside inni avisa. Rødts medlem av MISA (Miljø og samferdselsutvalget) blir spurt om hvorfor Rødt ønsker omkamp på dette, og Øyvind svarer at «Det står så mye på spill at det er nødvendig å ta en tenkepause og dokumentere at det endelige vedtaket er basert på solid kunnskap».

Saken ligger også på Moss Dagblads nettutgave.

PS: Hvis ikke bystyreflertallet hadde plassert den nye jernbanestasjonen i havneområdet, hadde ikke den omstridte havneutvidelsen vært særlig aktuell. Derfor ble nok gårsdagens oppslag her på Rødts hjemmeside av Øyvinds kronikk, veldig populær på Facebooksida til Stopp planen om utvidelse av Moss havn. Saken satte rekord på Rødts hjemmeside (utenom valgkampen) med 434 åpninger.

Stikkord: ,
10. mai 2016

Ny rapport: Stasjonsvalget skaper mye større problemer enn tidligere kjent

øyvind MD 10maiI Moss Dagblad i dag, 10. mai, har Rødts medlem i MISA, Øyvind E. Hansen, en kronikk om Jernbaneverkets ferske reviderte konsekvensutredning for dobbeltsporet gjennom Moss. Dokumentet er datert 7. april, men verken avisene eller kommunen har hatt fokus på det. Moss kommune ser ut til å ville begrense tilgangen på det, og skriver at det «er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon». Rygge kommune er derimot ikke så redde for at det «lekker ut», så på hjemmesida deres fant vi det, og vi offentliggjør det her.

Oppdatering 11.5.: JBVs rapport er, som nevnt ovenfor, ikke lenket opp til i journalen, men det fins lenke i sakspapirene til MISAs møte. Se sak 21/16; den 12. av de 13 filene. Men uten Rødt og Øyvind E. Hansens kronikk i Moss Dagblad i går, kunne allmennhetens kjennskap til de nye, dramatiske opplysningene i dette dokumentet vært lik null fram til ettermiddagens møte i MISA, og kanskje lenger.

Øyvind, som skal være med på behandlinga av dette på MISAs møte onsdag 11. mai, påpeker i kronikken de økte problemene som vil oppstå blant annet på grunn av den krappe svingen i tunnelen under Moss. Han skriver: «De sannsynlige, negative konsekvensene av å plassere ny jernbanestasjon i havna, og (følgelig) måtte tvinge jernbanetraseen i en krapp sving vestover gjennom sentrale deler av byen, slik bystyret etter alt å dømme vil vedta 20. juni, er betydelige». Før han lister opp 17 av de mest negative følgene.

Les hele kronikken:

read more »

20. april 2016

Formannskapet 25.4.: Rødt med alternativ uttalelse om Nasjonal transportplan

moss på felgenI møtet i Moss formannskap mandag 25. april legger Rødt fram et alternativt høringssvar fra Moss kommune til Nasjonal transportplan. Rådmannen sendte i går ut Rødts forslag til formannskapets medlemmer, varamedlemmer og gruppelederne, men det kan også leses her (pdf-fil).

Rødts forslag til uttalelse avviker på vesentlige punkter. Siden rådmannen har bakt inn i uttalelsen sin både plasseringa av jernbanestasjonen, «løsninga» posisjonen har for Riksvei 19 (som Rødt har torpedert tidligere), utbygginga av havna, plasseringa av fergeleiet osv., har Rødt sett seg nødt til å forslå endringer flere steder.

Eirik Tveiten, Rødts representant i formannskapet, vil også forslå at ved en utredning av en annen jernbanestasjon, bør de to statlige etatene, Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeide om en felles løsning for jernbanen og fergeleiet, slik at disse to store prosjektene kan gjennomføres samtidig.

Havna bør i så fall ikke utvides, fordi flytting av disse to store anleggene vil frigjøre plass i dagens havn og gjøre en utvidelse av havna unødvendig.

8. april 2016

Havneutfylling eller søppelfylling?

ma 9 aprilFredag kveld brakte Moss Avis og kommunens hjemmeside nyheten om midlertidig stopp i den pågående havneutfyllinga på grunn av funn av plastavfall på strendene i Værla, sannsynligvis som et resultat av dumpinga av stein og annen masse fra tunnelsprenging i Oslo.

Omtrent samtidig fikk abonnentene tilgang til lørdagens papirutgave, på nett. Der er ikke kveldens stoppvedtak kommet med, men i et større oppslag varsler Stian Orm, Rødts medlem av Teknisk, at han vil kreve utfyllingsstopp i utvalgsmøtet 21. april. Han håper og tror det vil få støtte av SV, FrP og MDG (se teksten i kravet nedenfor).

Alt 4. april fra bystyrets talerstol varslet Rødts Eirik Tveiten at partiet ville fremme et forslag i Teknisk Utvalg om at tømmingen av fyllmasse i Værla opphører inntil de lovmessige forholdene er avklart.

read more »

2. april 2016

Stopp utvidelsen av Moss Havn!

tveiten youtubePå den for tida særdeles aktive Facebookgruppa Stopp planen om utvidelse av Moss havn etterlyser man nå Rødts engasjement, etter at partiet høsten 2014 var svært aktivt i denne saken og blant annet slo fast allerede den gangen at dette var et miljøtiltak under falskt flagg.

Derfor har vi spurt Eirik Tveiten om noen synspunkter på situasjonen i dag. Han er klar på at Arbeiderpartiet er jokeren her:

– Det kan ikke være noen som helst tvil om hva Rødt og jeg mener om utfylling i havområdet ved Værla: Det er ødeleggende for byens utvikling og etter vår mening alvorlig miljøkriminalitet, som  burde vært stoppet for lengst, jamfør for eksempel vår klage til fylkesmannen.

read more »

20. august 2015

Moxnes i Moss!

moxnes MD 18aug15I dagens Moss Avis fikk Rødts partilederbesøk bare en liten notis «på loftet» på side 2, men i går kveld var dette en større sak i nettavisa. Som vi annonserte her om dagen tilbrakte Bjørnar Moxnes mange timer sammen med Rødt Moss og omegn tirsdag, med fire forskjellige møter og formål. Arbeidsplasser på Verket, privatisering og privatskoler var de sakene Moss Avis skreiv om.

Men samtidig ser vi i dagens papiravis (og bare der) at Rødt er aktive i havnedebatten. Mandag var det møte «mellom mossepolitikere, byutviklere, landskapsarkitekter og havnevesen for å se nærmere på hva som er i vente i havnen». MDs utsendte mener havnesaken er blitt «et uoversiktlig puslespill.» Blant annet vil det nye påstått «midlertidige» fergeleiet, på grunn av en ny type ferger som er underveis, komme som en ekstra overraskelse på mange.

Eirik Tveiten i Rødt blir sitert på at han «ikke [er] begeistret for det som kan komme til å skje. – Et midlertidig ferjeleie kan bli liggende i flere år og generere merbelastning i køene gjennom byen. Dessuten misunner jeg ikke næringslivet som må forholde seg til en anleggsperiode for havnen på fem år.»

Stikkord: ,
15. februar 2015

– Flytt ferjeleiet til Klevberget!

klevberget moss

Moss havn og Klevberget

Dette er konklusjonen i budskapet til Eirik Tveiten i leserinnlegget han hadde i Moss Avis 10. februar og Moss Dagblad den 12. Det ligger også på Dagsavisen/MDs debattnettsted Nye meninger. «En framtidsrettet løsning må frigjøre mer plass på Værla», fortsetter Rødts bystyremedlem i Moss.

Tveiten viser til det ekstraordinære bystyremøtet i januar 2013, der bystyret ble bedt om å uttale seg om Statens vegvesens løsning på dagens ferjetrafikk. Her stilte ifølge Tveiten «veivesenet nærmest et ultimatum om at det ikke måtte fortas endringer i innstillingen. I så fall kunne dette føre til betydelige forsinkelser! Slik ble bystyret nærmest «presset» til å vedta en løsning som vil føre trafikken fra/til Jeløya, fra/til den nye jernbanestasjonen på Værla og fra/til ferja, i en tunnel under byen».

read more »