Posts tagged ‘MLR’

5. juni 2016

MLR og Ryanair: Ingen nedjekking fra Tveitens side

ryanair danmark

Ryanair møter motstand fra fagorganiserte over alt; her fra Danmark i fjor, der kravet om rimelige lønninger fikk støtte i hele fagbevegelsen og førte til boikott i København kommune.

I lørdagens MA følger Rødts Eirik Tveiten opp en kritikk mot ham etter innlegget hans 30. mai. Kritikken rettet seg mest mot Tveitens syn på Ryanairs rolle, noe da Tveiten utdyper i lørdagens avis.  Han trekker fram hvordan det irske selskapet har «stått i spissen for sosial dumping, utfordret de ansattes arbeidstakerrettigheter og nektet å inngå kollektive lønns- og arbeidstidsavtaler i de fleste land selskapet er etablert, så også på MLR. Nå krever selskapet også en avgjørende innflytelse på landets miljøpolitiske tiltak: Den norske regjering må endre sin miljøavgift, så kommer Ryanair kanskje tilbake!»

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
Stikkord: ,
30. mai 2016

Flyplassnedlegginga: Rødt krever offentlige arbeidplasser

rygge norwegian 2008

I 2008 var Norwegian lavprisselskap på Rygge: «Til Athen fra Rygge 255,-«

Både i Klassekampen 27. og Moss Avis 30. mai har Rødts Eirik Tveiten et leserinnlegg om flyplassen på Rygge. Han berører både Ryanairs kyniske arbeidsgiverpolitikk, miljøspørsmålet og politikernes tafatthet når det gjelder å sikre andre flyselskaper på Rygge. Og han gjentar krevet om statlige arbeidsplasser i distriktet, til erstatning for de som nå går tapt.

Les hele innlegget:

read more »

Stikkord: ,
11. februar 2016

«- London er det nye Svinesund»

londoon hndltrDette er tittelen på oppslaget i Moss Avis 9. februar. «– Her i byen har vi handelslekkasje til Svinesund og London. Men nå må vi få avgifter som stopper disse unødvendige flyreisene. Det er et paradoks at det er langt billigere å ta flyet til London eller Polen – enn å ta toget fra Oslo til Rygge». Og videre: «– Det er blitt så billig å fly til London at jenter her i byen drar dit for å feire bursdagen sin».

Dette ble uttalt av henholdsvis Rødts Eirik Tveiten og SVs May Hansen under formannskapets debatt om flyseteavgiften mandag. Men bare disse partiene gikk inn for avgiften, sjøl om de mente CO2-avgift til fordeling (KAF) ville vært mye bedre.

At Miljøpartiet (MDG) også ble for avgiften etter at de fikk tenkt seg om, var jo hyggelig.

7. februar 2016

Flypassasjeravgiften: Rødt Moss med alternativt forslag

Fly forurensing«Forurenser må betale – menneskets væremåte må endres» er tittelen på Rødts alternative høringssvar fra Moss kommune i saken om flyassasjeravgift. Rødt skriver blant annet «at en CO2 avgift (til fordeling) ville vært en mer treffsikker ordning, men vil støtte regjeringens tiltak med en flyseteavgift, for å begrense veksten i miljøforurensingen dagens luftfart påfører miljøet».Rødt krever også statlige tiltak for omstilling for dem som mister jobbene, både i form av arbeids- og studieplasser.

Videre heter det at «Luftfartsselskap som dumper billettprisen uten å ta hensyn til de kostnader luftfarten påfører miljøet, må endre sin forretningsmodell. Det er et paradoks at det er vesentlig billigere å ta flyet til London eller ulike destinasjoner i Polen, enn det koster å ta toget fra Oslo til Rygge!»

Saken kommer opp i Moss formannskap mandag 8. februar. Rødts forslag er et alternativ til rådmannens (pdf-fil). Les hele uttalelsen:

read more »

1. september 2011

– Ryanair på Rygge: Fylkesordfører Ole Haabeth tar feil

– Fylkesordfører Ole Haabeth har ved sitt aktive forsvar av Ryanairs virksomhet levert et avgjørende argument for hvorfor alle som er opptatt av et seriøst arbeidsliv og av å bekjempe sosial dumping i Østfold, bør stemme på partiet Rødt. Dette skriver førstekandidaten for Rødt i Moss og Østfold, Eirik Tveiten i et leserinnlegg trykt i to av fylkets aviser, foreløpig.

Stikkord: , ,