Posts tagged ‘miljøpolitikk’

7. juli 2016

MDG ute og sykler i miljøsak?

miljø_sykkelI et flott oppslag i Byavisa Moss stiller Rødts Stian Orm sammen med APs Hanne Tollerud og SVs Monica Skeide Glad spørsmål om ikke MDG bør tenke seg om etter at de stemte ja til nytt grønnsakslager med hybler, parkeringsplass og utkjørsel i Nesveien 440. Et prosjekt som vil ta omtrent to dekar dyrket mark.  Stian Orm sier til Byavisa at jordvern er god miljøpolitikk, og han håper at MDG vil være mer på linje med sine partifeller i Vestby når saken kommer opp på nytt.

Les hele oppslaget her: Miljø er mer enn sykler

Reklamer
3. mai 2016

RU-erne fronta miljøet 1. mai

alberte og larsI hver sine appeller ved to ulike arrangementer tok to Rød Ungdommere opp miljøspørmåla 1. mai i Moss 2016. De gjorde det veldig bra og ikke minst kort – sånn appeller skal være (mange gamlisser har noe å lære der).

Først var det Lars Mikkel Langkaas som holdt appell på frokosten på Tivoli. Han gikk rett på sak og slo fast at «Vi lever innenfor et økonomisk system, kapitalisme, som er basert på og krever vekst. En kapitalist gjør ALT for profitt. Profitten må jo da alltid øke, og den fortjenesten blir satt inn i ny produksjon for mer profitt».

read more »

8. april 2016

Havneutfylling eller søppelfylling?

ma 9 aprilFredag kveld brakte Moss Avis og kommunens hjemmeside nyheten om midlertidig stopp i den pågående havneutfyllinga på grunn av funn av plastavfall på strendene i Værla, sannsynligvis som et resultat av dumpinga av stein og annen masse fra tunnelsprenging i Oslo.

Omtrent samtidig fikk abonnentene tilgang til lørdagens papirutgave, på nett. Der er ikke kveldens stoppvedtak kommet med, men i et større oppslag varsler Stian Orm, Rødts medlem av Teknisk, at han vil kreve utfyllingsstopp i utvalgsmøtet 21. april. Han håper og tror det vil få støtte av SV, FrP og MDG (se teksten i kravet nedenfor).

Alt 4. april fra bystyrets talerstol varslet Rødts Eirik Tveiten at partiet ville fremme et forslag i Teknisk Utvalg om at tømmingen av fyllmasse i Værla opphører inntil de lovmessige forholdene er avklart.

read more »

1. mars 2016

Stolt av Alberte – ikke av ordføreren

alberte

Alberte Bekkhus holdt også en glimrende politisk appell for RU på 1. mai i fjor

Lars Tveiten, leder av Rødt Moss og omegn, har et leserinnlegg i Moss Dagblad i dag, med støtte til Alberte Tennøe Bekkhus og lenkegjengen i Sogn og Fjordane. Han går inn på hvorfor blant annet Rød Ungdom, organisasjonen Alberte leder i Moss, engasjerer seg for dette lokale miljøet og hvorfor sivil ulydighet her er både nødvendig og forsvarlig. Aksjonsmetoden har en lang tradisjon og har vært en forutsetning for mange viktige framskritt som vi i dag ser på som sjølsagte.

Da kan ikke Lars Tveiten unngå å gi et spark til Moss’ ordfører, Tage Pettersen, som på Twitter fikk seg til å skrive om Alberte at «Dette blir vel for blondt når du har sterke meninger, men ikke skjønner konsekvensene av egen handling?».  Tveiten repliserer: «Det skulle være unødvendig å trekke fram mer enn helt stikkordsmessige eksempler som Gandhi, Arne Næss, Altaaksjonen, og som Bekkhus selv nevner: Kampen for kvinnelig stemmerett. Og som ordføreren allerede er blitt gjort oppmerksom på på sin Twitter-konto: Rosa Parks var ikke blond!»

Les hele innlegget (ligger ikke på MDs nett):

read more »

5. oktober 2015

Miljøpartiet Rødts spørsmål til MDG

grønn krisepakke rødtI dagens Moss Avis har partiet Rødt en kommentar til Jonas Sjolte i Miljøpartiet de grønne (MDG) når han påstår at de har «forhandlet knallhardt på begge sider». Men det har de IKKE gjort med Rødt og heller ikke med SV, påviser Lars Tveiten og Øyvind E. Hansen på vegne av Rødt.

Men gjort er gjort, og vel så viktig for framtida, med «miljøalliansen» av MDG, V og Krf i ledelsen, er at disse ifølge Tveiten og Hansen «framstår med et svært snevert syn på hva miljøproblematikken og klimakrisa egentlig dreier seg om … Når den ikke ønsker å samarbeide med venstresidas miljøpartier stiller vi oss undrende til begrunnelsen. Er det fordi Rødt har en bredere tilnærming og setter lokale miljøtiltak i sammenheng med det kapitalistiske forbrukersamfunnet? Er det fordi vi i valgkampen for eksempel har trukket fram og foreslått innføring av «Karbonavgift til Fordeling» (KAF) ved kronikker både i Klassekampen og Moss Avis, et klimatiltak som går til kjernen av klimakrisen – og drastisk reduserer CO2-utslippene?»

Les hele innlegget:

read more »

21. august 2015

Kommunal karbonkamp!

karbonkamp kk21aug15Dette er tittelen på et større leserinnlegg i Klassekampen i dag, signert av fire av Rødts kandidater til kommunevalget i Moss.

De tar utgangspunkt i at «Klimakvoteforhandling- ene har vist seg ute av stand til å gi effektive og rettferdige avtaler om reelle utslippsreduksjoner; toppmøtet i Paris i desember blir neppe noe unntak». De forklarer så uttrykket karbonavgift til fordeling (KAF). De mener «Denne klimaløsningen har et forenende og mobiliserende potensiale på tvers av ideologiske skiller: For de som tror at en miljøvennlig, rettferdig og at demokratisk styrt kapitalisme er mulig, vil KAF være et betydelig bidrag, … . For alle oss som tror at kapitalismen må erstattes med en moderne sosialisme for det 21. århundre, hvor tilgang til fellesgoder som klimastabilitet, energi og transport er viktigere enn eie av privatgoder, vil KAF være et viktig steg på veien».Til slutt foreslår de at de nye kommunestyrene etter valget 14. september må oppfordre Stortinget til å vedta en lov om karbonavgift til fordeling. Noe Rødt opplagt vil gjøre i Moss!

Les hele innlegget nedenfor:

read more »

5. desember 2014

Oslofjordkryssinga: Dokumenter og kunnskap

ndrcnstct

OBS: Denne sida utvikles ikke videre her, men her.

Å finne dokumenter i store offentlige prosesser kan være kronglete. Men her samler vi lenker til de viktigste dokumentene (foreløpig er det ikke så mange), til den politiske behandlinga (som kommer), til diverse kunnskap om de aktuelle del-emnene og til debattene og grasrotbevegelsene. Ting som ikke alt ligger på nettet, forsøker vi å få tak i og legger ut. Send oss tips om ting du synes mangler, eller også sjølve dokumentene, til: frilanders @ gmail.com (vi kan også skanne og legge ut). Og på forhånd takk for tips om feil, døde lenker o.l.

read more »

9. november 2013

Medlemsmøte om klima- og miljøpolitikk

doringRødt Moss og omegn inviterer til medlemsmøte om klima- og miljøpolitikk mandag 18.11.2013 klokka 19.00.
Møtet finner sted i Rødts lokaler i det tidligere Folkets Hus Moss, i Prinsens gate 6.
Et forslag til Klima- og miljøpolitisk program for Rødt Moss og omegn ligger til grunn for diskusjonene.

Er du ikke medlem kan du tegne medlemskap når du kommer.

Stikkord: