Posts tagged ‘Lærlingeordninger’

7. desember 2014

– En unødvendig innsparing å melde Moss ut av Opplæringskontoret

unødvendig innsparing MAI formannskapet 1. desember møtte Rødts Eirik Tveiten som vara for May Hansen (SV) under behandlinga av saken om avvikling av Moss kommunes medlemskap i Opplæringskontoret, der May er styremedlem og derfor inhabil. Eirik frarådet sterkt avvikling og ba om at saken måtte utsettes til kommunen har foretatt en egen evaluering og hatt en dialog med Opplæringskontoret i Østfold. Dette forslaget fikk fire stemmer (AP pluss Rødt) mot fem, og ble forkastet.

Tveiten skreiv så et leserinnlegg, trykt i Moss Avis torsdag 4. desember (men ikke på nett), der han utdyper argumentasjonen og oppfordrer foreldre med barn som velger yrkesfaglig utdanning, Ungdommens bystyre (som i fjor krevde økt fokus på lærlinger), de videregående skolene i Moss og de ulike ungdomspartiene til å presse posisjonen til å GJØRE OM VEDTAKET!

Se også: Viktige ressurser om verdien av Opplæringskontor

Les hele leserinnlegget:

read more »

Reklamer