Posts tagged ‘kulturpolitikk’

10. november 2014

Rødts idé sprer seg: Kulturen inntar Verket

Eirik Tveiten kommenterte nettutgaven og ble sitert i papiravisa

Eirik Tveiten kommenterte denne nyheten i nettutgaven, og ble sitert i papiravisa

Fredag kunne Moss Avis intervjue kunstnerparet Marian Heyerdahl og Ole Lislerud, som nå etablerer seg med atelier i de tidligere fabrikklokalene der «Cellullosen» var virksom fram til 2012. Og de nye eierne av området, Høegh eiendom, sier at de «ønsker seg enda flere kunstnere».

– Dette er forhåpentlig bare begynnelsen på utviklinga av det gamle industriområdet som et kultursentrum, mener Rødts Eirik Tveiten. Han og flere i Rødts bystyregruppe har det siste året engasjert seg sterkt for nettopp denne utviklinga, jamfør flere artikler på dette nettstedet. Bildekunster og tatovør Remi Sølvberg, som er vara til bystyret for Rødt, fikk stor oppmerksomhet for to år siden, med sin skisse for gjestehavn og kulturbydel.

– Ja, det var faktisk kulturpartiet Rødt som lanserte Verket-områrdet for kunst og kultur, sier Tveiten. – Med Heierdahls etablering begynner vi å få gjennomslag til dette, og Høegh følger opp. Dette viser også hvor mye lurere det er med jernbanestasjon på Basartaket, avslutter han.

Reklamer
8. juni 2012

JA-partiet Rødt!

Rødt er både et Ja- og Nei-parti

Mange vil ha det til at Rødt bare er et protestparti som sier Nei til det meste. Men Rødt bidrar også konstruktivt. I Moss Avis i dag (men ikke på nett) blir det vist til to av Rødts initiativ:

For det første i et intervju på side 10 med Tomas Colin-Archer (AP), der han lufter ideen om å bruke eksisterende bygninger på Cellulosen som alternativ til det dyre nybygget som Barnas Fredsverden ønsker seg. Det står at dette kom opp på siste formannskapsmøte, men den som foreslo dette var Rødts Eirik Tveiten. Noe som fikk umiddelbar tilslutning fra Høyres gruppeleder Kjellaug Nakkim. Og nå altså Colin-Archer. Å bruke disse bygningene var også viktig, mente Tveiten, for å sikre en mer ressursvennlig gjenbruk og for å få inn kultur og mindre næringsvirksomhet på tomta, i motsetning til at den blir et privatisert boligområde.

For det andre trykker MA et leserinnlegg på side 21, der det skrytes – igjen – av initiativet som brakte det venezuelanske symfoniorkesteret El Sistema til byen. Orkesteret er del av en hel bevegelse, som konsekvent rekrutterer musikere blant ungdom fra fattige bydeler. Denne konserten var fullt og helt på initiativ fra Tveiten og Rødt. Det begynte med at Rødt sentralt, via Tveiten, tok initiativ til et møte mellom Venezuelas ambassadør og ordføreren, andre mossepolitikere og LO. Under dette møtet kom innbydelsen fra ambassaden om en konsert fra orkesteret, som var i Norge for å spille blant annet på Festspillene i Bergen. Så ble det en ekstra konsert – i Moss. Dette kan i neste omgang bidra til en tilsvarende etablering av et orkester i Moss, slik man planlegger i Buskerud.

Se Tveitens interpellasjon om dette i bystyret og ordførerens svar (fra protokollen fra bystyremøtet 16. april):

read more »