Posts tagged ‘kulturhus’

29. juli 2015

– Høyre bløffer om sin «kultursatsing»

Jan Erik Volds dikt «Kulturuke» framført i kjent kulturhus

Debatten om kulturhus går videre. I et leserinnlegg i Moss Dagblad 28. juli tar Rødts Eirik Tveiten for seg Thor Chr. Hansteen, gruppesekretær i Høyre, som i et innlegg i samme avis 23. juli blant annet hevder at Rødt svikter fordi vi ønsker å utrede en alternativ plassering av scene 2 på Verket.

Tveiten konkluderer: «Debattinnlegget til Høyres gruppeleder er full av svulstige påstander, men gir ikke svar på NÅR og hvordan de borgerlige skal finansiere oppussingen av Parkteateret (og bygging av ny ungdomsskole på Hoppern).  … Det kan derfor være greit å konkludere i tråd med virkeligheten: Skal Parkteateret oppnå status som Kulturhus innen rimelig tid, MÅ en lete etter andre praktiske og finansielle løsninger, og fortrinnsvis med et annet politisk flertall».

Les hele innlegget >>

read more »

Reklamer
Stikkord:
22. juli 2015

De borgerlige har gitt NULL – 0 – kroner til Parkteateret! Basta!

parkteatret moss

Oppussinga av Parkteatret er foreløpig et luftslott

– Verden vil bedras: Flertallet i Moss bystyre (Høyre, FrP, Venstre og Krf) vedtok å bruke null – 0 – kroner på å ruste opp Parkteateret i perioden fram til 2019. Ordføreren og Sindre Westerlund Mork har frekkhetens nådegaver, og de får god hjelp av Moss Avis.

Dette sier Eirik Tveiten til Rødts hjemmeside etter gårsdagens oppslag i MA. Han er oppgitt over denne tåkelegginga, men svarer i dag så tydelig det lar seg gjøre i samme avis. Vi gjengir hele innlegget nedenfor.

read more »

Stikkord:
16. juli 2015

Blå kulturhusplaner uten finansiering

Rødt og Eirik Tveiten mener Kulturens Hus på Verket også bør utredes

Rødt og Eirik Tveiten mener Kulturens Hus på Verket også bør utredes

Eirik Tveiten, Rødts førstekandidat i Moss, melder seg på debatten om kulturhuset i et leserinnlegg i dag i Moss Avis. Flere vil ha registrert at innlegget ikke er fullstendig på trykk, men nedenfor kan det leses i sin helhet.

Tveiten peker i dagens innlegg på spriket mellom kulturhusløftene byens politiske høyreside står fast på og de økonomiske hindringene de sjøl har skaffa seg gjennom å ikke øke eiendomsskatten: «Uten en troverdig plan for finansiering framstår opprustingen av Parkteateret og bygging av en scene 2 i deres vedtatte handlingsplan mer som et ØNSKE som det ikke finnes budsjettmessig dekning for å realisere».

Likevel mener Tveiten at kommunen bør bruke AS Parkteaterets kompetanse ved administrering og forvaltning av en eventuell Scene 2 på Verket.

Les hele innlegget:

read more »

Stikkord: ,