Posts tagged ‘Kommunesammenslåing’

21. juni 2016

Rødts nettvalg om K-reformen frister til gjentaking

janeiveitikkeTorsdag kveld inviterte Rødt-styret til avstemming på nett om for eller imot til at Moss kommune går sammen med Rygge. Dette ga 55% mot og 45 % for, og dermed stemte Rødts to bystyremedlemmer Nei til sammenslåing.

Og tapte i bystyret. Men det positive er at metoden med nettavstemming funka ganske bra: Trass i kort varsel (frist for å stemme søndag kveld) ble det 70 prosent valgdeltakelse blant medlemmene. I tillegg fikk partiet 14 % flere medlemmer som meldte seg inn for å kunne delta i avstemminga (forhåpentligvis ikke bare derfor…).

read more »

Reklamer
17. juni 2016

Rødt-medlemmer i Moss: Stem JA eller NEI til Moss + Rygge

mossrygge våpen

Rygge Venstre lagde dette forslaget til nytt kommunevåpen…

På møtet mandag 20.06.16 skal bystyret i Moss stemme over om Moss kommune bør slå seg sammen med Rygge kommune. Flertallet i Rygge kommunestyre har den 16.06.16 stemt JA til å bli slått sammen med Moss kommune. Rødt Moss og omegn har besluttet å la det være opp til medlemmene å avgjøre vår stemmegivning i bystyret. Det vil skje ved hjelp av en nettavstemming, med frist for å avgi stemme seinest søndag 19. juni kl 21.00.

Hvert medlem vil i løpet av fredag kveld 17.6. få en e-post med lenke til avstemminga. Hvis du mener du er medlem, men leser dette og ikke har fått e-posten, sjekk først spamfilter/søppelpost. Avsenderen vil være Truls A. Bakken (via Doodle). Finner du den ikke der, send en etterlysning til bakken krøllalfa me.com.

Spørsmålet er kort og godt: Hva mener du Rødts to representanter i bystyret i Moss bør stemme:

Ja? Nei? Blankt/vet ikke?

Onsdag 15.6. hadde vi medlemsmøte om saken, der to innledere med motstridende syn fikk presentere sine argumenter. Innledningene finner du her: FOR / IMOT sammenslåing med Rygge.

Godt valg! Hilsen styret.

2. juni 2016

Storkommunen Moss: Kritiske røster stenges ute.

moss kartI Moss Dagblad 2. juni (bare på papir) har Rødts Eirik Tveiten en skarp kritikk av prosessen rundt sammenslåing av Moss og Rygge, under overskriften «Åpenhet og enighet i storkommunen?» Tveiten har siden opprettinga av forhandlingsutvalget mellom de to kommunene vært sterkt imot at ikke også skeptikere og motstandere av kommunesammenslåing skulle få være med. Da er det ikke rart at utvalget «ikke har funnet et eneste område som kan tape på eller svekkes ved en sammenslåing.»

Nå skal det, etter vedtakene i juni (som alt tyder på blir ja til storkommune), opprettes ei fellesnemd, men der skal det ifølge vedtektene «tilstrebes konsensus (alle skal være enige) i alle saker». Dette mener Tveiten og Rødt at vil forsterke demokratiunderskuddet ytterligere. Fellesnemda vil kunne overta mye av formannskapenes funksjon.

Nytt 6. juni: Denne dagen er innlegget også «Kommentar» i Moss Avis.

Les hele innlegget:

read more »

20. mai 2016

15. juni: Medlemsmøte i Rødt – Ja eller nei til storkommune?

moss rygge fusjon mai16

Utsnitt av Kommunal Rapports (påstått) dynamiske «Reformkart» (klikk bildet og se hele kartet). NB: Kartet er ikke oppdatert for Moss og Rygges del, da gult står for at man fortsatt bare forhandler.

Spørsmålet om kommune- sammenslåing skal opp i Moss Bystyre mandag 20.6. Rødt har, som mange sikkert har lagt merke til, ikke tatt standpunkt til dette ennå, utover at vi mener det burde avholdes folkeavstemning. Innretninga av en sånn avstemning og den etterfølgende tolkinga av resultatet er en sak for seg, men det ville i hvert fall føre til en større og åpnere debatt enn det vi har fått nå.

På styremøte 3. mai beslutta vi å avholde en nettbasert avstemning blant våre medlemmer, for å avgjøre standpunktet vårt i bystyret. I forkant av dette innkaller vi til et medlemsmøte onsdag 15. juni kl 1800 til 1900 på House of Foundation. Det blir en innledning fra hver av «sidene», og påfølgende debatt. Innledningene vil holdes av henholdsvis Rune Pedersen og Ketil Torstenson.

Se detaljer:

read more »

25. april 2016

Hoppern-bussing: Rødt-innspill nok en gang til Fylkesmannen

skolebussI Moss formannskap i dag fikk Rødts faste medlem, Eirik Tveiten, orientere om partiets syn på midlertidig flytting av Hoppern-elevene til Solli skole på Øreåsen i Rygge mens Hoppern er under ombygging. Rødt har undersøkt det juridiske, og konkludert med at slik flytting vil være klart ulovlig. Også Moss Avis skreiv i dag om dette (se Tveitens fulle redegjørelse nedenfor).

– Loven sier at elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, sier han til Moss Avis. – Bostedskommunen kan ikke pålegge en elev å gå på skole i en annen kommune enn hjemkommunen. Moss og Rygge vil tidligst bli en ny kommune i januar 2020.» … Og: «Loven åpner ikke for midlertidige løsninger, for eksempel på grunn av ombygginger. Jeg er ganske sikker på at kommunen vil få avslag fra fylkesmannen, sier Tveiten til MA.

Kommunen har derimot fått motsatt juridisk konklusjon fra KS-advokatene. Men til Fylkesmannen bærer det. Så får vi se. Rødt har fått medhold derfra før, sist i «takboks-saken» på Refsnes.

Les Rødts redegjørelse ved Eirik Tveiten i formannskapet i dag:

read more »

15. april 2015

– Ingenting å spare ved kommunesammenslåing

Det finnes «ikke dokumenterte økonomiske besparelser, knyttet til å slå sammen kommuner. Den statlige engangsstøtten som gis ved sammenslåing utgjør mellom to og fire prosent av ett års kommunebudsjett. Det skapes et feilaktig inntrykk av at sammenslåing lønner seg økonomisk. Større kommuner gjør det mer lukrativt for private tjenesteleverandører å tilby tjenester til det offentlige. Derfor er regjeringens kommunereform også en privatiseringsreform».

Dette sier Grete Rosengren og Øyvind E. Hansen i leserinnlegget sitt i dag i Moss Avis (bare på papir). Grete er andrekandidat på Rødts liste i Moss til høsten. Øyvind står på sjuende plass.

Les hele innlegget her.