Posts tagged ‘Kollektiv transport’

10. mai 2016

Ny rapport: Stasjonsvalget skaper mye større problemer enn tidligere kjent

øyvind MD 10maiI Moss Dagblad i dag, 10. mai, har Rødts medlem i MISA, Øyvind E. Hansen, en kronikk om Jernbaneverkets ferske reviderte konsekvensutredning for dobbeltsporet gjennom Moss. Dokumentet er datert 7. april, men verken avisene eller kommunen har hatt fokus på det. Moss kommune ser ut til å ville begrense tilgangen på det, og skriver at det «er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon». Rygge kommune er derimot ikke så redde for at det «lekker ut», så på hjemmesida deres fant vi det, og vi offentliggjør det her.

Oppdatering 11.5.: JBVs rapport er, som nevnt ovenfor, ikke lenket opp til i journalen, men det fins lenke i sakspapirene til MISAs møte. Se sak 21/16; den 12. av de 13 filene. Men uten Rødt og Øyvind E. Hansens kronikk i Moss Dagblad i går, kunne allmennhetens kjennskap til de nye, dramatiske opplysningene i dette dokumentet vært lik null fram til ettermiddagens møte i MISA, og kanskje lenger.

Øyvind, som skal være med på behandlinga av dette på MISAs møte onsdag 11. mai, påpeker i kronikken de økte problemene som vil oppstå blant annet på grunn av den krappe svingen i tunnelen under Moss. Han skriver: «De sannsynlige, negative konsekvensene av å plassere ny jernbanestasjon i havna, og (følgelig) måtte tvinge jernbanetraseen i en krapp sving vestover gjennom sentrale deler av byen, slik bystyret etter alt å dømme vil vedta 20. juni, er betydelige». Før han lister opp 17 av de mest negative følgene.

Les hele kronikken:

read more »

Reklamer
11. februar 2016

«- London er det nye Svinesund»

londoon hndltrDette er tittelen på oppslaget i Moss Avis 9. februar. «– Her i byen har vi handelslekkasje til Svinesund og London. Men nå må vi få avgifter som stopper disse unødvendige flyreisene. Det er et paradoks at det er langt billigere å ta flyet til London eller Polen – enn å ta toget fra Oslo til Rygge». Og videre: «– Det er blitt så billig å fly til London at jenter her i byen drar dit for å feire bursdagen sin».

Dette ble uttalt av henholdsvis Rødts Eirik Tveiten og SVs May Hansen under formannskapets debatt om flyseteavgiften mandag. Men bare disse partiene gikk inn for avgiften, sjøl om de mente CO2-avgift til fordeling (KAF) ville vært mye bedre.

At Miljøpartiet (MDG) også ble for avgiften etter at de fikk tenkt seg om, var jo hyggelig.

7. februar 2016

Flypassasjeravgiften: Rødt Moss med alternativt forslag

Fly forurensing«Forurenser må betale – menneskets væremåte må endres» er tittelen på Rødts alternative høringssvar fra Moss kommune i saken om flyassasjeravgift. Rødt skriver blant annet «at en CO2 avgift (til fordeling) ville vært en mer treffsikker ordning, men vil støtte regjeringens tiltak med en flyseteavgift, for å begrense veksten i miljøforurensingen dagens luftfart påfører miljøet».Rødt krever også statlige tiltak for omstilling for dem som mister jobbene, både i form av arbeids- og studieplasser.

Videre heter det at «Luftfartsselskap som dumper billettprisen uten å ta hensyn til de kostnader luftfarten påfører miljøet, må endre sin forretningsmodell. Det er et paradoks at det er vesentlig billigere å ta flyet til London eller ulike destinasjoner i Polen, enn det koster å ta toget fra Oslo til Rygge!»

Saken kommer opp i Moss formannskap mandag 8. februar. Rødts forslag er et alternativ til rådmannens (pdf-fil). Les hele uttalelsen:

read more »

22. januar 2014

Byutvikling i Moss – en kamparena

juriks (1)Partiet Rødt holdt åpent møte onsdag kveld, med rundt 30 tilhørere, om to byutviklingsprosjekt som angår det meste av Moss sentrum; nemlig jernbanestasjonen og Petersontomta. Til det førstnevnte hadde Rødt invitert Øyvind Løken fra Arkitekturverket med sine argumenter for en underjordisk stasjon i sentrum, til det sistnevnte Geir Juriks fra Höeg Eiendom, som presenterte sine foreløpige ideer for den store tidligere industritomta.

Men Juriks holdt seg ikke strengt til Petersontomta i sin innledning. Høegs omfattende bolig-, nærings- og kulturplaner krever et bysentrum med fortsatt tyngdepunkt nordover mot Fossen, og de vil klart tjene på å få jernbanestasjonen under Basartaket/Myra. Moss Avis kan i kveld oppsummere: «Höegh og Rom Eiendom har hver sine interesser i hvor den nye jernbanestasjonen i Moss skal ligge». De siterer Juriks:

«– Rom Eiendom har interesser ved Moss havn og vil ha jernbanestasjonen dit. De hevder derfor at det vil ta flere år å utrede en Moss sentralstasjon under bakken ved Myra og Øvre Torg. Rådmannen i Moss sier sier at det vil ta minst to år å utrede Moss sentralstasjon. Mens vi i Höegh, som gjerne vil ha stasjonen nær Peterson-området, hevder at en utredning ikke vil ta mer enn seks måneder.»

Hvis begge får det som de vil, vil Moss få sentrumsfunksjoner fra Kleberget til Verket, med andre ord et sentrum med ei utstrekning på over 2 kilometer. Eller som Oslo sentrum fra Oslo S og forbi Slottsparken. Noe å tenke over i forhold til tidligere miljøvernminister Solhjells 7. bud om byplanlegging: «Du skal ikke lokke folk ut av sentrum». Løken nevnte dette i sin innledning.

folkemøte22jan14

27. november 2013

Likevel jernbanestasjon i sentrum?

BildeI februar i år var Rødts Eirik Tveiten på banen (!) med forslaget om å legge den nye jernbanestasjonen i Moss til sentrum, i fjellet under Basartaket. Han hadde støtte for dette fra enkelte arkitekter og viktige deler av næringslivet i sentrum, men foreløpig bare fra FrP i bystyret. Nå er det likevel mulig at AP er på glid. Det som kan skje er at vil Ap med sine 14 medlemmer, Frp (5) og Rødt (1) vil sikre flertall i bystyret 9. desember for et krav om utredning av Basartaket-løsningen.

Noe av bakgrunnen for bevegelse i denne saken nå kan være åpninga av den nye Holmestrand stasjon i 2016. Denne stasjonen bygges også inni fjellet, og skal ligge an til å bli en suksess. Konsulentselskapet Rambøll sier til Bygg.no at de har «løst utfordringer med stasjon i fjell» og de mener at «det er sannsynlig at arbeidet med Holmestrand stasjon vil åpne muligheter for å jobbe med lignende prosjekter i fremtiden».

20. juni 2013

Forslag til miljøprogram i Rødt: Bompenger, halverte busspriser og høyhus i sentrum

Skjermbilde 2013-06-20 kl. 12.07.11«… et system med profitt som viktigste drivkraft ikke kan løse miljøproblemene for jorda og menneskene». Slik konkluderer Rødt Moss og omegns miljøutvalg i forslaget til lokalt klima- og miljøpolitisk program. Utvalget fortsetter: «Men – vi kan heller ikke vente på et annet samfunnssystem før vi starter omleggingen til en fornybar framtid». Derfor foreslår de ei rekke prinsipper som skal ligge til grunn for partiets politikk i bystyret og ellers.

Forslaget blir tema på et medlemsmøte i Rødt like over sommerferien. Se hele forslaget nedenfor:

read more »

17. april 2013

Rødt krever ny RV-19-gjennomgang

Rødts Eirik Tveiten fremmer til det førstkommende bystyremøtet en interpellasjon om trafikksituasjonen i byen. Etter at det nå er klart at riksvei 19 ikke er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP), mener han bystyrets høringsuttalelse ikke lenger er bindende. Han foreslår at bystyret på fritt grunnlag bør «ta både plassering av ny Jernbanestasjon og alternative løsninger til RV 19/biltrafikken fra og til ferga, opp til ny vurdering. Denne gangen i større grad med utgangspunkt i befolkningens ønsker, og hva som vil være byens beste».
Se hva som skjedde rundt dette i vinter.
Les hele interpellasjonen:

read more »

10. januar 2013

Også gårdeierne er for stasjon i sentrum

Yttrykket «brei front» er kanskje for drøyt å bruke foreløpig, men i alle fall er ytterpunktene i politikken nå samla for å legge Moss stasjon i tunnell i sentrum av byen. Onsdag kunne Moss Avis fortelle at både FrP og Rødt er enige om dette (sjøl om varaordførern ikke ser ut til å trives sammen med Rødts Eirik Tveiten), og i dag har samme avis en sak om den labre stemninga mellom ordføreren og varaordføreren etter dette.

Og i formiddag kan vi på Rødts hjemmeside offentliggjøre et åpent brev «på vegne av de største gårdeierne og brukerne i Moss sentrum», der de høyt og tydelig oppfordrer partiene til å «vurdere å endre forslag til vedtak for KVU`en slik at man ikke hindrer muligheten for å se på alternative plasseringer av ny jernbanestasjon».

Les hele brevet:

read more »

26. september 2012

Folk for Intercity-utbyggingen! Aksjonsdag 15. oktober

Dette er noe av det viktigste du kan være med på av politiske aksjoner denne høsten. Og samtidig er det veldig enkelt: Bli med på Facebookgruppa Folk for Intercity-utbyggingen.Og spre budskapet til venner og kjente.

Og bli med på løpeseddelutdeling på Moss stasjon 15. oktober kl 8 til 9.04. Da går «ordførertoget» til Oslo, der planen er at alle ordførerne samles fra kommunene langs de aktuelle banene.

29. februar 2012

RANTP!

– Selv om vegdirektør Terje Moe Gustavsen prøver å grønnmale utkastet til nasjonal transportplan, er det en oppskrift på hvordan vi skal kjøre på 6-feltsvei inn i klimakatastrofe, sier Elin Volder Rutle, leder av Rødts klima og næringspolitiske utvalg.

Rødts klima- og næringspolitisk utvalg setter nå i gang arbeidet med å lage Rødts Alternative nasjonale transportplan, basert på følgende mål:

  • Redusert transportbehov
  • Redusert bruk av fossile brennstoff
  • Transportsystem for bedre helse
  • Arbeidervennlig transportsystem
  • Støtte og imøtekomme/legge til rette for lokal verdiskaping i distrikts-Norge