Posts tagged ‘Klimakrisa’

11. februar 2016

«- London er det nye Svinesund»

londoon hndltrDette er tittelen på oppslaget i Moss Avis 9. februar. «– Her i byen har vi handelslekkasje til Svinesund og London. Men nå må vi få avgifter som stopper disse unødvendige flyreisene. Det er et paradoks at det er langt billigere å ta flyet til London eller Polen – enn å ta toget fra Oslo til Rygge». Og videre: «– Det er blitt så billig å fly til London at jenter her i byen drar dit for å feire bursdagen sin».

Dette ble uttalt av henholdsvis Rødts Eirik Tveiten og SVs May Hansen under formannskapets debatt om flyseteavgiften mandag. Men bare disse partiene gikk inn for avgiften, sjøl om de mente CO2-avgift til fordeling (KAF) ville vært mye bedre.

At Miljøpartiet (MDG) også ble for avgiften etter at de fikk tenkt seg om, var jo hyggelig.

Reklamer
7. februar 2016

Flypassasjeravgiften: Rødt Moss med alternativt forslag

Fly forurensing«Forurenser må betale – menneskets væremåte må endres» er tittelen på Rødts alternative høringssvar fra Moss kommune i saken om flyassasjeravgift. Rødt skriver blant annet «at en CO2 avgift (til fordeling) ville vært en mer treffsikker ordning, men vil støtte regjeringens tiltak med en flyseteavgift, for å begrense veksten i miljøforurensingen dagens luftfart påfører miljøet».Rødt krever også statlige tiltak for omstilling for dem som mister jobbene, både i form av arbeids- og studieplasser.

Videre heter det at «Luftfartsselskap som dumper billettprisen uten å ta hensyn til de kostnader luftfarten påfører miljøet, må endre sin forretningsmodell. Det er et paradoks at det er vesentlig billigere å ta flyet til London eller ulike destinasjoner i Polen, enn det koster å ta toget fra Oslo til Rygge!»

Saken kommer opp i Moss formannskap mandag 8. februar. Rødts forslag er et alternativ til rådmannens (pdf-fil). Les hele uttalelsen:

read more »

1. september 2015

Klimakrisen kan løses – med Karbonavgift til fordeling (KAF)

Og så var det faktisk en kronikk av tre av Rødts valgkandidater i Moss

Men så var dette faktisk en kronikk av tre av RØDTS valgkandidater i Moss!

«Klimakrisen kan løses – bare se til USA!». Dette er overskriften på kronikken i dagens Moss Avis, muligens litt overraskende for en del når de oppdager at den er forfatta av tre av listekandidatene til Rødt i Moss, nemlig Grete Rosengren, Remi Sølvberg og Øyvind E. Hansen. Men den er ikke direkte misvisende, og det er denne typen små stunt de elsker på desken i en avis, der de forsøker å gjøre sidene mest mulig spennende.

Kronikken dreier seg om et internasjonalt forslag til tiltak mot klimaforverringa kalt karbonavgift til fordeling (KAF). Kortversjonen av dette lyder: «… en lovbestemt avgift direkte på produsenter og importører av olje, kull og gass, som månedlig tilbakebetales uavkortet og med et likt beløp til alle landets innbyggere. Avgiften øker årlig med en forutsigbar sats, inntil landet er blitt fossilfritt. Varer og tjenester med fossilt innhold blir tilsvarende dyrere. Lavinntektsgrupper vil tjene på ordningen, siden de har et karbonforbruk under gjennomsnittet. I næringslivet gir prissignalet en betydelig konkurransevridning til fordel for lavutslippsprodusenter og -leverandører.

Sjøl om saken også ligger på MA-nett velger vi å gjengi den nedenfor, med litt ekstra «krydder» i form av noen horisontutvidende lenker:

read more »

Stikkord: ,
21. august 2015

Kommunal karbonkamp!

karbonkamp kk21aug15Dette er tittelen på et større leserinnlegg i Klassekampen i dag, signert av fire av Rødts kandidater til kommunevalget i Moss.

De tar utgangspunkt i at «Klimakvoteforhandling- ene har vist seg ute av stand til å gi effektive og rettferdige avtaler om reelle utslippsreduksjoner; toppmøtet i Paris i desember blir neppe noe unntak». De forklarer så uttrykket karbonavgift til fordeling (KAF). De mener «Denne klimaløsningen har et forenende og mobiliserende potensiale på tvers av ideologiske skiller: For de som tror at en miljøvennlig, rettferdig og at demokratisk styrt kapitalisme er mulig, vil KAF være et betydelig bidrag, … . For alle oss som tror at kapitalismen må erstattes med en moderne sosialisme for det 21. århundre, hvor tilgang til fellesgoder som klimastabilitet, energi og transport er viktigere enn eie av privatgoder, vil KAF være et viktig steg på veien».Til slutt foreslår de at de nye kommunestyrene etter valget 14. september må oppfordre Stortinget til å vedta en lov om karbonavgift til fordeling. Noe Rødt opplagt vil gjøre i Moss!

Les hele innlegget nedenfor:

read more »

20. juni 2013

Forslag til miljøprogram i Rødt: Bompenger, halverte busspriser og høyhus i sentrum

Skjermbilde 2013-06-20 kl. 12.07.11«… et system med profitt som viktigste drivkraft ikke kan løse miljøproblemene for jorda og menneskene». Slik konkluderer Rødt Moss og omegns miljøutvalg i forslaget til lokalt klima- og miljøpolitisk program. Utvalget fortsetter: «Men – vi kan heller ikke vente på et annet samfunnssystem før vi starter omleggingen til en fornybar framtid». Derfor foreslår de ei rekke prinsipper som skal ligge til grunn for partiets politikk i bystyret og ellers.

Forslaget blir tema på et medlemsmøte i Rødt like over sommerferien. Se hele forslaget nedenfor:

read more »

29. februar 2012

RANTP!

– Selv om vegdirektør Terje Moe Gustavsen prøver å grønnmale utkastet til nasjonal transportplan, er det en oppskrift på hvordan vi skal kjøre på 6-feltsvei inn i klimakatastrofe, sier Elin Volder Rutle, leder av Rødts klima og næringspolitiske utvalg.

Rødts klima- og næringspolitisk utvalg setter nå i gang arbeidet med å lage Rødts Alternative nasjonale transportplan, basert på følgende mål:

  • Redusert transportbehov
  • Redusert bruk av fossile brennstoff
  • Transportsystem for bedre helse
  • Arbeidervennlig transportsystem
  • Støtte og imøtekomme/legge til rette for lokal verdiskaping i distrikts-Norge
11. desember 2011

Norge redder kloden – igjen!

Virkelig store, for ikke å si sykelig overvektige, gigantomane ord på Miljødepartementets hjemmeside i dag: «En appell fra Norge om kompromiss bidro til å løse klimafloken i Durban».

Stikkord:
9. desember 2011

Intelligent liv?!

Vi leser i dag at forskere nå har begynt å leite etter intelligent liv på planeten Keppler-22b, 600 lysår unna. Dette må vel være et uttrykk for den tverrvitenskapelige forskerstandens stort sett unisone oppgitthet over at vår egen planets ledere ikke makter å bli enige om noe som helst av betydning på møtet i Durban.

Stikkord:
6. desember 2011

Fakkeltog for klimahandling i Moss

Natur og Ungdom og Moss kirke står bak fakkeltoget, som starter kl 18 onsdag 7. desember fra gågata ved Kirkeparken videregående. Avsluttes med appeller og underholdning på Arena. Appeller ved ordfører Tage Pettersen, MNU-leder Sindre Haakonsen og kirka.

Stikkord:
3. oktober 2011

Media svikter

Apropos Rødt Moss og omegns nylig avslutta studiesirkel om klimakrise og systemkrise, og det åpne møtet i forbindelse til Pål Steigans nye bok «Sammenbruddet»: I Dagsavisen i dag skriver Inge Olav Fure, generalsekretær i Norsk Klimanettverk om medias ansvar for å gjøre klimaendringene, «den største trusselen menneskeheten står overfor», allment kjent. Men dette emnet står «langt nede på listen». Han siterer en klimaforsker: «… dersom folk flest forsto hvor alvorlig situsasjonen er, ville vi hatt store demonstrasjoner i gatene – hver dag!»

Stikkord: