Posts tagged ‘Jernbanen’

20. mai 2016

Rødt krever ny stasjonsutredning etter KVU-en

øyvind ma 20mai16.png

Moss kommer til å få dobbelsporet jernbane, men ifølge Rødts Øyvind E. Hansen er det et ensporet flertall i bystyret som legger opp til en løsning for Moss stasjon i havneområdet, noe som etter hans og fleres mening hindrer en moderne og kompakt byutvikling.

Dette skriver han i dagens kronikk i Moss Avis (bare på papir, men vi gjengir den nedenfor). Han lister opp de viktigste forverringene som framkommer i den nye konsekvensutredninga til Jernbaneverket, før han konkluderer: «Det vil være uansvarlig av bystyret å gå inn for en løsning med slike konsekvenser uten først å sørge for utredning av et mulig alternativ, og dermed grunnlag for kunnskapsbasert sammenligning og vurdering av reelle alternativ».

For annen gang på ei drøy uke får Rødt-politikeren beste plassering i en av byens aviser med kritikken sin mot jernbaneløsninga. 11. mai var han på forsida i Moss Dagblad, etter å ha vært på kronikkplass dagen før.

Les hele kronikken:

read more »

Reklamer
11. mai 2016

Rødts jernbanekamp på førstesida

øyvind MD 11mai

Etter gårsdagens kronikk av Rødts Øyvind E. Hansen i Moss Dagblad, følger avisa opp redaksjonelt i dag, med både førsteside og dobbeltside inni avisa. Rødts medlem av MISA (Miljø og samferdselsutvalget) blir spurt om hvorfor Rødt ønsker omkamp på dette, og Øyvind svarer at «Det står så mye på spill at det er nødvendig å ta en tenkepause og dokumentere at det endelige vedtaket er basert på solid kunnskap».

Saken ligger også på Moss Dagblads nettutgave.

PS: Hvis ikke bystyreflertallet hadde plassert den nye jernbanestasjonen i havneområdet, hadde ikke den omstridte havneutvidelsen vært særlig aktuell. Derfor ble nok gårsdagens oppslag her på Rødts hjemmeside av Øyvinds kronikk, veldig populær på Facebooksida til Stopp planen om utvidelse av Moss havn. Saken satte rekord på Rødts hjemmeside (utenom valgkampen) med 434 åpninger.

Stikkord: ,
10. mai 2016

Ny rapport: Stasjonsvalget skaper mye større problemer enn tidligere kjent

øyvind MD 10maiI Moss Dagblad i dag, 10. mai, har Rødts medlem i MISA, Øyvind E. Hansen, en kronikk om Jernbaneverkets ferske reviderte konsekvensutredning for dobbeltsporet gjennom Moss. Dokumentet er datert 7. april, men verken avisene eller kommunen har hatt fokus på det. Moss kommune ser ut til å ville begrense tilgangen på det, og skriver at det «er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon». Rygge kommune er derimot ikke så redde for at det «lekker ut», så på hjemmesida deres fant vi det, og vi offentliggjør det her.

Oppdatering 11.5.: JBVs rapport er, som nevnt ovenfor, ikke lenket opp til i journalen, men det fins lenke i sakspapirene til MISAs møte. Se sak 21/16; den 12. av de 13 filene. Men uten Rødt og Øyvind E. Hansens kronikk i Moss Dagblad i går, kunne allmennhetens kjennskap til de nye, dramatiske opplysningene i dette dokumentet vært lik null fram til ettermiddagens møte i MISA, og kanskje lenger.

Øyvind, som skal være med på behandlinga av dette på MISAs møte onsdag 11. mai, påpeker i kronikken de økte problemene som vil oppstå blant annet på grunn av den krappe svingen i tunnelen under Moss. Han skriver: «De sannsynlige, negative konsekvensene av å plassere ny jernbanestasjon i havna, og (følgelig) måtte tvinge jernbanetraseen i en krapp sving vestover gjennom sentrale deler av byen, slik bystyret etter alt å dømme vil vedta 20. juni, er betydelige». Før han lister opp 17 av de mest negative følgene.

Les hele kronikken:

read more »

20. april 2016

Formannskapet 25.4.: Rødt med alternativ uttalelse om Nasjonal transportplan

moss på felgenI møtet i Moss formannskap mandag 25. april legger Rødt fram et alternativt høringssvar fra Moss kommune til Nasjonal transportplan. Rådmannen sendte i går ut Rødts forslag til formannskapets medlemmer, varamedlemmer og gruppelederne, men det kan også leses her (pdf-fil).

Rødts forslag til uttalelse avviker på vesentlige punkter. Siden rådmannen har bakt inn i uttalelsen sin både plasseringa av jernbanestasjonen, «løsninga» posisjonen har for Riksvei 19 (som Rødt har torpedert tidligere), utbygginga av havna, plasseringa av fergeleiet osv., har Rødt sett seg nødt til å forslå endringer flere steder.

Eirik Tveiten, Rødts representant i formannskapet, vil også forslå at ved en utredning av en annen jernbanestasjon, bør de to statlige etatene, Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeide om en felles løsning for jernbanen og fergeleiet, slik at disse to store prosjektene kan gjennomføres samtidig.

Havna bør i så fall ikke utvides, fordi flytting av disse to store anleggene vil frigjøre plass i dagens havn og gjøre en utvidelse av havna unødvendig.

2. april 2016

Stopp utvidelsen av Moss Havn!

tveiten youtubePå den for tida særdeles aktive Facebookgruppa Stopp planen om utvidelse av Moss havn etterlyser man nå Rødts engasjement, etter at partiet høsten 2014 var svært aktivt i denne saken og blant annet slo fast allerede den gangen at dette var et miljøtiltak under falskt flagg.

Derfor har vi spurt Eirik Tveiten om noen synspunkter på situasjonen i dag. Han er klar på at Arbeiderpartiet er jokeren her:

– Det kan ikke være noen som helst tvil om hva Rødt og jeg mener om utfylling i havområdet ved Værla: Det er ødeleggende for byens utvikling og etter vår mening alvorlig miljøkriminalitet, som  burde vært stoppet for lengst, jamfør for eksempel vår klage til fylkesmannen.

read more »

25. august 2015

AP og H støtter nå RØDTS initiativ om vei- og jernbanedirektoratet til Moss

md aug15I Moss Dagblad i dag sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Irene Johansen at hun gjerne vil ta Rødts Eirik Tveitens initativ fra mai i år «opp i full offentlighet med statsråd Ketil Solvik-Olsen». Det heter videre: «Hun støtter initiativet til partikollega Siv Jacobsen om å få flere statlige arbeidsplasser til Moss, og tar utfordringen fra Tveiten på strak arm. Tveiten utfordret alle stortingsrepresentantene fra Moss til å stille et grunngitt spørsmål til statsråden i Stortinget».

Litt seinere i mai var mosseordfører Pettersen (H) skeptisk til dette, men overfor MD i dag er han «svært opptatt av å få det nye direktoratet til Moss». På spørsmål fra MD sier han nå at det er «veldig aktuelt» å be Høyre-representantene fra Østfold om å ta  saken opp i Stortinget.

Det er vil derimot ikke FrPs Wiborg, som ikke vil være med på «PR-jippoet fra Eirik Tveiten». Fordi «begge partiene i utgangspunkt er imot hele jernbanereformen» synes han det er «pussig at Rødt og Arbeiderpartiet ivrer så hardt for å få disse arbeidsplassene til Moss». Mens det er heeelt logisk når han ikke vil ha sin egen regjerings nye direktorat hit til Moss?

Stikkord: ,
29. mai 2015

Kampen om jernbanedirektoratet står NÅ!

Den nye appen Travic viser hvor alle busser og tog i hele verden befinner seg til enhver tid. Hvor jernbanedirektoratet befinner seg om et halvt år er nok verre...

Den nye appen Travic viser hvor alle busser og tog i hele verden befinner seg til enhver tid. Hvor jernbanedirektoratet befinner seg om et halvt år er nok verre…

Eirik Tveiten (Rødt) har krevd dette før, men må gjenta det, nemlig i gårsdagens kronikk i Moss Avis (28. mai), etter at blant annet mosseordfører Pettersen (H) sist repliserte at direktoratet er «et stykke unna i tid» og at «det nye veiselskapet er et mer konkret prosjekt. Så foreløpig er det nye veiselskapet viktigst».

Tveiten opplyser nå at «regjeringa [er] innstilt på at jernbanereformen skal behandles allerede før sommeren og legger opp til at Samferdselsdepartementet skal starte arbeidet med å gjennomføre reformen så raskt som mulig».

Les hele Tveitens kronikk:

read more »

Stikkord: ,
19. mai 2015

Tveiten svelger jernbanedirektoratet – men legg det til Moss!

Røde bevegelser har alltid kjempa for godt jernbanetilbud. Her et "rødt" pansertog fra den finske borgerkrigen i 1918.

Røde bevegelser har alltid vært for et godt jernbanetilbud. Her et pansertog de røde opprørerne brukte under den finske borgerkrigen i 1918.

– Vi må sørge for at det nye jernbanedirektoratet kommer til Moss, sier Rødts Eirik Tveiten til Moss Dagblad i dag. – Jeg er imot oppdeling av NSB, og misliker sterkt at regjeringen legger opp til mer konkurranse i jernbanesektoren. Men noen ganger må vi innse at et slag er tapt. Han foreslår konkret at direktoratet flytter inn i Kirkegata 14, der for øvrig Jernbaneverket skal holde til mens dobbeltsporet fullføres gjennom Moss.

På spørsmål om hvor realistisk det er at Moss kan få dette direktoratet, viser han til at regjeringa etablerte det statlige valgdirektoratet i Tønsberg i fjor.

Tveiten får støtte av Frps Ulf Leirstein og av ordfører Tage Pettersen, mens sistnevnte tilføyer at jernbanedirektoratet foreløpig er «et stykke unna i tid, mens det nye veiselskapet er et mer konkret prosjekt. Så foreløpig er det nye veiselskapet viktigst».

Statssekretær John-Ragnar Aarseth sier til MD (bare papirutgaven) at han «håper at Stortinget vil behandle jernbanemeldingen før sommeren», men forteller samtidig at «etableringen av et nytt jernbanedirektorat kan bli høyst midlertidig. – Vi vurderer å opprette et felles direktorat for både jernbane og vei for å styrke synergiene mellom ulike samferdselsområder».

Stikkord:
8. desember 2014

Tog over Oslofjorden må bli rikspolitikk!

kvu trafikk

Beregna biltrafikk over Oslofjorden – før bompengene tas i betraktning. Med bompenger blir trafikken nesten halvert.

Eirik Tveiten har i dag i Klassekampen (bare på papir) et leserinnlegg på linje med det han hadde i lokalavisene for ei drøy uke siden. Budskapet er at uansett fast forbindelse, må jernbane være inkludert. Dette vil fordyre kraftig, og hele prosjektet må også derfor opp på rikspolitisk nivå. Beslutningen vil berøre trafikksambandet i hele Oslofjordregionen og ha konsekvenser som går langt ut over Moss og Horten.

Les hele innlegget:

read more »

5. desember 2014

Oslofjordkryssinga: Dokumenter og kunnskap

ndrcnstct

OBS: Denne sida utvikles ikke videre her, men her.

Å finne dokumenter i store offentlige prosesser kan være kronglete. Men her samler vi lenker til de viktigste dokumentene (foreløpig er det ikke så mange), til den politiske behandlinga (som kommer), til diverse kunnskap om de aktuelle del-emnene og til debattene og grasrotbevegelsene. Ting som ikke alt ligger på nettet, forsøker vi å få tak i og legger ut. Send oss tips om ting du synes mangler, eller også sjølve dokumentene, til: frilanders @ gmail.com (vi kan også skanne og legge ut). Og på forhånd takk for tips om feil, døde lenker o.l.

read more »