Posts tagged ‘Integrering’

21. mai 2013

Foreslår INTERNASJONAL flaggborg neste 17. mai

17. mai er dagen både for iskrem og pølser, skrik, skrål – og TALER. Og i år var faktisk Rødts Eirik Tveiten hovedtaleren i Moss. Tveiten har holdt hundrevis av innlegg og taler, men han innrømmer overfor Rødts hjemmesideredaksjon at hovedtalen 17. mai var en vanskelig tale å holde: – «Settingen» var veldig uvant, en skal liksom ikke ta opp kontroversielle spørsmål på 17. mai.

De som venta seg oppfordring til klassekamp og stort drama etter Tveitens tale, måtte gå skuffa hjem. Men han fulgte likevel opp den etter hvert iltre debatten han starta etter fjorårets grunnlovsdag. Da kritiserte han feiringa i Moss for å være sterkt kristent dominert og foreslo å utvide 17. mai. Så som årets hovedtaler (17. maikomiteens taler-ansvarlige mener valget av Tveiten ikke har noe med fjorårets debatt å gjøre) foreslo han konkret: «Som en prøveordning kunne vi satse på en flaggborg av alle nasjonenes flagg, foran i toget!»

Og dette er ikke bare «festtale» fra Tveitens side; han mener Rødt bør følge opp forslaget i dertil egna fora.

Les hele talen:

read more »

Reklamer
Stikkord:
18. mai 2012

Utvid 17. mai!

Tveiten tenker neppe på børsen på Wall Street når han vil utvide innholdet i 17.-maifeiringa. Børsen ble grunnlagt 17. mai 1792. Foto: Wikimedia.

I forkant av nasjonaldagen ble Rødts Eirik Tveiten intervjua av Moss Avis om at «17.mai-feiringen i Moss er moden for fornyelse – Norge er et flerkulturelt samfunn, det bør det også være på 17. mai». Han hadde studert programmet for dagen i Moss og konstatert at det kristne innholdet dominerer. Tveitens utsagn førte til 40 nettkommentarer fra kristenfolket med flere, men samtidig 72 «likere» på Facebook. Det kom også et par krasse leserinnlegg i papiravisa.

16. mai hadde Tveiten så en «oppsummering» i et leserinnlegg, der han minner om at statskirka faktisk snart er historie, og at 17.-maiprogrammene framover bør utvides, med mer variert innhold.

I samme utgave av MA hadde Rødt-styremedlem Anders Ericson et innlegg der han stiller spørsmålstegn ved hvor «norske» de (vi) egentlig er, som er bekymra for den norske kulturarvens undergang hvis for eksempel 17. mai blir mer flerkulturell.

Les begge innleggene nedenfor:

read more »

Stikkord:
18. august 2011

– Vi skal alle integreres i det nye flerkulturelle Norge

På det åpne møtet til KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene) på Allaktivitetshuset i går holdt Eirik Tveiten ei innledning på vegne av Rødt. Han sammenlikna dagens innvandring til Norge med den store norske innvandringa til USA for 100-150 år siden:.

– De gjorde det ikke for å fortsette å være norske i USA, men for å bli en del av den smeltedigelen som – den gang – gjorde USA til verdens mest kreative og rikeste land. På samme måten betyr innvandringen at mens innvandrerne skal bli en del av og integreres i Norge, skal vi (altså innfødte norske) bli integrert i det nye flerkulturelle Norge. Vi vil alle bli forandret i denne smeltedigelen. Og, tror jeg, til et mer solidarisk, inkluderende, spennende og tolerant Norge.  Les hele innlegget her.

Stikkord: ,