Posts tagged ‘Gjestehavn’

19. september 2012

Rødts idé om Peterson og gjestehavn lever

Etter Eirik Tveitens interpellasjon i bystyret 17. september, er det klart at både ordføreren og alle partiene, samt begge byens aviser, mener ideen må følges opp om gjestehavn ved utløpet av Mosseelva.

I svaret sitt bekrefter ordføreren at i forbindelse med arbeidet med den nye sentrumsplanen, som starter i oktober, «vil utvikling av gjestehavnmulighetene i sentrum inklusiv ideen og tanken om utvikling av gjestehavn/båthavn ved utløpet av Mosseelva, … bli ivaretatt». Han nevner i den forbindelsen at Høegh Eiendom AS har meldt interesse for mottak av steinmasser fra sprenginga av Follotunnellen, til utfylling langs sjøen på Petersontomta og at dette «vil kunne påvirke mulighetene for utvikling av gjestehavn/båtplasser ved Mosseelvas utløp».

Han sier videre at en eventuell anleggelse av gjestehavn/båthavn «nødvendigvis [vil] ta noe tid, samtidig som det må forutsettes at eier/utbygger er villig til å gjennomføre plan».

Dette er også poenger i Moss Avis’ lederartikkel i dag, 19. september, men for øvrig får ideen full støtte. Og i Byavisa samme dag sier man kontant, over to sider og hele førstesida, at «Her bør båthavna ligge». Uten sitatstrek.

Les hele ordførerens svar:

read more »

Reklamer
Stikkord: ,
11. september 2012

Rødt interpellerer om Petersontomta og gjestehavn

Båtturistene fortjener noe bedre enn skyggelandet på Alphabrygga

Etter god respons på Rødts idé i august, både fra politikere og grunneiere, har lite skjedd fra kommunens side når det gjelder Petersontomta og gjestehavn. Derfor har bystyrerepresentant Eirik Tveiten nå levert en interpellasjon som kommer opp og som skal besvares av ordføreren på førstkommende møte, mandag 17. september.

Tveiten stiller her ordføreren to spørsmål:

1. Vil ordføreren be administrasjon innta en mer pådriverrolle ved å ta initiativet til et møte med de ulike eierne og andre interessenter? Tema på møtet bør være å se på muligheten for et
felles initiativ for å opparbeide en gjestehavn ved elvas utløp, samt opprusting av selve nedre elveløpet.

2. Antatt positiv tilbakemelding. Vil ordføreren be administrasjonen utarbeide forslag til prosjektform og framdriftsplan, slik at en slik opprusting kan gjennomføres så snart som
mulig?

Interpellasjonen kan lastes ned her. Den inneholder også to tegnede skisser av hvordan tomta og bygningsmassene kan disponeres.

10. august 2012

Flere støtter Rødts utspill om gjestehavn ved Peterson

Gårsdagens Rødt-utspill i Moss Avis har fått positiv støtte fra flere i avisas kommentarfelt. Rødts tre politikere, Grete Rosengren (representant i Teknisk), Remi Sølvberg (vara til bystyret) og Eirik Tveiten (bystyrerepr.), begrunner hvorfor havna og lagunen ved den nedlagte cellullosefabrikken er en bedre plassering av gjestehvna enn den nylig vedtatte, nemlig på Jeløysida av kanalen. Samtidig kopler Rødt dette med sine tidligere lanserte ideer om å bruke den nedlagte fabrikktomta til kultur og næringsutvikling, ikke til dyre leiligheter.

Under tittelen «Sett i gang drømmene» støtter også Moss Avis på lederplass i dag Rødts konstruktive utspill: «Konklusjonen må være at det tenkes mye positivt og spennende i Moss om dagen. I likhet med både Rødt og Arkitekturverket håper vi forslagene er med på å skape en positiv debatt om fremtidens Moss».

I en kommentar til nettavisas oppslag om Rødts forslag stiller Eirik Tveiten seg skeptisk til ideen som samtidig er kommet fram om en akvedukt for transport av småbåter fra Sundet og til oversida av Fossen. Han mener det er «i hvert fall på kort sikt et luftslott».

Skissen av Rødts plan for gjestehavn er utført av Remi Sølvberg:

Image