Posts tagged ‘Fergetrafikken’

20. april 2016

Formannskapet 25.4.: Rødt med alternativ uttalelse om Nasjonal transportplan

moss på felgenI møtet i Moss formannskap mandag 25. april legger Rødt fram et alternativt høringssvar fra Moss kommune til Nasjonal transportplan. Rådmannen sendte i går ut Rødts forslag til formannskapets medlemmer, varamedlemmer og gruppelederne, men det kan også leses her (pdf-fil).

Rødts forslag til uttalelse avviker på vesentlige punkter. Siden rådmannen har bakt inn i uttalelsen sin både plasseringa av jernbanestasjonen, «løsninga» posisjonen har for Riksvei 19 (som Rødt har torpedert tidligere), utbygginga av havna, plasseringa av fergeleiet osv., har Rødt sett seg nødt til å forslå endringer flere steder.

Eirik Tveiten, Rødts representant i formannskapet, vil også forslå at ved en utredning av en annen jernbanestasjon, bør de to statlige etatene, Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeide om en felles løsning for jernbanen og fergeleiet, slik at disse to store prosjektene kan gjennomføres samtidig.

Havna bør i så fall ikke utvides, fordi flytting av disse to store anleggene vil frigjøre plass i dagens havn og gjøre en utvidelse av havna unødvendig.

Reklamer
28. februar 2015

Gårdeierne vil ha ferga til Klevberget og er imot byraseringa

Rundkjøring i tunnell under Moss, ifølge Statens Vegvesen

Rundkjøring i tunnell under Moss, ifølge Statens Vegvesen

Moss Dagblad skriver 28. februar om Moss gårdeierforenings høringsuttalelse til sentrumsplanen: «Foreningen ønsker et aktivt sentrum, som ikke ødelegges av en sterk trafikktetthet, og som er oppbyggende ved en storsatsing på kultur». I en kommentar til oppslaget skriver Rødts bystyrerepresentant Eirik Tveiten:

– FrP, KrF og Rødt (!), en uvanlig allianse, men som her er helt på linje på Moss Gårdeierforening: Fergeleiet må flyttes til Klevberget! Forslaget til løsning fra Statens vegvesen er kanskje bra for Riksvei 19 og fergetrafikken, men ødeleggende for byen. Det må bli slutt på at Moss står «med lua i handa» overfor ethvert forslag som kommer fra en underliggende statlig instans.

read more »

25. februar 2015

Moss krever jernbane over fjorden, men ja til 13 års gravekaos i sentrum

Gravekaos i 13 år. Fra en kunstutstilling i Århus i 2010.

Gravekaos i 13 år. Fra en kunstutstilling i Århus i 2010.

Moss bystyre vedtok i går høringssvaret sitt til «KVU – konseptvalg-utredning for kryssing av Oslofjorden». Moss Avis på nett har et oppslag om dette, men her mener Rødts Eirik Tveiten det trengs en del oppklaring:

– Utgangspunktet var et forslag som Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Rødt og KrF samla seg om i et gruppeledermøte 17. februar. Her avviste vi både bru- og tunnelløsningene til Statens vegvesen, da disse kommer i sterk konflikt med natur- og kulturverdier, landskap, friluftsliv, folkehelse og byutvikling.
– Rødt foreslo i gruppeledermøtet og i bystyret endringer i punkt 1, dette for å få fortgang med fergeveien. Vi mener at «Konseptvalgutredningen for hovedvegsystemet i Moss og Rygge» som Høyre, Ap, Venstre, KrF og SV her går inn for er til stor skade for byen. Vi ville flytte fergeleiet lengre sør til Klevberget. Men dette fikk bare vår egen stemme:

read more »

15. februar 2015

– Flytt ferjeleiet til Klevberget!

klevberget moss

Moss havn og Klevberget

Dette er konklusjonen i budskapet til Eirik Tveiten i leserinnlegget han hadde i Moss Avis 10. februar og Moss Dagblad den 12. Det ligger også på Dagsavisen/MDs debattnettsted Nye meninger. «En framtidsrettet løsning må frigjøre mer plass på Værla», fortsetter Rødts bystyremedlem i Moss.

Tveiten viser til det ekstraordinære bystyremøtet i januar 2013, der bystyret ble bedt om å uttale seg om Statens vegvesens løsning på dagens ferjetrafikk. Her stilte ifølge Tveiten «veivesenet nærmest et ultimatum om at det ikke måtte fortas endringer i innstillingen. I så fall kunne dette føre til betydelige forsinkelser! Slik ble bystyret nærmest «presset» til å vedta en løsning som vil føre trafikken fra/til Jeløya, fra/til den nye jernbanestasjonen på Værla og fra/til ferja, i en tunnel under byen».

read more »

5. desember 2014

Oslofjordkryssinga: Dokumenter og kunnskap

ndrcnstct

OBS: Denne sida utvikles ikke videre her, men her.

Å finne dokumenter i store offentlige prosesser kan være kronglete. Men her samler vi lenker til de viktigste dokumentene (foreløpig er det ikke så mange), til den politiske behandlinga (som kommer), til diverse kunnskap om de aktuelle del-emnene og til debattene og grasrotbevegelsene. Ting som ikke alt ligger på nettet, forsøker vi å få tak i og legger ut. Send oss tips om ting du synes mangler, eller også sjølve dokumentene, til: frilanders @ gmail.com (vi kan også skanne og legge ut). Og på forhånd takk for tips om feil, døde lenker o.l.

read more »

18. november 2014

Ikke rakett …

I Morgenbladet denne uka intervjuer de lederen av Norsk Romsenter om Rosetta og kometen de har landa på. Det er jo fantastisk, samtidig som kameraene de monterte da den ble skutt opp i 2004, er dårligere enn dem vi har på mobilene våre i dag… Så intervjueren konkluderer: «… romalderen ble ikke som lovet. Det går fortsatt ikke rakett mellom Horten og Moss, men ferge».

10. mars 2014

Rødt: Flytt fergeleiet og endre avtalen med Staten Vegvesen

Rundkjøring i tunnell under Moss, ifølge Statens Vegvesen

Rundkjøring i tunnell under Moss, ifølge Statens Vegvesen

I dagens kronikk i Moss Avis advarer Rødts Eirik Tveiten sterkt mot Statens Vegvesens planer om å bygge «en gedigen underjordisk rundkjøring under Kransen, som skal finansieres ved at alle som tar ferga samt de som kjører til/fra den nye Jernbanestasjonen og til/fra Jeløya skal betale bompenger». Løsninga vil bli svært dyr (3,5 milliarder) og byen må leve med gravinger og provisoriske trafikkløsninger med mer i 13 – tretten – år.

Han mener at «både trafikkløsningen og finansieringsformen bør … så snart som mulig komme til en folkeavstemming, seinest ved kommunevalget høsten-2015», og at fergeleiet må «flyttes ut av Moss sentrum, omtrent til det området der det er sannsynlig at en ny bro over Oslofjorden vil treffe fastlandet».

Les hele kronikken her:

read more »

17. april 2013

Rødt krever ny RV-19-gjennomgang

Rødts Eirik Tveiten fremmer til det førstkommende bystyremøtet en interpellasjon om trafikksituasjonen i byen. Etter at det nå er klart at riksvei 19 ikke er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP), mener han bystyrets høringsuttalelse ikke lenger er bindende. Han foreslår at bystyret på fritt grunnlag bør «ta både plassering av ny Jernbanestasjon og alternative løsninger til RV 19/biltrafikken fra og til ferga, opp til ny vurdering. Denne gangen i større grad med utgangspunkt i befolkningens ønsker, og hva som vil være byens beste».
Se hva som skjedde rundt dette i vinter.
Les hele interpellasjonen:

read more »

26. oktober 2012

Det burde bli innført en miljøavgift på fergetrafikken!

Ikke akkurat Bastøyferga

Rødts Eirik Tveiten hadde dette leserinnlegget i Moss Avis 25. oktober, på bakgrunn av bystyrebehandlinga av ferjekonsesjonen:

Det burde bli innført en miljøavgift på fergetrafikken!

Det er riktig slik Moss Avis skriver i sine referat fra møtet at Moss bystyre 22.10., i sitt innspill, gjorde et ENSTEMMIG vedtak om konsesjonskrav, når staten skal lyse ut hvem som skal betjene fergesambandet Moss – Horten, i tiåret etter 2016. Men det skjedde etter at det borgerlige flertallet med støtte fra Ap, hadde avvist et forslag fra Rødt om at billettprisen for kjøretøy bør økes ved at det legges til en miljøavgift!

Jeg argumenterte for at kommunen burde understreke at den økende biltrafikken gjennom sentrum (RV 19) på grunn av fergesambandet, påfører byen og befolkning økende miljøproblemer. Kommunen og særlig de som bor inntil riksveien, blir påført betydelige støy-, støv- og luftplager. Sannsynlig påføres også nærliggende bygninger ekstra vedlikeholdsutgifter. For å dempe disse belastningene antok jeg at kommunen må iverksette ulike miljøtiltak. Det kan for eksempel bli aktuelt med beplantning, skjermer, installere luftrenseanlegg i enkelte av husene, og i de mest ekstreme tilfeller kan det bli aktuelt for noen å bytte bolig. Kostnadene ved slike tiltak vil uten en slik miljøavgift ensidig bli påført Moss kommune.

Derfor fremmet jeg følgende forslag til innspill:  (klikk «readmore» for å lese forslaget)

read more »

Stikkord: