Posts tagged ‘Fattigdom’

9. september 2015

Grete og Remi om Rødts GJENNOMBRUDD for en sosial boligpolitikk

Innen det blir bygd her i Skoggata vil Rødt ha på plass prinsippet om 10% tildelingsrett

Innen det blir bygd her i Skoggata vil Rødt ha på plass prinsippet om 10% tildelingsrett

Grete Rosengren er nr. 2 på valglista til Rødt i Moss. Hun har i “Utvalg for miljø, teknikk og samferdsel”, sammen med Stian Orm (en god nr. 5), kjempa for konkrete tiltak for en sosial boligpolitikk. I dag i Moss Avis’ nettutgave har Grete og Remi Sølvberg (nr. 3 på samme liste) et saftig leserinnlegg om denne lange kampen, men også om det som virkelig kan bli et gjennombrudd for 10% tildelingsrett som et prinsipp for alle nye boligprosjekt i Moss.

De skriver blant annet:

«Vår visjon er at hvis kommunen får 10% tildelingsrett, så vil de som av veldig forskjellige grunner har vansker med å kjøpe seg en egen bolig, få mulighet til å kjøpe/leie av kommunen til en levelig pris. Dette ville også på sikt, ha gitt de 900 fattige ungene i Moss bedre levekår. På toppen av det hele, ville det også ha utløst økonomisk støtte fra Husbanken til Moss Kommune, så vi i Rødt syntes vi hadde en veldig god og viktig sak. Som sosialarbeider i hundrevis av år, ser jeg at de mest sårbare ungene, er de som må flytte, og bytte skole, og venner oftest. Det er de barna som plutselig ikke kan fortsette med aktiviteten sin, fordi den ufrivillige flyttingen ble for langt unna. Også for voksne er det rammende at andre skal bestemme når du må pakke alt du har og dra videre. Noen blir syke av det.

Men vi ble nedstemt. Av alle de andre partiene i utvalget. På hvert eneste møte. I nesten fire år var det bare én hånd som skjøt i været under avstemming for en sosial boligpolitikk! Det var litt deprimerende, det var det. Inntil den 26. august i år.» Les hele innlegget.

Reklamer
26. november 2014

10%-en til Rødt får endelig støtte!

Norske boligpriser er høyest i verden. Til stor skade for mange

Norske boligpriser er høyest i verden. Til stor skade for mange

Rødt har gjentatte ganger i utbyggingssaker de siste åra foreslått kommunal tildelingsrett på 10 % av den aktuelle boligmassen, som et sosialpolitisk tiltak for å bøte på den dessverre veldokumenterte fattigdommen blant kommunens innbyggere. Tidligere er dette, med skiftende begrunnelser, blitt avvist eller nedstemt, men stemningen hadde snudd i bystyret 24. november, da Eirik Tveiten foreslo 10% som et generelt krav i de kommunale reguleringsplanene.

Nå ble Rødts forslag støtta av blant annet APs gruppeleder, som viste til Husbankens orientering om denne muligheten på et nylig møte med politikerne. Det eneste motinnlegget kom fra en Høyrerepresentant. Forslaget ble ikke votert over, men ble «vedtatt oversendt rådmannen for videre behandling«. – Sannsynligheten er nå langt større for at forslaget faktisk blir utreda, og ikke bare lagt i en skuff, som tidligere, sier Tveiten til Rødts hjemmside.

read more »

5. november 2014

Hvem har grunn til å juble over de høye boligprisene?

innholdsmarkedsføring vgLederen av Rødt Moss og omegn, Lars Tveiten, har lenge irritert seg over en del av næringslivsjournalistikken i Moss Avis. Fredag sprakk det, og han sendte et leserinnlegg til avisa, som kom på trykk i går (men ikke i nettutgaven). Han reagerer på hvordan næringslivsredaksjonen, usignert og ukritisk, formidler en lokal eiendomsmeglers lovprising av at boliprisene går til himmels, og han spør: «Hvorfor kalles de optimister, de som forventer at absolutte nødvendigheter vil øke i pris? Vil Moss Avis også kalle folk som forventer økte matpriser, for optimister?»

I lys av både debatten om fattiges muligheter på boligmarkedet i Moss og debatten som nå går om enkelte avisers og nettavisers åpenlyse satsing innholdsmarkedsføring, er dette noe også mossinger bør følge kritisk med på. Rødts leder har «åpna ballet».

Les hele innlegget:

read more »

4. november 2014

Eirik Tveiten (R) om boliger for fattige: – Ordføreren imot sine egne konsulenter

Tage Pettersen forholder seg til virkeligheten

Tage Pettersen forholder seg her til virkeligheten under folkemøtet i Tivoli våren 2012, da byrådsmodellen hans gikk dukken, mye takket være Rødt.

28. oktober hadde ordfører Tage Pettersen (H) et leserinnlegg i Moss Dagblad der han ikke så reint lite nedlatende skriver at vi «Må forholde oss til virkeligheten». Og videre: «At enkelte ikke skjønner realiteten aksepterer jeg, men at Ap nå plutselig ikke gjør det lenger synes jeg er beklagelig». Men hodepina hans er først og fremst Rødt, som hver gang det lanseres nye boligprosjekt krever at kommunen må legge press på utbyggerne om at 10 % av leilighetene skal disponeres av kommunen, for tildeling til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Ordføreren sier konkret: «Her er noe fakta vi alle må forholde oss til: Tildelingsrett er ikke noe kommunen kan bestemme, dette må utbygger ville selv og det kan da tas inn i en utbyggingsavtale».

I dagens avis (ikke i nettutgaven) parrerer så Rødts Eirik Tveiten ved å trekke fram kommunens egne konsulenter, firmaet Rambøll, som i en rapport fra januar faktisk mener det motsatte av ordfører Pettersen og anbefaler kommunen å innta en mer aktiv rolle. De viser til forsking som er gjort, til praksis i Danmark og til at «man i norske kommuner også [har] en lignende rett som den kommunale anvisningsrett».

Les hele innlegget til Eirik Tveiten:

read more »

23. oktober 2014

Snart gjennombrudd for Rødt om 10% av nye boliger til vanskeligstilte

sjøhgnNår nye boligfelt blir lagt ut, har Rødt i MTS-utvalget og i bystyret igjen og igjen foreslått at kommunen pålegger utbyggerne at 10 prosent av boligmassen skal tildeles vanskeligstilte i boligmarkedet. Bakgrunnen er det økende antall fattige i Moss, somtidig som boligprisene skyter i været, og et av måla er å unngå ghettofisering.

Rødt har stort sett bare fått støtte fra SV, men på bystyremøtet mandag kan Moss Dagblad fortelle at Eirik Tveiten «fikk med seg både Arbeiderpartiet og SV da han fremmet forslag om at Moss kommune må gå i aktiv dialog med utbygger av boligområdet Sjøhagen B7, for å forsøke å sikre kommunal tildelingsrett for opp til 10 prosent av boligmassen, for tildeling til vanskeligstilte i boligmarkedet».

Dette ga ikke flertall, men viser at «10-%-kravet» er i ferd med å få gjennomslag, som et virkemiddel for å utvikle flere og rimeligere boliger. Nå gjelder det å få kravet inn i saksbehandlingen på et et tidligere tidspunkt, og ikke slik som denne gangen da forsdlaget ble avvist av rådmannen med at kravet skulle vært stilt på et mye tidligere tidspunkt.

18. oktober 2014

900 fattige barn i Moss: Rødt foreslår konkret tiltak

tveiten ghettoI dagens Moss Dagblad, byens nygamle avis, blir Rødts Eirik Tveiten intervjua om et innspill han kommer med til bystyremøtet mandag. Innspillet er blant annet et svar på gårsdagens oppslag i samme avis om at rundt 900 barn i Moss må defineres som fattige.

Tveiten foreslår «at vi går inn i dialog med utbyggeren av boligområdet Sjøhagen for å sikre at vi får kommunal tildelingsrett på 10 prosent av boligmassen til vanskeligstilte».

Rødt har også tidligere i flere saker hvor bystyret har detaljregulert nye boligområder, foreslått at Moss kommune kan stille strengere krav til boligbyggeren og konkret krevd at «kommunen må kreve tildelingsrett på 10% av boligmassen for tildeling til vanskeligstilte i boligmarkedet».

Les hele forslaget til Rødt:

read more »

10. november 2013

Klarer ikke betale for egen begravelse

Kanskje en föredetta trailerchaufför i Sverige kunne betale sin egen gravferd, men hva med minstepensjonister i Moss?

Kanskje en föredetta trailerchaufför i Sverige kunne betale sin egen gravferd, men hva med minstepensjonister i Moss?

Igjen er det Moss sin mest profilerte opposisjonspolitiker, Rødts Eirik Tveiten, som blir spurt av Moss Avis. Denne gangen handler det om utgifter til gravferder, som er så høye at minstepensjonister må ta opp lån for å få sine avdøde i jorda.

– Utgangspunktet burde vært at alle hadde rett til en verdig gravferd, så kan heller de som ønsker større buketter og finere kister betale for det, sier Tveiten, som ønsker å ta saken videre til bystyret.

Saken engasjerer mange. Over 15 000 har lest det på nett og nærmere 900 har «anbefalt» det videre på Facebook.

Stikkord:
31. oktober 2012

Boligsosial handlingslammelse

Fra 4,4 til 5,6 millioner vil det koste å kjøpe en rekkehusleilighet (!) på Rosnes

Ved valget hadde Rødt på programmet at «Kommunen må trappe opp den sosiale boligbyggingen». Dette er et sterkt behov i Moss. I en rapport som Agderforskning har utarbeidet på oppdrag av kommunen går det fram at rundt 900 av de 30 000 innbyggerne våre har et slikt behov. Derfor var det sjølsagt for Eirik Tveiten i bystyret 22. oktober å forslå å pålegge et boligprosjekt i Øreveien at «ca 10% av  leilighetene legges til rette for personer med lav boevne, eller på andre måter er vanskeligstilte på boligmarkedet».

Men her fikk han bare støtte av fem andre i bystyret…

Les Tveitens innlegg i Moss Avis 29. oktober:

read more »