Posts tagged ‘EU’

12. mai 2016

Venstresida styrker seg i Europa

engelstad helle 11mai

Ellen Engelstad fra Manifest og Idar Helle fra deFacto innleda på Rødts onsdagsmøte i mai.

Gårsdagens åpne onsdagsmøte i Rødt-regi hadde tittelen «Ny vår for europeisk venstre», men det kunne gjerne stått et spørsmålstegn etter. For trass i de friske, og tildels svært suksessrike nye venstrepartiene eller -bevegelsene i Sør-Europa og Storbritannia, måtte begge innlederne ta forbehold om levedyktigheten deres på litt lengre sikt. De har svakheter av forskjellig slag; fra Syriza i Hellas sin kapitulasjon for «Troikaens» krav om rasering av velferden (men fortsatt svært god oppslutning), via ambivalens overfor EU, avhengighet av sterke lederskikkelser og til tendenser til elitisme (dominans av akademikere).

Likevel oppsummerte innleder Idar Helle at han «ser mye lysere på situasjonen nå enn for få år siden», da disse landa var prega av sterk økonomisk krise for vanlig folk, og apati på venstresida. De ulike bevegelsene har til felles at de er mot de steinrike, mot EUs og «Troikaens» innstrammingspolitikk, og for utvida demokrati. Trass i problemer i perioder, vil disse partiene kunne bli forløpere til noe enda bedre og sterkere.

read more »

Reklamer
Stikkord: ,
14. oktober 2012

Oppsving for politiske møter i Moss

Bjørnar Moxnes innleder om privatisering på House of Foundation

I uka som gikk registrerte vi i alle fall tre åpne politiske møter. På det første, ordførerens annonserte «folkemøte» om den nye ferjekonsesjonen, møtte det bare 15 personer, og de fleste var bystyrerepresentanter. Men dagen etter samla Rødt over 30 på møtet om privatisering med partileder Bjørnar Moxnes som innleder (vi legger snart ut opptak av innledninga hans). Og lørdag hadde Nei-til-EU i Østfold et glimrende seminar på Arena med rundt 35 deltakere. Her var temaet Eurokrisa. Innlederne var Christian Anton Smedshaug (se ham presentere boka si, «Gjeld – hvordan Vesten lurte seg selv» på Dagsnytt 18) og Maria Walberg.

Maria Walberg på Nei-til-EUs seminar

Stikkord: ,
8. oktober 2012

NEi-til-EU – åpent seminar om Eurokrisa i Moss

NB: Påmelding innen 10. oktober.

Stikkord: ,
6. oktober 2012

Bjørnar ser Rødt

EØS-debatten tar av! AP-sekretæren og enkelte forbundstopper raser nå mot kritikerne av EØS-avtalen og i særdeleshet partiet Rødt og våre mange tillitsvalgte i fagbevegelsen. Den mosseaktuelle partilederen Bjørnar Moxnes (holder innledning i Møllebyen tirsdag) svarer kontant i Fri Fagbevegelse.

Stikkord: ,
12. september 2012

Viktige møter om Eurokrisa og om EØS

Nei til EU i Østfold har en aktiv høst med to større arrangement.

På det første, i Fredrikstad 22. september, er temaet EØS utfordrer vår selvstendighet. Her deltar Inge Bjerknes (SP),  Heming Olaussen (Leder av Nei til EU),  Jan Olav Andersen (EL&IT), Thor Erik Forsberg (AP) og Heidi Larsen (LO-Fredrikstad).

På seminaret i Moss 13. oktober handler det om at Euroen slår sprekker. Her innleder Christian Anton Smedshaug fra Landbrukets utredningskontor om «Gjeld: Hvordan vesten lurte seg selv» og Maria Walberg  (samfunnsøkonom og styremedlem i Nei til EU), om «Hvorfor ting er som de er i Europa». 

OBS: Arrangementet i Moss har påmeldingsfrist 10. oktober.

Stikkord: , ,
19. februar 2012

Alternativer til EØS?

Onsdag 22.februar arrangerer Moss, Rygge og Råde Nei til EU åpent møte på Microbryggeriet i Møllebyen kl.19.00-21.00. Temaet er «Alternativer til EØS»og innleder er Marte Gustad Iversen, leder i Ungdom mot EU.

Nå som opptaksmulighetene er så store, må vi komme oss UT igjen, folkens! På gater og torg! Og inn på Mikrobryggeriet…

Stikkord:
19. januar 2012

– Det er ingen skam å snu!

Dette var hovedbudskapet fra et flertall av LO-forbunda (som representerte 80 % av medlemmene) da ti-tusenvis streika og demonstrerte rundt i landet i går, mot EUs vikarbyrådirektiv. Les om dette på Fri fagbevegelse.

Rødt Moss og omegn har en EGEN BILDESERIE fra demonstrasjonen i Oslo!

Stikkord:
5. juli 2011

– Det som nå herjer i Europa er faktisk god Høyre-politikk

Om Karl Marx levde i dag, ville han si: Hva sa jeg?! Foto: BinaryApe/Flickr CC-lisens 2.0

I dagens utgave av Klassekampen har Eirik Tveiten et leserinnlegg der han ser på suksesspartiet (for tida), Høyre, og spesielt på kontrasten mellom partiets prinsipielle standpunkter og deres påståtte omsorg for massenes vel i Europas kriseherja nasjoner. – Det som nå herjer i Europa, [er] faktisk … god Høyre-politikk, konkluderer Tveiten.

Les hele innlegget.