Posts tagged ‘Eiendomsskatt’

12. desember 2015

Rødts Mossebudsjett er klart!

grete rosengrenMandag 14. desember finner bystyrets budsjettmøte sted. Rødt har i år gjort sitt eget budsjettforslag. Grete Rosengren, Rødts nye 2. representant (etter tidenes beste valgkamp!), inntil videre vikarierende i førsteposisjon, skal presentere og fronte dokumentet, som settes opp mot de borgerliges og visstnok flere.

Her kan du laste ned pdf-fila med budsjettet til Rødt, med tabell, merknader og verbalforslag.

Grete nevner for det første at Rødt, med flere, går for 3 millioner mindre i godtgjøringer til politikerne. Vi mener de millionene kommer veldig godt med til omsorg og andre oppgaver som blir tapere med posisjonens forslag.

read more »

Reklamer
16. oktober 2013

Høyspent på Kambo, skole på Hoppern: – Det finnes penger, men noen må betale.

hyspng lvsfrI Moss Avis 16. oktober hadde Erik Tveiten, Rødt, et innlegg i budsjettdebatten. Han oppfordrer til å øke eiendomsskatten: «Den antagelig eneste måten å realisere disse to prosjektene på, er å KREVE at kommunen øker eiendomsskatten! Samt å kreve at eiendomsskatten ikke går til å dekke kommunens løpende driftsutgifter, men øremerkes ulike utviklingsprosjekter utover driftsbudsjettet!»Les hele innlegget:

read more »

26. september 2013

Hvorfor Moss går mot dundrende underskudd

I et leserinnlegg i Moss Avis i dag supplerer Rødts Eirik Tveiten avisa på viktige punkter når de refererer fra mandagens bystyremøte. I møtet argumenterte han for konkrete og realistiske innsparinger, men denne gangen uten konsekvenser for tjenestenivået. Det dreide seg om å gjennopprette balanse mellom de samarbeidende kommunene når det gjelder brann- og feiervesen. Det dreide seg om mindreinntekter fra staten ved å ta imot færre flyktninger, og det dreide seg om størrelse på varaordførerstillinga. I alt minst 13 millioner.

Men bystyreflertallet gikk imot.

Les hele innlegget her:

 

read more »

28. mai 2012

– Vi er for skatt!

I Moss bystyre i forrige uke var blant annet årsregnskapet for 2011 på sakslista. Venstres og posisjonens ustoppelige «tallknuser», Sindre Westerlund Mork, problematiserte det forrige «regimets» overskudd, som etter hans mening ikke var et overskudd så lenge man hadde økt innkrevinga av eiendomsskatt. Rødts Eirik Tveiten, for anledninga i Che Guevara-trøye, nekta å bli med på en slik diskusjon. For det er ikke noe mål i seg sjøl å gå med overskudd for en kommune: «Vi er FOR skatt, vi er FOR eiendomsskatt, for med eiendomsskatten kan vi tilby vesentlig lavere satser på SFO, vesentlig billigere kulturskolesatser, bedre og billigere trygghetsalarmer, bygge sykkelstier… istedenfor dere som går inn for, nemlig selvfinansierte tjenester … De som har mye penger betaler mer, og er dermed med på å finansiere fellesgodene».

Se denne og flere deler av debatten på Moss kommunes bystyre-tv. Gå til «Bystyret 21.5.2012» og så til «Moss kommune – årsregnskap og årsberetning». Tveitens innlegg begynner etter 36 minutter og 25 sekunder  (bruk skyvebryter under bildet).

16. desember 2011

Bedre sosial profil på eiendomsskatten med SV/Rødt

De borgerliges første budsjett på åtte år er nå vedtatt. De har redusert eiendomsskatten, men slik at de med de største eiendommene sparer klart mest. I et leserinnlegg i Moss Avis i dag viser Rødts Eirik Tveiten at om Rødts og SVs alternative budsjettforslag hadde blitt vedtatt, ville alle måttet betale noe mer i e-skatt (bortsett fra at R/SV økte bunnfradraget, slik at alle med under 240 000 kunne søkt om fritak), men den sosiale profilen ville vært motsatt av de borgerliges.

Les hele innlegget:

read more »