Posts tagged ‘Byutvikling’

14. oktober 2016

Rødt Moss & Omegn mener: Sosial boligpolitikk nå!

skjermbilde-sosialI dag har Rødts bystyrerepresentant Remi Sølvberg et leserinnlegg i Moss Avis (foreløpig kun på nett) om Rødt Moss & Omegns visjoner for boligpolitikk i Moss.

 

 

 

 

 

Her er hele innlegget:

Mandag vil bystyret behandle en sak fra det MK Eiendom, som vil sitte igjen med et klekkelig overskudd etter salg av eiendommer i Nyquistbyen til Jernbaneverket. Rådmannen foreslår primært å bruke overskuddet på prestisjeprosjektet «Sjøsiden», sekundært å bruke det til formål som kommer byens innbyggere til gode. Rødt vil stryke første del og bruke alle pengene på sosial boligbygging. Istedenfor at MK Eiendom skal kaste seg inn i konkurranse med private eiendomsselskaper om å tjene penger på luksusboliger i vannkanten mener vi at fellesskapets penger må brukes til det beste for Moss’ innbyggere. Hva er poenget med å ha et kommunalt eiendomsselskap dersom de skal oppføre seg som et profittmaksimerende privat firma? Når bystyret nå, mot Rødts stemmer, dessverre går inn for at Nyquistbyen skal rives, må de som bor der finne seg andre steder å bo. Det er mange kommunale boliger her, og kommunen har dermed et særlig ansvar. Flere av innbyggerne i Nyquistbyen er mennesker som vil få det svært vanskelig med å komme seg inn på dagens overopphetede boligmarked. Det er de ikke alene om. Boligprisene har steget 5 prosent de siste 12 månedene og det holder å være ung og ikke ha arv for å ikke ha muligheten til å eie egen bolig. Boligmarkedet er blitt en ulikhetsmaskin, og en sosial boligpolitikk er tvingende nødvendig ikke bare for de som har falt utenfor, men også for folk flest. Noe slikt hadde vi i etterkrigstida og vi kan få det igjen, bare politikerne tør å være visjonære og tenke nytt om boligpolitikken.

Hvem vet, dersom Moss hadde gått foran og sørget for lavt prisede boliger skjermet fra markedet kunne vi ha trukket til oss ressurssterke nye innbyggere fra hele landet og blitt en attraktiv kommune for innflyttere. MK Eiendom kan være sentrale i et slikt prosjekt, men da må politikerne tørre å ta grep og ikke overlate boligbyggingen til et marked ute av kontroll. Politikerne i bystyret nikker alltid alvorlig når det er snakk om sosial politikk, men våger de og ta grepene som trengs? Moss kommune er i dag med på prosjektet «Leie til eie» og bystyret har gitt økte rammebetingelser til startlån. Dette er meget bra men langt i fra godt nok i dagens situasjon. I Moss har vi svært gode erfaringer fra dette arbeidet og det er lite mislighold på disse lånene. Et annet bærende prinsipp for den såkalte «boligsosiale handlingsplanen» for kommunen er at den skal være innovativ. Rødt vil derfor be bystyret om å følge opp disse gode intensjonene og la kommunen gå inn som aktiv byggherre med den hensikt å bygge boliger i et skjermet marked, hvor den vanlige mann i gata kan bli herre i eget hus. Med en slik politikk gir vi mennesker muligheten til å være selvhjulpne og økonomisk uavhengige. Et sted å bo skal være en menneskerett og et felles ansvar, ikke et spekulasjonsobjekt.

 

Remi Sølvberg, bystyrerepresentant (Rødt)

 

Reklamer
7. juli 2016

MDG ute og sykler i miljøsak?

miljø_sykkelI et flott oppslag i Byavisa Moss stiller Rødts Stian Orm sammen med APs Hanne Tollerud og SVs Monica Skeide Glad spørsmål om ikke MDG bør tenke seg om etter at de stemte ja til nytt grønnsakslager med hybler, parkeringsplass og utkjørsel i Nesveien 440. Et prosjekt som vil ta omtrent to dekar dyrket mark.  Stian Orm sier til Byavisa at jordvern er god miljøpolitikk, og han håper at MDG vil være mer på linje med sine partifeller i Vestby når saken kommer opp på nytt.

Les hele oppslaget her: Miljø er mer enn sykler

2. juli 2016

Lovlighetsklage på saksbehandlerfeil i havnevedtaket

lovlig

Saksbehandlerfeil i havnevedtaket bør føre til at saken må behandles på nytt!

Fire politikere (fra ulike partier) fremmer lovlighetskontoll.

Eirik Tveiten (Rødt) sammen med Sindre Westerlung Mork (V), Arild Svendsom (FrP) og Benedikte Lund (MDG), hevder at viktig informasjon ble holdt utenfor saksbehandlingen og kan ha hatt betydning for avstemmingen.

Les hele klagen her: Lovlighetsklage Havna

Stikkord: ,
16. juni 2016

Byutvikling i Moss: – Politikerne må vise styringsvilje

sandkjær bok

Gro Sandkjær Hanssen er medansvarlig for boka Kompakt byutvikling

Rødts siste åpne «onsdagsmøte» før ferien ble nok et bevis på hvor sterkt opptatt mossingene er av utviklinga av byen sin. Nærmere 40 personer fra flere politiske leire, inklusive flere fra «stopp-havneplanene»-miljøet, kom for å høre de håndplukka innlederne;  Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR, og Petter Næss, professor ved Institutt for landskapsplanlegging, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU på Ås.

Nytt 17.6 kl 20.11: Her er lysarka til innledningene: Gro  /  Petter.

read more »

13. juni 2016

Rødts Stian Orm: – Skremmende vedtak om havna

stian orm 2012Moss Avis var kjapt ute på nett i dag med reportasje fra dagens møte i Teknisk utvalg. MA er ikke overraska over at AP og H fortsatt står samla om den svært omstridte Havneplanen. Men avisa skriver også om Rødts medlem Stian Orms forslag på vegne av et flertall av Rødt, FrP, MDG, SV og KrF, der de blant annet ba at rådmannen «redegjør for kvaliteten på de massene som skal brukes til utfyllingen og sikre at de ikke er forurenset. Videre at rådmannen orienterer om hvilke tiltak som kan bli iverksatt hvis enda mer plast driver i land på strendene i Moss og Rygge. Dette forslaget fikk flertall med stemmene fra Rødt, Frp, MDG, SV og KrF» (se hele teksten nedenfor).

Den endelige kampen vil stå i bystyret 20. juni, der alle partiene er representert.

Vi spurte Stian om flere detaljer fra møtet:

– Jeg sa at jeg deler Høyres og APs synspunkt på at det er gledelig å få være med å utvikle byen vår, men at jeg nok er bekymret for hvilken retning det tar, og at jeg tror den planlagte utvidelsen av havna, samt jernbaneløsningen, ikke vil representere noen god byutvikling og at det er skremmende at vi tar avgjørelser for kanskje 100 år fremover på et så tynt grunnlag som det vi hadde i havnesaken, og forhaster oss så mye.

Les forslaget Stian la fram og som ble vedtatt med flertallet til Rødt, FrP, MDG, SV og KrF:

read more »

Stikkord: ,
7. juni 2016

15. juni: – Innbyggerinvolvering, ikke elitemakt!

åpent møte juni16Rødt Moss og omegn innbyr onsdag 15. juni til åpent «onsdagsmøte» på House of Foundation. Temaet er byutvikling i Moss, en av Norges mest ekspansive byer – på godt og vondt.

Dette er vårhalvårets fjerde og siste møte av denne typen. Flere møter følger til høsten.

 

20. mai 2016

Rødt krever ny stasjonsutredning etter KVU-en

øyvind ma 20mai16.png

Moss kommer til å få dobbelsporet jernbane, men ifølge Rødts Øyvind E. Hansen er det et ensporet flertall i bystyret som legger opp til en løsning for Moss stasjon i havneområdet, noe som etter hans og fleres mening hindrer en moderne og kompakt byutvikling.

Dette skriver han i dagens kronikk i Moss Avis (bare på papir, men vi gjengir den nedenfor). Han lister opp de viktigste forverringene som framkommer i den nye konsekvensutredninga til Jernbaneverket, før han konkluderer: «Det vil være uansvarlig av bystyret å gå inn for en løsning med slike konsekvenser uten først å sørge for utredning av et mulig alternativ, og dermed grunnlag for kunnskapsbasert sammenligning og vurdering av reelle alternativ».

For annen gang på ei drøy uke får Rødt-politikeren beste plassering i en av byens aviser med kritikken sin mot jernbaneløsninga. 11. mai var han på forsida i Moss Dagblad, etter å ha vært på kronikkplass dagen før.

Les hele kronikken:

read more »

10. mai 2016

Ny rapport: Stasjonsvalget skaper mye større problemer enn tidligere kjent

øyvind MD 10maiI Moss Dagblad i dag, 10. mai, har Rødts medlem i MISA, Øyvind E. Hansen, en kronikk om Jernbaneverkets ferske reviderte konsekvensutredning for dobbeltsporet gjennom Moss. Dokumentet er datert 7. april, men verken avisene eller kommunen har hatt fokus på det. Moss kommune ser ut til å ville begrense tilgangen på det, og skriver at det «er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon». Rygge kommune er derimot ikke så redde for at det «lekker ut», så på hjemmesida deres fant vi det, og vi offentliggjør det her.

Oppdatering 11.5.: JBVs rapport er, som nevnt ovenfor, ikke lenket opp til i journalen, men det fins lenke i sakspapirene til MISAs møte. Se sak 21/16; den 12. av de 13 filene. Men uten Rødt og Øyvind E. Hansens kronikk i Moss Dagblad i går, kunne allmennhetens kjennskap til de nye, dramatiske opplysningene i dette dokumentet vært lik null fram til ettermiddagens møte i MISA, og kanskje lenger.

Øyvind, som skal være med på behandlinga av dette på MISAs møte onsdag 11. mai, påpeker i kronikken de økte problemene som vil oppstå blant annet på grunn av den krappe svingen i tunnelen under Moss. Han skriver: «De sannsynlige, negative konsekvensene av å plassere ny jernbanestasjon i havna, og (følgelig) måtte tvinge jernbanetraseen i en krapp sving vestover gjennom sentrale deler av byen, slik bystyret etter alt å dømme vil vedta 20. juni, er betydelige». Før han lister opp 17 av de mest negative følgene.

Les hele kronikken:

read more »

20. april 2016

Formannskapet 25.4.: Rødt med alternativ uttalelse om Nasjonal transportplan

moss på felgenI møtet i Moss formannskap mandag 25. april legger Rødt fram et alternativt høringssvar fra Moss kommune til Nasjonal transportplan. Rådmannen sendte i går ut Rødts forslag til formannskapets medlemmer, varamedlemmer og gruppelederne, men det kan også leses her (pdf-fil).

Rødts forslag til uttalelse avviker på vesentlige punkter. Siden rådmannen har bakt inn i uttalelsen sin både plasseringa av jernbanestasjonen, «løsninga» posisjonen har for Riksvei 19 (som Rødt har torpedert tidligere), utbygginga av havna, plasseringa av fergeleiet osv., har Rødt sett seg nødt til å forslå endringer flere steder.

Eirik Tveiten, Rødts representant i formannskapet, vil også forslå at ved en utredning av en annen jernbanestasjon, bør de to statlige etatene, Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeide om en felles løsning for jernbanen og fergeleiet, slik at disse to store prosjektene kan gjennomføres samtidig.

Havna bør i så fall ikke utvides, fordi flytting av disse to store anleggene vil frigjøre plass i dagens havn og gjøre en utvidelse av havna unødvendig.

2. april 2016

Stopp utvidelsen av Moss Havn!

tveiten youtubePå den for tida særdeles aktive Facebookgruppa Stopp planen om utvidelse av Moss havn etterlyser man nå Rødts engasjement, etter at partiet høsten 2014 var svært aktivt i denne saken og blant annet slo fast allerede den gangen at dette var et miljøtiltak under falskt flagg.

Derfor har vi spurt Eirik Tveiten om noen synspunkter på situasjonen i dag. Han er klar på at Arbeiderpartiet er jokeren her:

– Det kan ikke være noen som helst tvil om hva Rødt og jeg mener om utfylling i havområdet ved Værla: Det er ødeleggende for byens utvikling og etter vår mening alvorlig miljøkriminalitet, som  burde vært stoppet for lengst, jamfør for eksempel vår klage til fylkesmannen.

read more »