Posts tagged ‘Bystyret’

6. april 2016

Grete må regnes med i debattene

grete rosengren april16Livet i kommunepolitikken kan være tøft. Men Rødts andre bystyrerepresentant i Moss, Grete Rosengren, er tøff. Hun driver både kampsport og fjellklatring. Og at hun er blitt en hardhaus av en politiker, viste hun fra talerstolen i bystyret mandag.

Vi kan ikke bevise at det var overlagt bruk av hersketeknikker, men mandag ble hun med få minutters mellomrom kalt ved feil navn i byens øverste politiske organ; Gerd til fornavn og Rosenlund til etternavn, av henholdsvis sittende varaordfører (men som retta opp feilen med det samme) og tidligere ordfører Kant (som konsekvent kalte henne Rosenlund, men uten å rette det opp).

read more »

Reklamer
Stikkord: ,
28. mai 2012

– Vi er for skatt!

I Moss bystyre i forrige uke var blant annet årsregnskapet for 2011 på sakslista. Venstres og posisjonens ustoppelige «tallknuser», Sindre Westerlund Mork, problematiserte det forrige «regimets» overskudd, som etter hans mening ikke var et overskudd så lenge man hadde økt innkrevinga av eiendomsskatt. Rødts Eirik Tveiten, for anledninga i Che Guevara-trøye, nekta å bli med på en slik diskusjon. For det er ikke noe mål i seg sjøl å gå med overskudd for en kommune: «Vi er FOR skatt, vi er FOR eiendomsskatt, for med eiendomsskatten kan vi tilby vesentlig lavere satser på SFO, vesentlig billigere kulturskolesatser, bedre og billigere trygghetsalarmer, bygge sykkelstier… istedenfor dere som går inn for, nemlig selvfinansierte tjenester … De som har mye penger betaler mer, og er dermed med på å finansiere fellesgodene».

Se denne og flere deler av debatten på Moss kommunes bystyre-tv. Gå til «Bystyret 21.5.2012» og så til «Moss kommune – årsregnskap og årsberetning». Tveitens innlegg begynner etter 36 minutter og 25 sekunder  (bruk skyvebryter under bildet).