Posts tagged ‘Brannsamarbeid’

17. september 2014

Tveiten med brannalarm

brannlrmNå er det et år siden bystyreflertallet begynte å krongle det til for seg i «brannsaken». Rødts Eirik Tveiten har vært den klart tydeligste kritikeren mot at Moss skulle trekke seg ut av det interkommunale samarbeidet på den måten de gjorde. Og, sjøl om det er liten trøst, ble det nylig klart at Rødt har innkassert et «hva-var-det-vi-sa-poeng» i denne saka.

Nå føler Tveiten at det virkelig brenner under kommunens føtter og fremmer til førstkommende bystyremøte en interpellasjon med et saklig spørsmål til ordføreren om hvordan det går med utredninga av et eget brannvesen. Pluss et mer ironisk formulert spørsmål som går på om kommuneledelsen har lært noe som helst av dette.

Les Rødts interpellasjon til bystyrets møte 22. 09.14:

read more »

Reklamer
Stikkord:
30. august 2014

Har Moss brent bruene?

Animasjon av branner rundt på kloden til enhver tid

Animasjon av branner rundt på kloden siden år 2000

Moss vil inn igjen i brannsamarbeidet, men politikerne er uenige i om det var en tabbe å melde seg ut». Dette er Moss Avis’ foreløpige oppsummering av denne saken, som har versert i politiske organer siden i vinter. Rødts Eirik Tveiten stilte i februar spørsmål ved om kommuneledelsens utmelding av brannsamarbeidet med nabokommunene var noen lur taktikk. Dette fikk også Moss Avis tidlig med seg.

Movar har nå på oppdrag fra Rygge kommune regna på utgiftene med et delt kontra et felles brannvesen. De bekrefter nå Rødts klare sigal i sommer om at det vil bli dyrere. Et delt brannvesen vil koste 10 millioner mer enn et felles.

 

Stikkord:
3. juli 2014

Tveiten om brannfadesen i Moss: – Innrøm feila og oppfør dere ordentlig!

Moss Avis på nett har denne overskrifta i ettermiddag: «Det blir ikke brannsamarbeid med Follo : Forsøket på å slå sammen brannvesenet i Follo- og mosseregionen har havarert. – Hva nå med Moss? spør Eirik Tveiten».

– Det var dette jeg advarte om da Moss meldte seg ut av brannsamarbeidet i MIB (Mosseregionen interkommunale brann- og feiervesen), sier Eirik Tveiten (Rødt), en av dem som protesterte høyest da bystyret vedtok å melde Moss ut av brannsamarbeidet.

Og han fortsetter: – Rykk tilbake til start! Innrøm at dere har dummet dere ut, trekk tilbake oppsigelsen og gå i forhandlinger med de kommunene vi skal fortsette å samarbeide med i mange år framover.

Vi skreiv om dette på Rødt Moss i mars, da Eirik Tveiten la fram sine advarsler.

Stikkord:
2. mars 2014

Brannsamarbeidet: Tveiten misfornøyd med ordførerens svar

I et leserinnlegg i MA 28. februar ser Rødts Eirik Tveiten seg nødt til å gjenta deler av spørsmålet i interpellasjonen fra siste bystyremøte. Han avslutter innlegget slik:

«Gitt at referatet fra formannskapet er riktig, opprettholder jeg spørsmålet til ordføreren: Hvilken fullmakt har formannskapet (i en orienteringssak under eventuelt) til å vedta å si opp brannsamarbeidet, på en betingelse som bystyrets flertall fjernet, som krav for å gå inn i forhandlinger?»

Les hele innlegget:

read more »

Stikkord:
17. februar 2014

Tveiten interpellerer: – Mange undrer seg over oppsigelsen av brannsamarbeidet

Brannvern etter brudd i forhandlingene

Brannvern etter brudd i forhandlingene

Rødts Eirik Tveiten har ifølge Moss Avis 16.2. levert en interpellasjon til førstkommende bystyremøte der han spør om hvorfor ordføreren avbryter forhandlingene om den interkommunale avtalen om brannsamarbeid og samtidig slutter å flagge at Moss betaler urimelig mye mer per innbygger enn de andre kommunene.

Dette avviser ordfører Tage Pettersen som «ren polemikk».

I en nettkommentar til dette sier Tveiten blant annet: «Min interpellasjon kan ikke avfeies som “polemikk”. Den er uttrykk for en forundring og usikkerhet som mange har gitt uttrykk for».

Les hele interpellasjonen:

read more »

Stikkord: