Posts tagged ‘«Barnas Fredsverden»’

11. juni 2012

Byutvikling – ikke eiendomsutvikling på Peterson!

Utviklinga av byen vår må skje med hue og ikke … . Fra en kunstutstilling i Århus i 2010.

Etter at Erik Tveiten fra Rødt på siste formannskapsmøte foreslo eksisterende bygningsmasse på Peterson som alternative lokaler for Barnas Fredsverden, har oppslutninga om dette blitt nærmest unison. Der og da fikk han støtte av Kjellaug Nakkim fra Høyre, så kom APs Colin-Archer før helga, og i dag eieren av begge lokalitetene, Høegh Eiendom. Og i en kommentar til dagens artikkel på nettet erklærer Venstres Sindre Westerlund Mork seg også enig.

I dag inneholder Moss Avis også en «aktuell kommentar» av Åge Fjeld, tidligere bystyremedlem for Norges Kommunistiske parti (NKP), og også tidligere listekandidat og vara til Teknisk utvalg i Moss for RV (Rødts forgjenger). Fjeld setter her boligbygginga i Norge i perspektiv. Med dårlig skjult mistanke til Høegh Eiendom på Petersontomta påpeker han at det i dag «bygges … mest luksusleiligheter, som gir eiere og meklere størst profitt, mens byggingen av rimelige «inngangsleiligheter» som det er størst behov for uteblir, – og som er hovedårsaken til boligmangelen og grådig spekulasjon». Som Jeløy-beboer sparker han også til politikerne og til utbyggerne på Fiske: «I stedet for en vill spekulasjon som i Fiske, der man rev verdifulle næringsbygg for så å fleske disse millionbeløpene på prisene i et luksusmarked foreløpig uten ende, og med økende trafikkproblemer for Jeløy-folk flest på kjøpet. Men sådan er kapitalismen».

Reklamer
8. juni 2012

JA-partiet Rødt!

Rødt er både et Ja- og Nei-parti

Mange vil ha det til at Rødt bare er et protestparti som sier Nei til det meste. Men Rødt bidrar også konstruktivt. I Moss Avis i dag (men ikke på nett) blir det vist til to av Rødts initiativ:

For det første i et intervju på side 10 med Tomas Colin-Archer (AP), der han lufter ideen om å bruke eksisterende bygninger på Cellulosen som alternativ til det dyre nybygget som Barnas Fredsverden ønsker seg. Det står at dette kom opp på siste formannskapsmøte, men den som foreslo dette var Rødts Eirik Tveiten. Noe som fikk umiddelbar tilslutning fra Høyres gruppeleder Kjellaug Nakkim. Og nå altså Colin-Archer. Å bruke disse bygningene var også viktig, mente Tveiten, for å sikre en mer ressursvennlig gjenbruk og for å få inn kultur og mindre næringsvirksomhet på tomta, i motsetning til at den blir et privatisert boligområde.

For det andre trykker MA et leserinnlegg på side 21, der det skrytes – igjen – av initiativet som brakte det venezuelanske symfoniorkesteret El Sistema til byen. Orkesteret er del av en hel bevegelse, som konsekvent rekrutterer musikere blant ungdom fra fattige bydeler. Denne konserten var fullt og helt på initiativ fra Tveiten og Rødt. Det begynte med at Rødt sentralt, via Tveiten, tok initiativ til et møte mellom Venezuelas ambassadør og ordføreren, andre mossepolitikere og LO. Under dette møtet kom innbydelsen fra ambassaden om en konsert fra orkesteret, som var i Norge for å spille blant annet på Festspillene i Bergen. Så ble det en ekstra konsert – i Moss. Dette kan i neste omgang bidra til en tilsvarende etablering av et orkester i Moss, slik man planlegger i Buskerud.

Se Tveitens interpellasjon om dette i bystyret og ordførerens svar (fra protokollen fra bystyremøtet 16. april):

read more »

29. februar 2012

Barnas Fredsverden – Bør Rødt skifte standpunkt?

Dette spør Rødts Eirik Tveiten seg om i et leserinnlegg i dagens Moss Avis. Bakgrunnen er reaksjoner han har fått på at han ikke stemte sammen med AP og SV i mandagens bystyremøte, han har fått høre at «Rødt nå hadde meldt overgang til ”Høstmarkfløyen” i Høyre!» Nedenfor gjengir vi hele leserinnlegget, i tillegg til Eiriks tilleggsforslag i bystyret, som ble vedtatt enstemmig å oversende til det nye prosjektstyret i BFV, for vurdering.

read more »