Posts tagged ‘Årsmøte’

2. mars 2014

Rødt Moss og omegn i 2013: Medlemsvekst og synlighet

Nå foreligger årsberetninga for 2013, vedtatt på årsmøtet i forrige uke. Den viser god utvikling på flere punkter. I kommunepolitikken i Moss har vi vært godt synlige, med bystyrerepresentant Eirik Tveiten i spissen. Ett tegn på dette er at et søk på navnet hans i Moss Avis fra 1. januar til 31. desember gir hele 451 treff. Til sammenlikning får gruppelederen av det største opposisjonspartiet bare 374 treff.

I 2013, og fortsatt framover, står den viktigeste striden om jernbanestasjonen lagt til sentrum, der Rødt er en virkelig pådriver. Men Rødt har også blant annet engasjerte seg sterkt for at 10% av leilighetene i nye boligprosjekter skal avsettes til kommunal fordeling. Forslaget har nå fått faglig tilslutning i en rapport fra konsulentbyrået Rambøl, som Moss kommune sjøl har bestilt.

Rødt har avholdt tre medlemsmøter i perioden, disse har alle vært åpne og hatt temaet boligpolitikk (april), miljø (november) og byutvikling (januar). På årsmøtet var det stemning for å øke antallet åpne møter med gode innledere om viktige temaer.

Partilaget har økt antall medlemmer til p.t. 40, og mange av disse aktiviserer seg i ulike sammenhenger.

Last ned og les beretninga som pdf-fil.

 

 

Reklamer
Stikkord:
26. februar 2014

Godt årsmøte i Rødt

Gårsdagens årsmøte i Rødt Moss og omegn ble både relativt godt besøkt (14 medlemmer) og godt utnytta. Partilaget har hatt en god medlemsutvikling under og etter valget i høst, og teller nå 40 betalende og i stor grad aktive medlemmer.

Beretningsdiskusjonen ble nyttig for det nye styret, med blant annet en grundig oppsummering av fjorårets 1. maifeiring – og noen «avsporinger» til årets. Rødt har som mål å bidra til en god feiring av arbeidsklassens internasjonale kampdag, både i det tradisjonelle demonstrasjonstoget og egne arrangementer.

Mens det ifølge Moss Avis i dag beklageligvis er tillitsvalgtkrise i organisasjonslivet i distriktet, hadde Rødt ingen problemer med å stille et nytt og godt styre på beina. Her er både kjønns- og aldersfordeling i orden:

Lars Tveiten, leder
Grete Rosengren, nestleder
Erik Johansen, kasserer
Tina Wikstrøm, sekretær
Thea Ossum, styremedlem
Trude Galle, styremedlem

Eirik Tveiten, vara
Stian Orm, vara
Martin W. Olsen, vara
Remi Sølvberg, vara

Stikkord: