Posts tagged ‘Åpent møte’

16. juni 2016

Byutvikling i Moss: – Politikerne må vise styringsvilje

sandkjær bok

Gro Sandkjær Hanssen er medansvarlig for boka Kompakt byutvikling

Rødts siste åpne «onsdagsmøte» før ferien ble nok et bevis på hvor sterkt opptatt mossingene er av utviklinga av byen sin. Nærmere 40 personer fra flere politiske leire, inklusive flere fra «stopp-havneplanene»-miljøet, kom for å høre de håndplukka innlederne;  Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR, og Petter Næss, professor ved Institutt for landskapsplanlegging, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU på Ås.

Nytt 17.6 kl 20.11: Her er lysarka til innledningene: Gro  /  Petter.

read more »

Reklamer
7. juni 2016

15. juni: – Innbyggerinvolvering, ikke elitemakt!

åpent møte juni16Rødt Moss og omegn innbyr onsdag 15. juni til åpent «onsdagsmøte» på House of Foundation. Temaet er byutvikling i Moss, en av Norges mest ekspansive byer – på godt og vondt.

Dette er vårhalvårets fjerde og siste møte av denne typen. Flere møter følger til høsten.

 

12. mai 2016

Venstresida styrker seg i Europa

engelstad helle 11mai

Ellen Engelstad fra Manifest og Idar Helle fra deFacto innleda på Rødts onsdagsmøte i mai.

Gårsdagens åpne onsdagsmøte i Rødt-regi hadde tittelen «Ny vår for europeisk venstre», men det kunne gjerne stått et spørsmålstegn etter. For trass i de friske, og tildels svært suksessrike nye venstrepartiene eller -bevegelsene i Sør-Europa og Storbritannia, måtte begge innlederne ta forbehold om levedyktigheten deres på litt lengre sikt. De har svakheter av forskjellig slag; fra Syriza i Hellas sin kapitulasjon for «Troikaens» krav om rasering av velferden (men fortsatt svært god oppslutning), via ambivalens overfor EU, avhengighet av sterke lederskikkelser og til tendenser til elitisme (dominans av akademikere).

Likevel oppsummerte innleder Idar Helle at han «ser mye lysere på situasjonen nå enn for få år siden», da disse landa var prega av sterk økonomisk krise for vanlig folk, og apati på venstresida. De ulike bevegelsene har til felles at de er mot de steinrike, mot EUs og «Troikaens» innstrammingspolitikk, og for utvida demokrati. Trass i problemer i perioder, vil disse partiene kunne bli forløpere til noe enda bedre og sterkere.

read more »

Stikkord: ,
5. mai 2016

11. mai i Moss: Ny vår for europeisk venstre

Nytt ONSDAGSMØTE på gang! Rødt Moss og omegn fortsetter suksessen med ÅPNE MØTER om aktuelle saker én onsdag hver måned. Tidligere møter har handla om flyktningkrise og klimaendringer og om Ung i dag – hvilken framtid? (Folk i arbeid må gi fra seg en 50-lapp i døra. Andre går gratis). Velkommen onsdag i House of Foundation Møllebyen!                                            Og DEL gjerne dette i øst og vest!

plakat 11mai

Stikkord:
30. april 2016

Rødts onsdagsmøte i mai: Ny vår for europeisk venstre

engelstad helleMånedens onsdagsmøte i regi av Rødt Moss og omegn finner sted 11. mai, som vanlig, på House of Foundation. Temaet er Ny vår for europeisk venstre – framveksten av Lexit og  solidariske alternativ til EU.
Vi har kapret to spennende stemmer, som vil holde hver sin innledning på en halvtime: Ellen Engelstad, redaktør i Manifest og forfatter av boka om Syriza som nettopp er gitt ut, og Idar Helle, utreder i de Facto og historiker med det radikale venstre i Europa som spesialfelt.
Stikkord:
21. april 2016

Engasjert ungdom i Moss: Nærmere 50 på månedens onsdagsmøte

hof rødt moss 20april16Det ble et virkelig godt besøkt møte på House of Foundation i regi av Rød Ungdom Moss. Tittelen var Ung i dag – hvilken framtid? og leder av RU nasjonalt, Linn-Elise Øhn Mehlen, holdt et flammende innledning om skole, miljø og unges framtid, med kraftig kritikk av den blåblå regjeringas asosiale politikk. Engasjerte innlegg ved lokallagslederne av NU, Press, AUF og RU Moss fanget også interessen til de nesten femti møtedeltakerne, de aller fleste unge.

Neste Onsdagsmøte for kunnskap og solidaritet finner sted på House of Foundation 11. mai 2016 kl. 19.00. Tema: Ny vår for europeisk venstre – bevegelser for solidariske alternativ til EUHovedinnleder: Idar Helle, utreder ved De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte. Ta med en venn – og bli litt klokere!

19. april 2016

Husk i Møllebyen onsdag: Rød Ungdom-lederen med flere

linn malakoffUng i dag – hvilken framtid? Unge deler unge tanker om vår felles framtid!

Dette er et initiativ av Rødt Moss og Omegn hvor de har invitert RU, NU, PRESS og AUF!

Innlegg ved:
– leder av Rød Ungdom, Linn-Elise Øhn Mehlen (kjent paneldeltaker fra skolevalga i Moss i høst)
– Elevrådsleder ved Kirkeparken videregående skole, Maria Øyvindsdatter Robertsen
– Natur og ungdom ved ? – AUF ved? Press ved?

Møtet inngår i serien Rødts onsdagsmøter 2016.

3. mars 2016

Rødts ONSDAGSMØTER er godt i gang!

cottis austenå

Thomas Cottis og Ann-Magrit Austenå på Rødt Moss og omegns møte

I går var det et godt besøkt møte, ca 30 tilhørere, på Rødts møte på House of Foundation om flyktningkrise og klimaendringer. Ann-Magrit Austenå fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og Thomas Cottis, økobonde og forsker fra Høgskolen i Hedmark, holdt kunnskapsrike og engasjerende innledninger om millioner på flukt fra krig og klima.

Begge var klare i sitt budskap: Svaret på utfordringene er samarbeid og solidaritet – ikke inngjerding og fremmedfrykt!

Neste Onsdagsmøte for kunnskap og solidaritet på House of Foundation finner sted onsdag 20. april 2016, kl. 19.00. Da kommer Rød Ungdoms leder, Linn-Elise Øhn Mehlen og elevrådsleder ved Kirkeparken videregående skole, Maria Øyvindsdatter Robertsen med flere. Tema: Ung i dag – hvilken framtid? Huk av i kalenderen!

onsdagsmøte 2mars16

Det ble trangt om saligheta under møtet. De neste onsdagsmøtene skal foregå i det større rommet i første etasje.

27. februar 2016

RØDT med brei DEBATTSERIE på H/o/F

åpnemøter moss rødt 2016I Moss Dagblad i dag lanserer Rødt Moss og omland en serie åpne debattmøter med høyaktuelle emner innen både lokal- og rikspolitikken og som bør engasjere folk langt inn mot sentrum av politikken. Og med anerkjente innledere, håndplukka først og fremst ut fra kunnskap og evne til å engasjere. Stedet vil hver gang være på House of Foundation i Møllebyen.

Med disse åpne møtene ønsker Rødt å skape en arena i Moss hvor folk kan hygge seg og samtidig få økt forståelse av vår tids utfordringer, og muligheter, knyttet til rettferdighet, miljø, folkestyre, kultur og verdiskaping:

  • Hvor går vi – som by, land og verden?
  • Hvor ønsker vi å gå?
  • Hvordan kan kunnskap og solidaritet sette oss i stand til å skape en bedre verden?

read more »

Stikkord:
27. januar 2016

Rødts månedlige møteserie er godt i gang

Wikstrøm Hansen 27jan16

Møteleder Tina Wikstrøm og innleder Øyvind E. Hansen

Trass i vinterens verste regnskyll og tidenes norske herreprestasjon (!) på tv, kom det tolv personer på Rødts åpne møte på House of Foundation. Temaet var «Moss i verden, verden i Moss – et sosialistisk utsyn ved inngangen til det nye året». Styremedlem i Rødt Moss og omegn, Øyvind E. Hansen, innleda, med etterfølgende diskusjon.

Øyvind var blant annet opptatt av hvordan forskjellene mellom rike og fattige øker. Og av at stadig flere politikere (f.eks. i Hellas, Spania, Storbritannia og USA (demokraten Sanders)), forfattere og forskere peker på kapitalismens ødeleggende virkninger. Men foreløpig uten synlige resultater. De globale konsernene har et klart hegemoni og presser politikerne. Et eksempel er klimatoppmøtet i Paris nylig, der politikerne nå erkjenner klimakrisa, men likevel unnlater å binde seg til tiltak som ville kunne forhindre den helt store katastrofen. Øyvind inviterte også til debatt om hvordan dette må møtes, lokalt og nasjonalt. Han snakka her om behovet for utvida demokrati, kamp for økonomisk likhet, økologisk bærekraft og «enhet i mangfold», et av Karl Marx’ slagord helt tilbake på 1800-tallet.

Debatten fløyt også godt, og serien med åpne møter vil fortsette, siste onsdag i hver måned. Hver gang på H/o/F, der kaffe med tilbehør alltid står klart. Rødt vil også hente inn kjente innledere utenbys fra, både fra partiets rekker og utenfor.