Posts tagged ‘22/7’

4. mai 2012

Arbeidernes INTERNASJONALE kampdag!

1. maitogene landet over var større enn på lenge. I Moss er antallet deltakere stipulert til mellom 4- og 500

Første mai i Moss i år kom blant annet til å bli en markering både av 22. juli og av nedlegginga av Peterson. Men det internasjonale var også i høyeste grad et tema. Thea Ossum fra Rød Ungdom fikk, som vi tidligere har nevnt, et solid oppslag i Moss Avis med sin appell «for fred og dialog, i steden for våpen og krig».

Og i samme avis 4. mai er det en innsender som, med utgangspunkt i Theas appell, mener det er «skremmende» at Rødt er «det eneste partiet som sier nei til krig».

Nedenfor gjengir vi Theas tekst i sin helhet.

Her gjengir vi også NKP-veteran Åge Fjelds tale til de falne mossingene i 2. verdenskrig. Han trakk linjene mellom datidas nazisme og Breiviks ideologiske tankegods og handlinger, men han ser også grunner til optimisme: Han minnet om både Sør-Amerikas dreining bort fra den globale turbokapitalismen og om massedemonstrasjonene i mange land under parolen ”Occupy Wall Street!”

Les begge tekstene her:

read more »

Reklamer
Stikkord: , ,
15. august 2011

Frp linker Utøya-terror til Ap-politikk

Kommunal Rapport skriver i dag om to Frp-politikere, bl.a. fylkeslederen i Buskerud, som offentlig har lagt skylda på AP for den høyreekstreme terroren.

Stikkord: ,
15. august 2011

Rødts leder sterkt ut mot Faremo

ABCNyheter intervjuer i dag Rødts leder Turid Thomassen om det som er blitt karakterisert som det groveste bruddet på avtalen om ikke å drive utadretta valgkamp og politikk i perioden etter den politiske massakren i Oslo og på Utøya:”Da dere reiste ut for å beskytte sivilbefolkningen i Libya var det med de samme verdiene og den samme grunnholdningen i bagasjen.», sa Faremo til de hjemkomne soldatene 3. august, og viste til responsen fra folket på ugjerningene terroristen begikk i Oslo og på Utøya.

– Det er uhørt å si at de som bombet i Libya, står for samme verdier som har vist seg i Norge etter 22/, sier Thomassen. – Det som rører seg i Libya nå, blir enda verre. Mens det før var folk som tok grep om en revolusjon, er det nå grupper som internt kjemper mot hverandre og om råderetten over olja. Nå er det på tide at man rett og slett samler folk til forhandlingsbord. Alle parter må til forhandlingsbordet. Og det er ikke Vesten som skal styre hvem som skal lede Libya, framholder Rødt-lederen.

26. juli 2011

Ensidig definert trusselbilde

Moss Rødts Eirik Tveiten stiller seg i dag i en kronikk i Moss Avis (og samtidig leserinnlegg i Klassekampen) kritisk til det offisielle norske trusselbildet fram til i dag, nemlig radikal islam. Han sier bl.a.:  «Den overveldende delen av statens resurser til terrorbekjempelse er brukt på å kartlegge dette ”miljøet” … Media har lydig fulgt opp, og har i betydelig  grad bidratt til at dette ”allment aksepterte”, har fått festet seg. Vi har vært svært få som har forsøkt å dempe dette bildet, ikke minst ved å vise til at så godt som alle terrorangrep i Norge til nå, faktisk har kommet fra ytterste høyre.  I denne debatten har de fleste tatt feil, og ”terroreksperter” i så vel regjeringen, de andre politiske partiene og media, bør innlede denne fasen med å nullstille. I denne debatten er det knapt nok eksperter som kan gjøre krav på monopol».

Les hele kronikken her.

Stikkord: ,