Rødt i kommunepolitikken

Partiet Rødt og forgjengeren Rød valgallianse (RV) har vært representert i Moss bystyre nesten sammenhengende siden 1979, da partiet for andre gang stilte i kommunevalg. Unntaket er perioden 1987 til 1991, da vi manglet 1 stemme på å komme inn. Se valgstatistikk nederst her.

Se vårt program for inneværende periode (2015-2019). Se også «langversjonen» – Sosialistisk byutvikling – for et levende, fornybart og skapende Moss!

Etter valget i 2015:

Rødt fikk for første gang 2 representanter i bystyret, Eirik Tveiten og Grete Rosengren (kontaktadresser). Det er 5 varaer for Rødts representanter i bystyret, i denne rekkefølgen, rangert etter antall tilleggsstemmer i kommunevalget: 1. Remi Sølvberg, 2. Stian Orm, 3. Lars Tveiten, 4. Rune Pedersen, 5. Trude Katrine Galle.

I formannskapet er Eirik Tveiten nå fast representant, med Grete Rosengren som vara.

Verv i hovedutvalg:

 • Helse og sosial: Representant: Remi Sølvberg. Varaer: Marita Toverud, Thomas Pedersen og Anne Kristine Nitter (kontaktadresser).
 • Teknisk: Representant: Stian Orm. Varaer: Trude Galle, Truls Bakken, Cecilie Orm (kontaktadresser).
 • Miljø og samferdsel: Representant: Øyvind E. Hansen. Varaer: Tina Wikstrøm, Omar Akhtar, Heather Fuglevik (kontaktadresser).
 • Skole, oppvekst og kultur (SOK): Representant: Grete Rosengren. Varaer: Rune Boutroe Bekkhus, Mari Elvsveen, Rune Pedersen (kontaktadresser).
 • Kontrollutvalget: Representant: Geir Hovland. Vara: Erling Hagen.

Øvrige verv: Fordeling på utvalg (pdf) (Rødts repr. er farga rødt).

Sammensetninga av 17.-maikomiteen blir vedtatt på førstkommende møte i SOK. Her er Jan Willadsen foreslått som Rødts representant.

Resultatene ved kommunevalg i Moss for Rødt / RV (t.o.m. 2007) (kilde SSB):

 • 2015: Rødt 898 stemmer = 6 %. 2 representanter: Eirik Tveiten og Grete Rosengren. Flere detaljer // Valgstyrets protokoll med bl.a. personstemmer og slengere (Rødt side 26) og rekkefølgen etter antall stemmer og tillegg (side 34).
 • 2011:  Rødt 496 stemmer = 3,3%. 1 representant, Eirik Tveiten
 • 2007: RV 492 stemmer = 3,6%.  1 representant, Eirik Tveiten  Program 2007/-11 / valgbrosjyre / Samarbeidsavtale m AP, SV og uavh.
 • 2003: RV 382 stemmer = 3,0%.  1 representant, Anders Ericson (av 39 repr.)
 • 1999: RV 427 stemmer = 3,6%.  1 representant, Bjørn Grønna
 • 1995: RV 420 stemmer = 3,3%.  1 representant, Bjørn Grønna
 • 1991: RV 276 stemmer = 2,2%  1 representant, Petter Johansen
 • 1987: RV 259 stemmer = 2,0%.  Ingen representant  (av 47 repr.)
 • 1983: RV 318 stemmer = 2,3%.  1 representant, Rune Pedersen
 • 1979: RV 314 stemmer = 2,2%.  1 representant, Rune Pedersen
 • 1975: RV 162 stemmer = 1,2 %.  Ingen representant i bystyret  (61 repr.)
Reklamer
%d bloggere like this: