14. juni 2016

Rødt med innspill til kveldens Hoppern-debatt

skolegård slettTo blad Tveiten fra Rødt bidrar til overskrifter i Moss Avis i dag, og begge er opptatt av nye Hoppern skole og det begrensa arealet til skolegård.

Lars Tveiten har sluppet til med dagens «Aktuell kommentar«. Som blant annet varamedlem til styret i MKeiendom, har Lars Tveiten finlest reglene og kan avvise påstanden fra enkelte om at kravet for Hoppern skole er 50 kvadratmeter per elev. For Hoppern planlegges for minst 450 elever, og da blir regnestykket et annet og arealkravet mindre. I tillegg kan problemet reduseres ved å ta i bruk taket på idrettshallen, flytte på bygninger og P-plasser med mer.

På redaksjonell plass i samme avis er Rødts gruppeleder, Eirik Tveiten, sitert på det samme.

MAs nettsider i formiddag argumenterer likevel Siv Marit Stavem i Norconsult og Nasjonalt råd for skolebygg, imot at reglene er så absolutte, samtidig som Roger Andresen i kommunalavdelingen for kultur og oppvekst sier at «Det vil ikke på noen måte være forsvarlig eller teknisk mulig med de nåværende planene å lage skolegård på taket».

Dermed skulle det være klart for debatt under folkemøtet om Hoppern skole i Samfunnssalen kl. 18 i kveld.

Reklamer
Stikkord: ,
13. juni 2016

Rødts Stian Orm: – Skremmende vedtak om havna

stian orm 2012Moss Avis var kjapt ute på nett i dag med reportasje fra dagens møte i Teknisk utvalg. MA er ikke overraska over at AP og H fortsatt står samla om den svært omstridte Havneplanen. Men avisa skriver også om Rødts medlem Stian Orms forslag på vegne av et flertall av Rødt, FrP, MDG, SV og KrF, der de blant annet ba at rådmannen «redegjør for kvaliteten på de massene som skal brukes til utfyllingen og sikre at de ikke er forurenset. Videre at rådmannen orienterer om hvilke tiltak som kan bli iverksatt hvis enda mer plast driver i land på strendene i Moss og Rygge. Dette forslaget fikk flertall med stemmene fra Rødt, Frp, MDG, SV og KrF» (se hele teksten nedenfor).

Den endelige kampen vil stå i bystyret 20. juni, der alle partiene er representert.

Vi spurte Stian om flere detaljer fra møtet:

– Jeg sa at jeg deler Høyres og APs synspunkt på at det er gledelig å få være med å utvikle byen vår, men at jeg nok er bekymret for hvilken retning det tar, og at jeg tror den planlagte utvidelsen av havna, samt jernbaneløsningen, ikke vil representere noen god byutvikling og at det er skremmende at vi tar avgjørelser for kanskje 100 år fremover på et så tynt grunnlag som det vi hadde i havnesaken, og forhaster oss så mye.

Les forslaget Stian la fram og som ble vedtatt med flertallet til Rødt, FrP, MDG, SV og KrF: Les videre

Stikkord: ,
7. juni 2016

15. juni: – Innbyggerinvolvering, ikke elitemakt!

åpent møte juni16Rødt Moss og omegn innbyr onsdag 15. juni til åpent «onsdagsmøte» på House of Foundation. Temaet er byutvikling i Moss, en av Norges mest ekspansive byer – på godt og vondt.

Dette er vårhalvårets fjerde og siste møte av denne typen. Flere møter følger til høsten.

 

5. juni 2016

MLR og Ryanair: Ingen nedjekking fra Tveitens side

ryanair danmark

Ryanair møter motstand fra fagorganiserte over alt; her fra Danmark i fjor, der kravet om rimelige lønninger fikk støtte i hele fagbevegelsen og førte til boikott i København kommune.

I lørdagens MA følger Rødts Eirik Tveiten opp en kritikk mot ham etter innlegget hans 30. mai. Kritikken rettet seg mest mot Tveitens syn på Ryanairs rolle, noe da Tveiten utdyper i lørdagens avis.  Han trekker fram hvordan det irske selskapet har «stått i spissen for sosial dumping, utfordret de ansattes arbeidstakerrettigheter og nektet å inngå kollektive lønns- og arbeidstidsavtaler i de fleste land selskapet er etablert, så også på MLR. Nå krever selskapet også en avgjørende innflytelse på landets miljøpolitiske tiltak: Den norske regjering må endre sin miljøavgift, så kommer Ryanair kanskje tilbake!»

Les hele innlegget: Les videre

Stikkord: ,
2. juni 2016

Storkommunen Moss: Kritiske røster stenges ute.

moss kartI Moss Dagblad 2. juni (bare på papir) har Rødts Eirik Tveiten en skarp kritikk av prosessen rundt sammenslåing av Moss og Rygge, under overskriften «Åpenhet og enighet i storkommunen?» Tveiten har siden opprettinga av forhandlingsutvalget mellom de to kommunene vært sterkt imot at ikke også skeptikere og motstandere av kommunesammenslåing skulle få være med. Da er det ikke rart at utvalget «ikke har funnet et eneste område som kan tape på eller svekkes ved en sammenslåing.»

Nå skal det, etter vedtakene i juni (som alt tyder på blir ja til storkommune), opprettes ei fellesnemd, men der skal det ifølge vedtektene «tilstrebes konsensus (alle skal være enige) i alle saker». Dette mener Tveiten og Rødt at vil forsterke demokratiunderskuddet ytterligere. Fellesnemda vil kunne overta mye av formannskapenes funksjon.

Nytt 6. juni: Denne dagen er innlegget også «Kommentar» i Moss Avis.

Les hele innlegget: Les videre

30. mai 2016

Flyplassnedlegginga: Rødt krever offentlige arbeidplasser

rygge norwegian 2008

I 2008 var Norwegian lavprisselskap på Rygge: «Til Athen fra Rygge 255,-«

Både i Klassekampen 27. og Moss Avis 30. mai har Rødts Eirik Tveiten et leserinnlegg om flyplassen på Rygge. Han berører både Ryanairs kyniske arbeidsgiverpolitikk, miljøspørsmålet og politikernes tafatthet når det gjelder å sikre andre flyselskaper på Rygge. Og han gjentar krevet om statlige arbeidsplasser i distriktet, til erstatning for de som nå går tapt.

Les hele innlegget: Les videre

Stikkord: ,
20. mai 2016

15. juni: Medlemsmøte i Rødt – Ja eller nei til storkommune?

moss rygge fusjon mai16

Utsnitt av Kommunal Rapports (påstått) dynamiske «Reformkart» (klikk bildet og se hele kartet). NB: Kartet er ikke oppdatert for Moss og Rygges del, da gult står for at man fortsatt bare forhandler.

Spørsmålet om kommune- sammenslåing skal opp i Moss Bystyre mandag 20.6. Rødt har, som mange sikkert har lagt merke til, ikke tatt standpunkt til dette ennå, utover at vi mener det burde avholdes folkeavstemning. Innretninga av en sånn avstemning og den etterfølgende tolkinga av resultatet er en sak for seg, men det ville i hvert fall føre til en større og åpnere debatt enn det vi har fått nå.

På styremøte 3. mai beslutta vi å avholde en nettbasert avstemning blant våre medlemmer, for å avgjøre standpunktet vårt i bystyret. I forkant av dette innkaller vi til et medlemsmøte onsdag 15. juni kl 1800 til 1900 på House of Foundation. Det blir en innledning fra hver av «sidene», og påfølgende debatt. Innledningene vil holdes av henholdsvis Rune Pedersen og Ketil Torstenson.

Se detaljer: Les videre

20. mai 2016

Rødt krever ny stasjonsutredning etter KVU-en

øyvind ma 20mai16.png

Moss kommer til å få dobbelsporet jernbane, men ifølge Rødts Øyvind E. Hansen er det et ensporet flertall i bystyret som legger opp til en løsning for Moss stasjon i havneområdet, noe som etter hans og fleres mening hindrer en moderne og kompakt byutvikling.

Dette skriver han i dagens kronikk i Moss Avis (bare på papir, men vi gjengir den nedenfor). Han lister opp de viktigste forverringene som framkommer i den nye konsekvensutredninga til Jernbaneverket, før han konkluderer: «Det vil være uansvarlig av bystyret å gå inn for en løsning med slike konsekvenser uten først å sørge for utredning av et mulig alternativ, og dermed grunnlag for kunnskapsbasert sammenligning og vurdering av reelle alternativ».

For annen gang på ei drøy uke får Rødt-politikeren beste plassering i en av byens aviser med kritikken sin mot jernbaneløsninga. 11. mai var han på forsida i Moss Dagblad, etter å ha vært på kronikkplass dagen før.

Les hele kronikken: Les videre

12. mai 2016

Venstresida styrker seg i Europa

engelstad helle 11mai

Ellen Engelstad fra Manifest og Idar Helle fra deFacto innleda på Rødts onsdagsmøte i mai.

Gårsdagens åpne onsdagsmøte i Rødt-regi hadde tittelen «Ny vår for europeisk venstre», men det kunne gjerne stått et spørsmålstegn etter. For trass i de friske, og tildels svært suksessrike nye venstrepartiene eller -bevegelsene i Sør-Europa og Storbritannia, måtte begge innlederne ta forbehold om levedyktigheten deres på litt lengre sikt. De har svakheter av forskjellig slag; fra Syriza i Hellas sin kapitulasjon for «Troikaens» krav om rasering av velferden (men fortsatt svært god oppslutning), via ambivalens overfor EU, avhengighet av sterke lederskikkelser og til tendenser til elitisme (dominans av akademikere).

Likevel oppsummerte innleder Idar Helle at han «ser mye lysere på situasjonen nå enn for få år siden», da disse landa var prega av sterk økonomisk krise for vanlig folk, og apati på venstresida. De ulike bevegelsene har til felles at de er mot de steinrike, mot EUs og «Troikaens» innstrammingspolitikk, og for utvida demokrati. Trass i problemer i perioder, vil disse partiene kunne bli forløpere til noe enda bedre og sterkere. Les videre

Stikkord: ,
11. mai 2016

Rødts jernbanekamp på førstesida

øyvind MD 11mai

Etter gårsdagens kronikk av Rødts Øyvind E. Hansen i Moss Dagblad, følger avisa opp redaksjonelt i dag, med både førsteside og dobbeltside inni avisa. Rødts medlem av MISA (Miljø og samferdselsutvalget) blir spurt om hvorfor Rødt ønsker omkamp på dette, og Øyvind svarer at «Det står så mye på spill at det er nødvendig å ta en tenkepause og dokumentere at det endelige vedtaket er basert på solid kunnskap».

Saken ligger også på Moss Dagblads nettutgave.

PS: Hvis ikke bystyreflertallet hadde plassert den nye jernbanestasjonen i havneområdet, hadde ikke den omstridte havneutvidelsen vært særlig aktuell. Derfor ble nok gårsdagens oppslag her på Rødts hjemmeside av Øyvinds kronikk, veldig populær på Facebooksida til Stopp planen om utvidelse av Moss havn. Saken satte rekord på Rødts hjemmeside (utenom valgkampen) med 434 åpninger.

Stikkord: ,