Archive for ‘Uncategorized’

21. juni 2017

Rødt Moss forslag til handlingsplan 2018-2021

Handlingsplan 2018-2021

Merknader til Handlingsplan 2018-2021

 

Reklamer
7. juli 2016

MDG ute og sykler i miljøsak?

miljø_sykkelI et flott oppslag i Byavisa Moss stiller Rødts Stian Orm sammen med APs Hanne Tollerud og SVs Monica Skeide Glad spørsmål om ikke MDG bør tenke seg om etter at de stemte ja til nytt grønnsakslager med hybler, parkeringsplass og utkjørsel i Nesveien 440. Et prosjekt som vil ta omtrent to dekar dyrket mark.  Stian Orm sier til Byavisa at jordvern er god miljøpolitikk, og han håper at MDG vil være mer på linje med sine partifeller i Vestby når saken kommer opp på nytt.

Les hele oppslaget her: Miljø er mer enn sykler

2. juli 2016

Lovlighetsklage på saksbehandlerfeil i havnevedtaket

lovlig

Saksbehandlerfeil i havnevedtaket bør føre til at saken må behandles på nytt!

Fire politikere (fra ulike partier) fremmer lovlighetskontoll.

Eirik Tveiten (Rødt) sammen med Sindre Westerlung Mork (V), Arild Svendsom (FrP) og Benedikte Lund (MDG), hevder at viktig informasjon ble holdt utenfor saksbehandlingen og kan ha hatt betydning for avstemmingen.

Les hele klagen her: Lovlighetsklage Havna

Stikkord: ,
30. juni 2016

Grete Rosengren tok innersvingen på kommuneledelsen

grete r MA 1jul16«Utslitt mor føler hun har møtt veggen ● Pleier handikappet, syk sønn med Downs ● Politiker tar saken» – Sånn oppsummerer Moss Avis dagens førstesideoppslag.

Vi føyer til: «Kommune kryper til korset og gir mor 100% omsorgslønn dagen etter!».

Og at politikeren er Grete Rosengren fra Rødt og at hun ikke bare «tok saken», men altså skulle vise seg å ta innersvingen på kommunetoppen, både administrasjon og politisk ledelse, da hun under siste sak i siste bystyremøte før sommeren fremma en interpellasjon der hun mente at kommunen sto for brudd på ikke mindre enn tre paragrafer i to norske lover.

Det dreier seg, fortsatt kort fortalt, om omsorgslønn og at Moss kommune har trenert en omsorgsgivende mors søknad gjennom flere år og i tillegg ignorert fylkesmannens påtale om å innfri moras krav. 

read more »

24. juni 2016

Er ambisjonene og møteaktiviteten for høye? – Evalueringsmøte etter første år med bystyreGRUPPE!

rødt ordskyRødt i Moss har vært igjennom snart et år som bystyregruppe. Veldig mange har vært veldig aktive veldig lenge, og det er på tide å evaluere arbeidet. Vi innkaller derfor til møte mandag 27. juni kl. 18-20 – på Rådhuset.

Tema for møtet blir: Evaluering av bystyrearbeidet etter ett år: Er ambisjonene og møteaktiviteten for høye?

Partisekretær Mari Eifring kommer fra Oslo og vil delta.

Møtet er for styret, bystyregruppa og alle medlemmer i Rødt Moss og Omegn. Vel møtt!

Lars, for styret

21. juni 2016

Rødts nettvalg om K-reformen frister til gjentaking

janeiveitikkeTorsdag kveld inviterte Rødt-styret til avstemming på nett om for eller imot til at Moss kommune går sammen med Rygge. Dette ga 55% mot og 45 % for, og dermed stemte Rødts to bystyremedlemmer Nei til sammenslåing.

Og tapte i bystyret. Men det positive er at metoden med nettavstemming funka ganske bra: Trass i kort varsel (frist for å stemme søndag kveld) ble det 70 prosent valgdeltakelse blant medlemmene. I tillegg fikk partiet 14 % flere medlemmer som meldte seg inn for å kunne delta i avstemminga (forhåpentligvis ikke bare derfor…).

read more »

17. juni 2016

Rødt-medlemmer i Moss: Stem JA eller NEI til Moss + Rygge

mossrygge våpen

Rygge Venstre lagde dette forslaget til nytt kommunevåpen…

På møtet mandag 20.06.16 skal bystyret i Moss stemme over om Moss kommune bør slå seg sammen med Rygge kommune. Flertallet i Rygge kommunestyre har den 16.06.16 stemt JA til å bli slått sammen med Moss kommune. Rødt Moss og omegn har besluttet å la det være opp til medlemmene å avgjøre vår stemmegivning i bystyret. Det vil skje ved hjelp av en nettavstemming, med frist for å avgi stemme seinest søndag 19. juni kl 21.00.

Hvert medlem vil i løpet av fredag kveld 17.6. få en e-post med lenke til avstemminga. Hvis du mener du er medlem, men leser dette og ikke har fått e-posten, sjekk først spamfilter/søppelpost. Avsenderen vil være Truls A. Bakken (via Doodle). Finner du den ikke der, send en etterlysning til bakken krøllalfa me.com.

Spørsmålet er kort og godt: Hva mener du Rødts to representanter i bystyret i Moss bør stemme:

Ja? Nei? Blankt/vet ikke?

Onsdag 15.6. hadde vi medlemsmøte om saken, der to innledere med motstridende syn fikk presentere sine argumenter. Innledningene finner du her: FOR / IMOT sammenslåing med Rygge.

Godt valg! Hilsen styret.

16. juni 2016

Byutvikling i Moss: – Politikerne må vise styringsvilje

sandkjær bok

Gro Sandkjær Hanssen er medansvarlig for boka Kompakt byutvikling

Rødts siste åpne «onsdagsmøte» før ferien ble nok et bevis på hvor sterkt opptatt mossingene er av utviklinga av byen sin. Nærmere 40 personer fra flere politiske leire, inklusive flere fra «stopp-havneplanene»-miljøet, kom for å høre de håndplukka innlederne;  Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR, og Petter Næss, professor ved Institutt for landskapsplanlegging, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU på Ås.

Nytt 17.6 kl 20.11: Her er lysarka til innledningene: Gro  /  Petter.

read more »

14. juni 2016

Rødt med innspill til kveldens Hoppern-debatt

skolegård slettTo blad Tveiten fra Rødt bidrar til overskrifter i Moss Avis i dag, og begge er opptatt av nye Hoppern skole og det begrensa arealet til skolegård.

Lars Tveiten har sluppet til med dagens «Aktuell kommentar«. Som blant annet varamedlem til styret i MKeiendom, har Lars Tveiten finlest reglene og kan avvise påstanden fra enkelte om at kravet for Hoppern skole er 50 kvadratmeter per elev. For Hoppern planlegges for minst 450 elever, og da blir regnestykket et annet og arealkravet mindre. I tillegg kan problemet reduseres ved å ta i bruk taket på idrettshallen, flytte på bygninger og P-plasser med mer.

På redaksjonell plass i samme avis er Rødts gruppeleder, Eirik Tveiten, sitert på det samme.

MAs nettsider i formiddag argumenterer likevel Siv Marit Stavem i Norconsult og Nasjonalt råd for skolebygg, imot at reglene er så absolutte, samtidig som Roger Andresen i kommunalavdelingen for kultur og oppvekst sier at «Det vil ikke på noen måte være forsvarlig eller teknisk mulig med de nåværende planene å lage skolegård på taket».

Dermed skulle det være klart for debatt under folkemøtet om Hoppern skole i Samfunnssalen kl. 18 i kveld.

Stikkord: ,
13. juni 2016

Rødts Stian Orm: – Skremmende vedtak om havna

stian orm 2012Moss Avis var kjapt ute på nett i dag med reportasje fra dagens møte i Teknisk utvalg. MA er ikke overraska over at AP og H fortsatt står samla om den svært omstridte Havneplanen. Men avisa skriver også om Rødts medlem Stian Orms forslag på vegne av et flertall av Rødt, FrP, MDG, SV og KrF, der de blant annet ba at rådmannen «redegjør for kvaliteten på de massene som skal brukes til utfyllingen og sikre at de ikke er forurenset. Videre at rådmannen orienterer om hvilke tiltak som kan bli iverksatt hvis enda mer plast driver i land på strendene i Moss og Rygge. Dette forslaget fikk flertall med stemmene fra Rødt, Frp, MDG, SV og KrF» (se hele teksten nedenfor).

Den endelige kampen vil stå i bystyret 20. juni, der alle partiene er representert.

Vi spurte Stian om flere detaljer fra møtet:

– Jeg sa at jeg deler Høyres og APs synspunkt på at det er gledelig å få være med å utvikle byen vår, men at jeg nok er bekymret for hvilken retning det tar, og at jeg tror den planlagte utvidelsen av havna, samt jernbaneløsningen, ikke vil representere noen god byutvikling og at det er skremmende at vi tar avgjørelser for kanskje 100 år fremover på et så tynt grunnlag som det vi hadde i havnesaken, og forhaster oss så mye.

Les forslaget Stian la fram og som ble vedtatt med flertallet til Rødt, FrP, MDG, SV og KrF:

read more »

Stikkord: ,