Archive for ‘Boligpolitikk’

14. oktober 2016

Rødt Moss & Omegn mener: Sosial boligpolitikk nå!

skjermbilde-sosialI dag har Rødts bystyrerepresentant Remi Sølvberg et leserinnlegg i Moss Avis (foreløpig kun på nett) om Rødt Moss & Omegns visjoner for boligpolitikk i Moss.

 

 

 

 

 

Her er hele innlegget:

Mandag vil bystyret behandle en sak fra det MK Eiendom, som vil sitte igjen med et klekkelig overskudd etter salg av eiendommer i Nyquistbyen til Jernbaneverket. Rådmannen foreslår primært å bruke overskuddet på prestisjeprosjektet «Sjøsiden», sekundært å bruke det til formål som kommer byens innbyggere til gode. Rødt vil stryke første del og bruke alle pengene på sosial boligbygging. Istedenfor at MK Eiendom skal kaste seg inn i konkurranse med private eiendomsselskaper om å tjene penger på luksusboliger i vannkanten mener vi at fellesskapets penger må brukes til det beste for Moss’ innbyggere. Hva er poenget med å ha et kommunalt eiendomsselskap dersom de skal oppføre seg som et profittmaksimerende privat firma? Når bystyret nå, mot Rødts stemmer, dessverre går inn for at Nyquistbyen skal rives, må de som bor der finne seg andre steder å bo. Det er mange kommunale boliger her, og kommunen har dermed et særlig ansvar. Flere av innbyggerne i Nyquistbyen er mennesker som vil få det svært vanskelig med å komme seg inn på dagens overopphetede boligmarked. Det er de ikke alene om. Boligprisene har steget 5 prosent de siste 12 månedene og det holder å være ung og ikke ha arv for å ikke ha muligheten til å eie egen bolig. Boligmarkedet er blitt en ulikhetsmaskin, og en sosial boligpolitikk er tvingende nødvendig ikke bare for de som har falt utenfor, men også for folk flest. Noe slikt hadde vi i etterkrigstida og vi kan få det igjen, bare politikerne tør å være visjonære og tenke nytt om boligpolitikken.

Hvem vet, dersom Moss hadde gått foran og sørget for lavt prisede boliger skjermet fra markedet kunne vi ha trukket til oss ressurssterke nye innbyggere fra hele landet og blitt en attraktiv kommune for innflyttere. MK Eiendom kan være sentrale i et slikt prosjekt, men da må politikerne tørre å ta grep og ikke overlate boligbyggingen til et marked ute av kontroll. Politikerne i bystyret nikker alltid alvorlig når det er snakk om sosial politikk, men våger de og ta grepene som trengs? Moss kommune er i dag med på prosjektet «Leie til eie» og bystyret har gitt økte rammebetingelser til startlån. Dette er meget bra men langt i fra godt nok i dagens situasjon. I Moss har vi svært gode erfaringer fra dette arbeidet og det er lite mislighold på disse lånene. Et annet bærende prinsipp for den såkalte «boligsosiale handlingsplanen» for kommunen er at den skal være innovativ. Rødt vil derfor be bystyret om å følge opp disse gode intensjonene og la kommunen gå inn som aktiv byggherre med den hensikt å bygge boliger i et skjermet marked, hvor den vanlige mann i gata kan bli herre i eget hus. Med en slik politikk gir vi mennesker muligheten til å være selvhjulpne og økonomisk uavhengige. Et sted å bo skal være en menneskerett og et felles ansvar, ikke et spekulasjonsobjekt.

 

Remi Sølvberg, bystyrerepresentant (Rødt)

 

Reklamer