Archive for oktober, 2016

21. oktober 2016

Aksjonsdag mot velferdsprofitører lørdag 22. oktober kl. 12.00 i gågata.

Lørdag 22. oktober klokken 12.00 markerer Rødt Moss og Omegn nasjonal aksjonsdag mot velferdsprofitører i med stand i gågata, møt opp så sees vi!

882

Profittfri velferd

Visste du at skattepenger som er satt av til velferd skaper millionformuer hos noen få? De andre partiene har laget et system som gir forretningsfolk mulighet til å lage butikk av asylmottak, barnehager, sykehjem og skoler. Noen av de store velferdsprofitørene sluser til og med overskuddet de henter fra felleskassa ut i skatteparadis.

Rødt mener at pengene vi betaler i skatt for å finansiere felles barnehage, utdanning, helse og eldreomsorg skal gå til felles velferd, ikke til privat profitt. Vi vil stanse privatiseringa som gjør eierne rike, mens de ansattes lønn og pensjon presses ned. Derfor tar vi kampen mot velferdsprofitørene – og trenger deg på laget.

Lær mer om saken

Dagsavisen: Ta velferden tilbake! (6. juli 2016)
Kronikk av Anders Evenstuen, faglig leder i Rødt

Bergens Tidende: De lokale velferdsprofitørene (2. juli 2015)
Kronikk av Sofie Marhaug, bystyrerepresentant for Rødt i Bergen

NRK Østlandssendingen: Rødts tøffe krav til byrådet (17. oktober 2015)
Intervju med Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Aftenposten: Strid om kommersielle barnehager splitter Rødt og de rødgrønne (16. oktober 2015)
Intervju med Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Manifest Tidsskrift: Hvordan blir man superrik på skattepenger? (5. juni 2015)
Kronikk av Linn Herning, forfatter av boka Velferdsprofitørene

Dagsavisen: Spår helsekommers (2. juni 2015
Intervju med Linn Herning, forfatter av boka Velferdsprofitørene

Reklamer
14. oktober 2016

Rødt Moss & Omegn mener: Sosial boligpolitikk nå!

skjermbilde-sosialI dag har Rødts bystyrerepresentant Remi Sølvberg et leserinnlegg i Moss Avis (foreløpig kun på nett) om Rødt Moss & Omegns visjoner for boligpolitikk i Moss.

 

 

 

 

 

Her er hele innlegget:

Mandag vil bystyret behandle en sak fra det MK Eiendom, som vil sitte igjen med et klekkelig overskudd etter salg av eiendommer i Nyquistbyen til Jernbaneverket. Rådmannen foreslår primært å bruke overskuddet på prestisjeprosjektet «Sjøsiden», sekundært å bruke det til formål som kommer byens innbyggere til gode. Rødt vil stryke første del og bruke alle pengene på sosial boligbygging. Istedenfor at MK Eiendom skal kaste seg inn i konkurranse med private eiendomsselskaper om å tjene penger på luksusboliger i vannkanten mener vi at fellesskapets penger må brukes til det beste for Moss’ innbyggere. Hva er poenget med å ha et kommunalt eiendomsselskap dersom de skal oppføre seg som et profittmaksimerende privat firma? Når bystyret nå, mot Rødts stemmer, dessverre går inn for at Nyquistbyen skal rives, må de som bor der finne seg andre steder å bo. Det er mange kommunale boliger her, og kommunen har dermed et særlig ansvar. Flere av innbyggerne i Nyquistbyen er mennesker som vil få det svært vanskelig med å komme seg inn på dagens overopphetede boligmarked. Det er de ikke alene om. Boligprisene har steget 5 prosent de siste 12 månedene og det holder å være ung og ikke ha arv for å ikke ha muligheten til å eie egen bolig. Boligmarkedet er blitt en ulikhetsmaskin, og en sosial boligpolitikk er tvingende nødvendig ikke bare for de som har falt utenfor, men også for folk flest. Noe slikt hadde vi i etterkrigstida og vi kan få det igjen, bare politikerne tør å være visjonære og tenke nytt om boligpolitikken.

Hvem vet, dersom Moss hadde gått foran og sørget for lavt prisede boliger skjermet fra markedet kunne vi ha trukket til oss ressurssterke nye innbyggere fra hele landet og blitt en attraktiv kommune for innflyttere. MK Eiendom kan være sentrale i et slikt prosjekt, men da må politikerne tørre å ta grep og ikke overlate boligbyggingen til et marked ute av kontroll. Politikerne i bystyret nikker alltid alvorlig når det er snakk om sosial politikk, men våger de og ta grepene som trengs? Moss kommune er i dag med på prosjektet «Leie til eie» og bystyret har gitt økte rammebetingelser til startlån. Dette er meget bra men langt i fra godt nok i dagens situasjon. I Moss har vi svært gode erfaringer fra dette arbeidet og det er lite mislighold på disse lånene. Et annet bærende prinsipp for den såkalte «boligsosiale handlingsplanen» for kommunen er at den skal være innovativ. Rødt vil derfor be bystyret om å følge opp disse gode intensjonene og la kommunen gå inn som aktiv byggherre med den hensikt å bygge boliger i et skjermet marked, hvor den vanlige mann i gata kan bli herre i eget hus. Med en slik politikk gir vi mennesker muligheten til å være selvhjulpne og økonomisk uavhengige. Et sted å bo skal være en menneskerett og et felles ansvar, ikke et spekulasjonsobjekt.

 

Remi Sølvberg, bystyrerepresentant (Rødt)