Rødt krever ny stasjonsutredning etter KVU-en

øyvind ma 20mai16.png

Moss kommer til å få dobbelsporet jernbane, men ifølge Rødts Øyvind E. Hansen er det et ensporet flertall i bystyret som legger opp til en løsning for Moss stasjon i havneområdet, noe som etter hans og fleres mening hindrer en moderne og kompakt byutvikling.

Dette skriver han i dagens kronikk i Moss Avis (bare på papir, men vi gjengir den nedenfor). Han lister opp de viktigste forverringene som framkommer i den nye konsekvensutredninga til Jernbaneverket, før han konkluderer: «Det vil være uansvarlig av bystyret å gå inn for en løsning med slike konsekvenser uten først å sørge for utredning av et mulig alternativ, og dermed grunnlag for kunnskapsbasert sammenligning og vurdering av reelle alternativ».

For annen gang på ei drøy uke får Rødt-politikeren beste plassering i en av byens aviser med kritikken sin mot jernbaneløsninga. 11. mai var han på forsida i Moss Dagblad, etter å ha vært på kronikkplass dagen før.

Les hele kronikken:

 

Konsekvenser av et ensporet bystyre

Kommentar i Moss Avis 20. mai 2016 av Øyvind E. Hansen, Rødt Moss, og MISA-representant.

Moss har en historisk mulighet til å skape en moderne og kompakt byutvikling, som setter trivsel i sentrum – men flertallet i bystyret med H og Ap i spissen vil noe annet.

Byen kan endelig se fram til moderne dobbeltsporet jernbane for togtrafikk med hastigheter opptil 250 km/t fra 2024. Områderegulering for ny jernbane skal behandles i Moss bystyre 20. juni 2016. Gjennom store deler av byen vil banen gå i tunnel, som vil komme ut i dagen ved Carlberg i Rygge. Dette frigjør verdifulle arealer, og fjerner barrierevirkningene av dagens spor. Likevel er et vesentlig trekk ved planen påfallende: I stedet for å følge en rett linje mellom Bjerget/Myra og Carlberg, skal banen gå i en krapp sving vestover, til havna. Årsak: det er her den nye stasjonen skal ligge.

Det politiske flertallet i bystyret sier nei til utredning av alternativet: en moderne og sentrumsnær stasjon under bakken ved Bjerget/Myra, med tilgang også fra Basartorget, som styrker sentrum, og tillater banen å gå i rett linje til Carlberg. H og Ap tar mer hensyn til tunge økonomiske interesser enn trivsel, og ønsker primært å få til en omfattende utvidelse av havna, der ny jernbanestasjon er ett element.

Jernbaneverket har nylig kommet med sin konsekvensutredning av ny Østfoldbane gjennom Moss, som er interessant lesning. Med utredningens egne ord, kan vi vente oss følgende konsekvenser av en løsning med jernbanestasjon i havna:

Gjennomkjøringshastigheten forbi Moss stasjon reduseres til 90–100 km/t.
Tyngdepunktet i sentrumsutviklingen flyttes vekk fra sentrumskjernen, noe som er i strid med Sentrumsplanen.

Rekkeviddeanalysene i kapittel 7.3 viser at tilgjengelighet, med hensyn til gang- og sykkelavstander for flesteparten av dagens brukere, blir verre som følge av tiltaket.
Næringsområder i sentrumskjernen, Verket og Jeløya vil få større avstand til knutepunktet enn i dag.

Kulturmiljøet med pilegrimsleden vil bli sterkt påvirket fysisk og visuelt av tiltaket ved Kleberget, som medfører kulvert og tunnelinnslag. Konsekvens: Stor negativ.

Anleggsarbeidet for ny stasjon innebærer at bygningene mellom nedre del av Steinullbakken, Nyquistsgate og opp til Vogts gate fjernes. Dette dreier seg om ca. 100 bygninger. Bygninger må også rives ved Kleberget (Figur 11-10). Noen bygg innløses på grunn av tunnelen inn i Kleberget, andre på grunn av veier og nærhet til anleggsområdet.
I Moss sentrum vil anleggsområdet strekke seg ca. 450 m opp fra havna til Vogts gate/ Høienhaldgata. Byggegropa vil være 30–40 m bred og utgjøre en omfattende barriere i sentrum. Skolebarn som f.eks. bor på Thorneløkka eller vest for denne må følge rv. 19 til Bytårnet skole. Delområde 10 Kransen-Nyquistbyen-Steinullbakken, blir direkte berørt av byggegropa og omfanget vurderes som stort negativt.

Moss sentrum-Kleberget: Her vil det være omfattende anleggsaktivitet i ca. 6 år og støy må påregnes innenfor gjeldende retningslinjer for arbeidet.

Den sørlige delen av Moss sentrum blir kraftig berørt av deler av prosjektets omfangsrike tiltak. Her skal det bygges en løsmassekulvert som kun delvis tilpasses eksisterende, hellende terreng: Den sørlige delen av kulverten vil stikke opp av og bryte med den nesten skålformede landformen, og dermed svekke denne … Tiltaket innebærer også sanering av en del bebyggelse, deriblant kvartalene som samsvarer med den historisk dokumenterte bystrukturen fra 1800-tallet.

Havna og området omkring dagens jernbanestasjon påvirkes kraftig av tiltaket … Løsmassekulverten og stasjonsbygningen bryter (…) med den opprinnelige landformen også i dette delområdet. (…) I Klebergets nordside skal det etableres påhogg og portal for Carlbergtunnelen. Dette vil innebærer en del sprengningsarbeider i dagen som sammen med veianlegget som skal krysse sporområdet langs Klebergets nordside, vil føre til en forringelse av Kleberg-silhuetten.

Det vil være uansvarlig av bystyret å gå inn for en løsning med slike konsekvenser uten først å sørge for utredning av et mulig alternativ, og dermed grunnlag for kunnskapsbasert sammenligning og vurdering av reelle alternativ. Byen og innbyggerne har krav på å få utredet en løsning som fremmer en kompakt byutvikling med trivsel for folk, miljø og næringsliv: en moderne, sentrumsnær stasjonen plassert under Bjerget/Myra, med tilgang også fra Basartorget, som tillater høyhastighetstog, styrker sentrum, og unngår de betydelige negative konsekvensene forbundet med stasjon i havna.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: